Діти

Принципи соціального виховання

Принципи соціального виховання

Під соціальним вихованням прийнято вважати щеплення індивідууму низки знань і навичок (моральних, соціальних, духовних, розумових), які допоможуть йому адаптуватися в суспільстві. Поєднане використання всіх принципів соціального виховання сприяє гармонійному формуванню особистості. Далі ми розглянемо сутність, основні принципи і методи соціального виховання людини.

Характеристика принципів соціального виховання

У різних літературних джерелах вказують різні принципи соціального виховання. Наведемо найбільш часто зустрічувані:


  • принцип центрації полягає у спрямованості виховної роботи на вміння правильно поводитися в колективі;
  • принцип колективності соціального виховання полягає в тому, що колектив виконує виховну функцію, дає людині великий життєвий досвід і вчить його правильно вступати в різних життєвих ситуаціях;
  • принцип природосібності дозволяє оцінити зв 'язок людини з природою, залежність моделі поведінки від віку і статі конкретного індивідуума;
  • принцип культуросообразности передбачає під собою орієнтацію особистості на національні та етнічні цінності;
  • під принципом додатковості прийнято розуміти комплексне використання всіх перерахованих принципів.

Методи соціального виховання

Існує величезна безліч методів, які класифікують за їх спрямованістю (вплив на почуття, емоції, прагнення). При класифікації методів соціального виховання враховують взаємовідносини вихователя і опосередкованого, вплив навколишнього середовища на особистість.

Застосування методів соціального виховання покликане досягати двох основних цілей:

  1. Створення у дитини певних моральних установок, уявлень, ідей і понять про суспільні відносини.
  2. Формування у дітей звичок, які визначатимуть його поведінку в суспільстві надалі.
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.