Бізнес і Економіка

Як визначається середньооблікова чисельність працівників за рік.

Як визначається середньооблікова чисельність працівників за рік.

Середньооблікова чисельність працівників за рік - це показник, який визначається шляхом математичного підсумовування спискової кількості персоналу за кожен день у році, потім отримана сума ділиться на кількість днів у році (365 або 366 днів). Що стосується святкових і вихідних днів, то для розрахунку в ці дні кількість працівників приймають рівною кількості працівників за попередній день, але робочий. Якщо ж святкових і вихідних днів більше, ніж 2 поспіль, то спискова кількість працівників за такі дні дорівнює кількості двох працівників від спискового складу за найближчий перед святами (вихідними) робочий день.


Однак рідко буває, що середньооблікова чисельність працівників за рік на підприємствах рахується за кожен день у році. Більшість підприємств і організацій протягом року підраховують даний показник за більший звітний період: півріччя, квартал, місяць. Це дозволяє наприкінці року, при складанні звітності за весь рік, використовувати вже наявні дані і вже на підставі їх виводити річний показник. Але щоденний облік спискової кількості працівників на підприємстві ведеться постійно. У даних звітах за кожен день кількість персоналу уточнюється і на підставі розпоряджень та наказів (про переведення або тимчасове збиття, прийняття на роботу або звільнення), вносяться відповідні зміни. Щоденні показники за середньообліковою чисельністю повинні відповідати даним, що відображаються в табелях за обліком робочого часу. Табель же обліку є основним документом, який використовується при нарахуванні працівнику заробітної плати.


Відомості про середньооблікову чисельність працівників часто використовуються бухгалтером при складанні звітності з праці. Крім цього, дані відомості використовуються як підстава для підрахунку продуктивності праці, коефіцієнта обороту плинності, середньої заробітної плати на підприємстві та інших не менш важливих показників.

Але є ряд випадків, які припускають, що середньооблікова чисельність працівників за рік може не включати в себе всіх працівників підприємства. До таких категорій працівників належать жінки, які перебувають у декретній відпустці або у відпустці по вагітності; матері, які зайняті по догляду за дітьми. А також працівники, які відряджені з підприємства (організації) для виконання сільськогосподарських сезонних робіт, пов 'язаних зі збиранням врожаю.

Крім цього, працівники, які навчаються (вступають) у навчальних закладах (як вищих, так і середніх) та перебувають у додаткових відпустках, також не входять до середньооблікової чисельності. До цього критерію також не входять і студенти-практиканти, які можуть бути зараховані на посаду.

Працівники, які прийняті на роботу на неповну ставку або неповний робочий день, також враховуються. Розрахунок за ними виконується пропорційно часу, відпрацьованому на виробництві. Середньооблікова чисельність у такому випадку визначається у такому порядку: за звітний період (як правило, це тиждень або місяць) підраховується повна кількість людино-годин, витрачених на роботу даним працівником, після чого дана кількість людино-годин ділиться на реальне значення робочого часу на день, і в результаті отримуємо кількість днів за звітний період, яка і включається до загального підрахунку середньооблікової чисельності. За аналогічною схемою розраховуються дані і щодо інших працівників, задіяних вдома або віддалено.

Середньооблікова чисельність працівників за рік або інший звітний період при роботі підприємства менша, ніж звітний період, через його запуск або ліквідацію, або пов 'язаність із сезонними роботами, підраховується трохи по-іншому. У такому випадку підсумовується кількість працівників за всі дні, коли підприємство працювало (включаючи вихідні та святкові дні), а потім дана сума ділиться на кількість днів за звітний період. Але знову ж таки, як правило, вважати за рік даний показник непрактично і трудомістко. Тому найчастіше річний показник вважається за даними за кожен місяць. Тобто підсумовується чисельність за всі місяці в році, а потім сума ділитися на 12 (число місяців у році).

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.