Діти

Особистісно-орієнтований підхід у вихованні

Особистісно-орієнтований підхід у вихованні

Особистісно-орієнтований підхід у вихованні дітей передбачає навчання самостійності, відповідальності та сприяє формуванню творчої особистості. Якщо головною метою традиційного виховання є формування члена суспільства, що розвиває виховання сприяє виявленню та розвитку окремих здібностей, то особистісне виховання спрямоване, насамперед, на формування самостійної особистості.

Особливості особистого виховання

Основними передумовами особистісно-орієнтованого виховання є освоєння дитиною людських цінностей і норм, а також оволодіння комунікативними, інтелектуальними здібностями. Саме тому особистісний розвиток передбачає багато компонентів як розвивального, так і особистісного виховання. При цьому в якості об 'єкта всього процесу виховання виступає особистість.


Цілі особистого виховання

Мета даного виду виховання є складною і включає в себе кілька аспектів.

  1. Перший з них - залучення кожної дитини до загальнолюдських цінностей і розвиток здатності визначити якусь свою життєву позицію по відношенню до них. При цьому під цінностями необхідно розуміти цілий комплекс, що складається з культурних, моральних, патріотичних, естетичних та інших. При цьому конкретний вид цих цінностей може бути різним, і повністю залежить від того, якого схильні самі батьки, і до яких вони долучають свою дитину.
  2. Другим аспектом, що входить в мету особистісного виховання, є здатність зберігати одночасно душевну рівновагу, не заважаючи при цьому саморозвитку. Кажучи іншими словами, при особистісному підході до виховання необхідно дотримуватися стійкості між душевною рівновагою і вибуховою творчістю. Це поєднання дозволяє людині справлятися з багатьма випробуваннями, які влаштовує сучасне життя: стреси, емоційні кризи тощо.
  3. Третій аспект досить складний. Він являє собою якесь з 'єднання осмисленої приналежності до суспільства в поєднанні зі здатністю відстоювати свою позицію в ньому в будь-яких ситуаціях. Осмислена приналежність передбачає наявність здатності будувати різного роду відносини з іншими членами товариства, а також здійснювати кваліфіковану діяльність.

Таким чином, даний процес виховання сприяє формуванню особистості, яка вміє самостійно відстоювати свою незалежність і захищати себе від різного тиску, який досить часто чинять соціальні структури та інститути.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.