Бізнес і Економіка

Загальні положення

Загальні положення

Також, згідно з посадовою інструкцією керівника проекту, співробітник, який обіймає цю посаду, перебуває в безпосередньому підпорядкуванні у генерального директора. Під час його відсутності його обов 'язки виконує призначена особа, яка бере на себе не тільки обов' язки менеджера проекту, але і його відповідальність.

Що повинен знати?

Посадова інструкція керівника проекту передбачає, що він повинен володіти певними навичками, в тому числі знати і розуміти, за якими методами здійснюється управління персоналом і проектами. Крім того, він повинен розуміти, як з психологічної точки повинні будуватися клієнтські взаємини.


Спеціаліст повинен вивчити всі нормативні та керівні матеріали, а також всі методи, за допомогою яких розробляються алгоритми і програми для управління проектами. Чудово знати, як експлуатувати обчислювальну техніку, необхідну для обробки даних. У його знання повинні входити основні принципи програмування структурного типу та види програмного забезпечення.

Також посадова інструкція керівника проекту передбачає, що він знає правила технічної експлуатації електронно-обчислювальної техніки, її характеристики, особливості конструкції, для чого вона призначена і в яких режимах здатна працювати. У його знання повинна входити технологія, за якою відбувається автоматична обробка і кодування даних, формалізовані програмні мови, а також стандарти систем обчислень, кодів і шифрів.

Він повинен знати, як формується і оформляється технічна документація, знати основи економіки, як відбувається організація виробництва, трудової діяльності підприємства та управління ресурсами. Постійно цікавитися передовим світовим і вітчизняним досвідом у програмуванні та використанні ЕВМ. А також знати регламент організації, де працює, її правила і норми.

Що повинен вміти?

Посадова інструкція керівника проекту будівельної організації передбачає, що фахівець повинен володіти певними навичками. Він повинен вміти здійснювати підбір команди професіоналів для виконання проекту, планувати роботу над ним, вміти правильно розподілити обов 'язки між співробітниками, чітко і правильно формулювати завдання і цілі проекту, бути модератором на загальних зборах.

Також він повинен, використовуючи знання трудового законодавства, усувати конфлікти між співробітниками, делегувати їх повноваження і завдання, а також здійснювати над ними повний контроль. Він повинен вміти розраховувати витрати, необхідні для виконання об 'єкта, займатися пошуком рішень щодо усунення проблем, проводити всі необхідні аналітичні розрахунки, включаючи розрахунок ризиків.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією керівника проекту в будівництві, він повинен вміти вибудовувати структурний план проекту, формувати його статут і управляти ім. Він повинен вміти проводити розробку графіків робіт, проводити переговори з виконавцями та керівниками проекту, ставити завдання і цілі. Здійснювати управлінську діяльність з персоналом, інформацією та якістю, тощо.


Посадові обов "язки

В обов 'язки менеджера проектів входить керівництво над інженерами, програмістами та іншими співробітниками, необхідними для виконання завдань. Він дає завдання, контролює термін і якість їх виконання, збирає наради співробітників проекту. Посадова інструкція керівника проекту в будівництві передбачає, що він повинен спільно з усією командою вибрати мову програмування, за допомогою якої надалі буде здійснюватися опис даних проекту.

Він займається розробкою і побудовою планів робіт. До його обов 'язків входить оперативне і стратегічне планування, що стосується реалізації об' єкта. Він повинен перевіряти, чи готовий об 'єкт до експлуатації, вести всю документацію по проекту. Він повинен брати участь в управлінні фінансовими коштами, виділеними на створення і виконання проекту. Він створює і змінює презентації за проектами і їх самих.

Права

Зразок посадової інструкції керівника проектів містить права, які має співробітник, який обіймає цю посаду, а саме:

  • Ознайомлення з рішеннями вищого керівництва організації, що стосуються його компетенції та роботи;
  • Внесення на розгляд будь-яких пропозицій, які допоможуть поліпшити умови його роботи або виконання проекту в цілому;
  • Якщо він помітив недоліки або помилки в роботі під час виконання своїх прямих обов 'язків, він має право повідомити про них керівництво і запропонувати методи виправлення ситуації, що склалася;
  • Запитувати будь-які документи, які необхідні йому для роботи та якісного її виконання, причому як самостійно, так і за допомогою свого безпосереднього начальника;
  • Він може залучити співробітників компанії, які служать в інших підрозділах до виконання завдань, що стосуються його трудової діяльності, якщо це потрібно для якісного і своєчасного завершення проекту;
  • При необхідності вимагати у керівництва сприяння у виконанні його трудових обов 'язків.

Відповідальність

Посадова інструкція керівника відділу проектів передбачає, що на нього покладається відповідальність за неналежне виконання або повне невиконання своїх прямих обов 'язків. Всі вони зазначені в посадовій інструкції і відповідають чинному законодавству країни.

Він відповідальний за будь-які порушення трудового, адміністративного та кримінального закону, які він здійснює в процесі виконання своєї роботи. А також за матеріальні збитки, завдані компанії. Керівник проектів також відповідальний за виконання роботи його підлеглими, розтрати бюджету, виділеного на проект і за дотримання термінів і якості проекту, що готується.

Умови роботи

Посадова інструкція керівника проекту передбачає, що для співробітника повинні бути створені гідні умови роботи. Робочий графік та інші нюанси повинні бути чітко встановлені і регламентовані в трудовому розпорядку компанії. Якщо виникає необхідність, компанія повинна забезпечити всі необхідні умови, щоб співробітник міг здійснювати службові відрядження, в тому числі і місцевого характеру.

Насамкінець

Однією з найбільш відповідальних посад у компаніях, що займаються забудовою, є керівник будівельних проектів. Посадова інструкція цього фахівця може змінюватися залежно від напрямку компанії та сфери її діяльності. Також обов 'язки та функції можуть бути змінені у зв' язку з тим, які саме завдання керівництво покладає на даного співробітника. У будь-якому випадку, всі пункти інструкції повинні бути складені згідно з усіма правилами, нормами і порядками, передбаченими чинним законодавством країни. Крім того, дуже важливо, щоб в посадовій інструкції була прописана відповідальність співробітника, адже ця посада відноситься до керівної і може бути безліч нюансів щодо управління фінансами, людськими ресурсами та іншими можливостями компанії, для своєчасного і якісного виконання проекту.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.