Бізнес і Економіка

Звіт касира

Звіт касира

Рух грошей організації завжди повинен фіксуватися і правильно оформлятися. Складений касиром звіт надсилається до бухгалтерії. Деякі організації воліють довіряти всі розрахунки головному бухгалтеру, тому там звіт касира становить саме він. Касова дисципліна вимагає правильного оформлення всіх розрахунків і документів.


Звіт касира формується при будь-якому русі за касою: виплата зарплати, оплата відрядних, оплата рахунків тощо. Звіт і вміст у вкладних аркушах касової книги повинні бути ідентичними. Часто програми з обліку містять автоматично формуються при внесенні даних форми. При ручному обліку звіт касира-операціоніста є одночасно і копією вкладних аркушів. В інформацію, що обов 'язково вноситься, входить номер документа, сума операції, її найменування, дата операції. Прикладаються всі документи, що вказують на рух грошей. При видачах під звіт прикріплюються касові ордери (Ф № KO-2). При надходженні коштів готівки прикладаються касові ордери (Ф № KO-1). Видача зарплат фіксується прикріпленням платіжних відомостей (Ф № T-53).


Звіт касира бажано вести в окремому журналі або в теці. Інформація додається в порядку хронології. Кожен кінець періоду (рік, місяць, квартал) аркуші пронумеровуються, прошиваються і підписуються. Вказується кількість аркушів, у т. ч. всі відомості, довідки, ордери.

Звіт касира - "дзеркало" вкладного аркуша, але з глибшою, розширеною інформацією. На звіті ставить підпис касир, на касовій книзі - директор (керівник) або головний бухгалтер.

Касир-операціоніст зобов 'язаний формувати звіти Ф КМ-6, із зазначеннями показань лічильників касових апаратів, суми виручки за зміну (робочий день).

Як повинна заповнюватися довідка-звіт касира-операціоніста? Спочатку зазначаються реквізити:

1) назва;

2) ідентифікаційний номер (ІПН);


3) найменування з адресою структурного підрозділу;

4) касовий апарат (модель, номер (реєстраційний, заводський)).

Далі вказується програма, що зв 'язує касовий апарат з комп' ютером (якщо така є). Порядкові номери довідок повинні збігатися з номерами Z-звітів.

У першій графі прописуються номери Z-звітів (на кінець зміни або робочого дня). При знятті декількох Z-звітів в день (або в зміну), записи робляться за порядком.

У другій графі проставляються номери відділу, далі - секції. Четверта графа залишається порожньою. П 'ята граф повинна відображати показання грошових лічильників (підсумовуючі), шоста - показання на кінець зміни (робочого дня).

Запишіть у сьомій графі суму, яку відображає лічильник (рублі, копійки). Цей показник повинен відповідати різниці 6 і 5 граф. Сюди включаються повернення (помилкові чеки), окремо зазначені у графі восьмій (за відсутності повернень ставляться прочерки).

Дев 'ята і десята графи передбачені для прізвища завідувача відділу та його підпису. Якщо в штаті касира немає, підпис повинен поставити касир, що здає виручку.


Графа "" разом "обов 'язково повинна дублювати зазначену в сьомому і восьмому стовпчиках інформацію. Далі зазначається (тільки прописом) сума виручки фактична (являє собою різність показників з сьомого і восьмого стовпчиків). Після в довідку вносяться дані касового ордера (прибуткового), виданого в день твору здачі виручки (номер, дата). Потім зазначається номер виданої банком квитанції (після прийому грошей).

Довідку Ф КМ-6 потрібно запевнити підписами керівника, головного касира, а також операціоніста.

Обслуговуючий підприємство банк може в будь-який час перевірити ведення касового обліку, зажадавши для перевірки пакет документів. Банку надається касова книга зі звітом касира.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.