Діти

Функції виховання

Функції виховання

Сам процес виховання дуже складний і складається з безлічі складових. Тому і функції виховання досить численні і різні для кожного його виду.


В цілому ж основні функції процесу виховання в педагогіці такі:


  1. Створення певних умов для цілеспрямованого формування, а також подальшого розвитку членів суспільства, які задовольняють свої потреби в ході виховного процесу.
  2. Забезпечення стабільного життя суспільства шляхом трансляції культури, яка переймається подальшими поколіннями, поступово оновлюючись.
  3. Сприяння інтеграції прагнень, а також відносин і дій окремих членів суспільства та їх подальшої гармонізації.
  4. Адаптація всіх членів суспільства до постійно мінливої соціальної ситуації.

При цьому кожен вид виховання має свої специфічні функції, перелічимо лише деякі з них.

Сімейне виховання

Основною функцією сімейного виховання є формування у дитини понять "сім 'я", "мати", "батько" і подальше зміцнення відносин кровородного характеру. Саме в родині у малюка формуються перші поняття про цінності, як духовні, так і матеріальні, а батьки впливають на розстановку пріоритетів серед них.

Соціальне виховання

Основною функцією соціального виховання, як явища в цілому, є сам процес соціалізації. Під час його дитини налагоджує контакти з однолітками і друзями шляхом постійного спілкування.

Релігійне виховання


В основі даного виду виховання лежить принцип сакральності, в якому головну роль відіграє емоційний компонент - саме з його допомогою дитина вчиться сприймати і слідувати духовно-моральним цінностям своєї релігії.

Можна ще довго перераховувати види виховання і пов 'язані з ними функції, адже виховання - це безперервний процес, що має початок з народження дитини і триває протягом усього життя. Кожна людина постійно вчиться чомусь сама і вчить інших, в цій взаємодії і є суть всього виховання.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.