Діти

Спадкоємність дитячого садка і школи

Спадкоємність дитячого садка і школи

Спадкоємність дитячого садка і школи полягає у встановленні зв 'язку в змісті виховно-освітньої роботи та в методах її реалізації. Спадкоємність дошкільної та початкової шкільної освіти передбачає прийом до школи дітей з певним рівнем розвитку, що відповідає вимогам сучасного навчання, а з іншого боку - школа має спиратися на вже засвоєні дошкільнятами знання, вміння для застосування їх надалі. Виходячи з цього, ключовий момент у реалізації спадкоємності дошкільної та шкільної освіти - рівень готовності дитини до школи.

Основні показники готовності до школи:


  • фізичний розвиток, стан здоров 'я;
  • рівень пізнавального розвитку;
  • рівень психологічного розвитку (мислення, уваги, пам 'яті, уяви);
  • комунікативний розвиток, тобто вміння спілкуватися як з однолітками, так і з дорослими;
  • рівень розвитку морально-вольової сфери.

Педагоги, які працюють у дитячих садках, впевнено орієнтуються у вимогах, що пред 'являються до дітей при вступі до першого класу. На підставі цих критеріїв відбувається підготовка дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання. У свою чергу, вчителі початкових класів широко використовують ігрові прийоми з метою підвищення ефективності навчання.

Підготовка дитини-дошкільнята до навчання в школі починається не в підготовчій групі, як вважають багато. Починаючи з молодшого дошкільного віку, проводиться систематична робота з дотриманням спадкоємності дошкільної освіти в різних вікових групах. Але саме в останній рік перебування дітей у дитячому садку процес стає більш інтенсивним і цілеспрямованим. Програма дошкільної освіти, що проводиться з дітьми 5 - 7 років, забезпечує спадкоємність як через проведення спеціальної підготовки (математика, навчання грамоті, розвиток мови, ознайомлення з оточуючим), так і загальної підготовки (психологічний розвиток, формування дрібної моторики, виховання дисциплінованості тощо)

Взаємодія дитячого садка та школи

Для забезпечення спадкоємності дитячого садка та початкової школи важливо організувати спільну роботу навчальних закладів різного ступеня, що включає три напрямки:

  • робота з батьками;
  • робота з дітьми;
  • адміністративно-методична діяльність.

Методична діяльність включає проведення практичних семінарів із взаємопосунком педагогами занять у підготовчій групах дитячого садка та уроків у перших класах школи, обговорення актуальних проблем на спільних радах з метою вдосконалення форм і методів розвитку дітей.

Робота з батьками передбачає оформлення інформаційних стендів з тематичними матеріалами, проведення батьківських зборів, засідань "круглих столів" із запрошенням педагогів і психологів школи, індивідуальних консультацій щодо допомоги в підготовці дитини до навчання.

Важливе значення має робота з дітьми. Майбутні першокласники знайомляться зі школою під час спеціально організованих екскурсій. Відвідування спортивного залу, шкільного музею та бібліотеки, навчальних кабінетів забезпечує мотиваційну готовність дітей до школи. Також сприяють формуванню бажання йти до школи відвідування дітьми-випускниками дитячого садка та спільні концерти, виставки виробів, малюнків.


Встановлення спадкоємності дошкільного та шкільного навчання може сприяти розвантаженню програми навчання в школі за рахунок того, що окремі теми вже освоєні дітьми в дошкільному закладі, і більш усвідомленій підготовці вихователями своїх вихованців до наступного життєвого ступеня.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.