Бізнес і Економіка

Загальні поняття про баланс: активи, пасиви, валюта балансу

Загальні поняття про баланс: активи, пасиви, валюта балансу

Баланс є головною формою бухгалтерської звітності, що характеризує фінансово-господарську діяльність організації. У ньому відображаються всі кошти (за їх складом і джерелами виникнення на задану дату) у грошовому еквіваленті. Його структура має вигляд таблиці, в лівій частині якої представлені активи - склад майна та його розміщення (гроші, дебіторська заборгованість). А в правій частині - пасиви, джерела утворення всього капіталу (резерви, кредиторська заборгованість). Обидві частини складаються з декількох розділів, що об 'єднують в собі однорідні групи засобів, кожен вид називається статтею і розташовується окремо (відповідно до певного рядка). Загальна сума статей (підсумок) - це валюта балансу, в якій суми активу і пасиву однакові.


Така рівність пояснюється тим, що кожен актив виникає за рахунок будь-якої дії, в результаті чого в балансі одночасно відображаються як самі кошти, так і джерела їх формування. Таким чином, валюта балансу збігається в двох частинах через різні точки зору на одні й ті ж предмети. В одному випадку виражається те, що являє собою кошти, а в іншому - той, хто їх інвестував.

За складом актив балансу поділено на оборотні і необоротні кошти. У пасиві ж виділяють поточні та довгострокові зобов 'язання зі встановленим періодом, протягом якого всі матеріальні цінності повинні бути використані, а наявні заборгованості погашені. Однак активи, як і борги, можуть змінювати свій початковий вигляд. Так, на використання грошей може бути встановлений ліміт, а 


терміни кредитування продовжені. Про всі подібні зміни необхідно надавати інформацію в примітках.

Якщо було збільшено період розрахунків з кредиторами і дебіторами, може зрости валюта балансу. Хоча це зростання також свідчить і про розширення господарської діяльності організації. Для з 'ясування конкретних причин слід проводити фінансовий аналіз з урахуванням інфляційних процесів на існуючі запаси.

  Дані балансу потрібні для аналізу та оцінки економічного стану компанії (при визначенні загальної суми зобов 'язань перед контрагентами). Використовуючи різні коефіцієнти стійкості організації, можна побачити наочну картину її стабільності у фінансовому плані. При розрахунку багатьох подібних показників вживається валюта балансу. Формула для обчислення коефіцієнта автономії, наприклад, має такий вигляд: (КР + РБР )/СБ, де КР - капітал з резервами; РПР - 

резерви майбутніх витрат, а СБ - валюта балансу.

Загалом цей звіт надає інформацію менеджерам і всім іншим особам, причетним до управління підприємством, про те, чим володіє компанія, якими є її запаси та їх співвідношення з матеріальними засобами, як вони використовуються і хто відповідальний за їх створення. Валюта балансу дозволяє бачити приблизну вартість коштів, яку можна отримати при ліквідації фірми. Цими даними користуються і сторонні установи, такі як податкова інспекція, органи статистики, кредитори тощо.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.