Бізнес і Економіка

Вторинний ринок цінних паперів: специфіка і відмінності

Вторинний ринок цінних паперів: специфіка і відмінності

Первинний і вторинний ринок цінних паперів - основоположні поняття для будь-якого біржового торговця. Під первинним зазвичай розуміється ринок, за допомогою якого відбувається передача майнових прав на цінні папери, незалежно від їх форми випуску, від організації-емітента, до того чи іншого інвестора. Поняття ж ринку вторинного набагато складніше, воно характеризується більш заплутаною системою взаємин між володарями акцій, тому зупинитися на ньому слід більш докладно.


Отже, в сучасній економічній науці вторинний ринок цінних паперів - це складна система взаємовідносин між володарями цінних паперів, що не є їх емітентами, з передачі або відчуження права власності на розміщені раніше на первинному ринку акції. При цьому в якості важливої характеристики такого ринку варто назвати насамперед можливість наскільки завгодно великого числа таких переходів - після емісії цінних паперів число їх потенційних перепродажів нічим не обмежено.

Фактично вторинний ринок цінних паперів можна охарактеризувати як місце, що служить для максимального вилучення спекулятивного прибутку, яке можливо тільки при багаторазовому перепродажі акцій. У сучасній економіці вторинним вважається як фактичний ринок, так і електронний, тобто форма здійснення операції в даному випадку не відіграє вирішальної ролі.


Основними дійовими особами вторинного ринку є, як правило, брокери. Найчастіше вони розпоряджаються коштами клієнта, продаючи і купуючи ті чи інші цінні папери залежно від коливань ринку, з метою збільшення оборотного капіталу. Рішення про продаж або придбання приймаються на підставі так званого лістингу. Це ключове поняття вторинного ринку, під яким мається на увазі сукупність якихось правил, якими визначаються котирування будь-яких акцій на фондовій біржі. При цьому вторинний ринок цінних паперів характеризується тим, що процедура лістингу найчастіше схожа для всіх фондових бірж, що працюють на території однієї держави, що дозволяє емісованим цінним паперам після проходження процедури лістингу на одній з них потрапляти у вільний обіг на інших майданчиках.

Варто відзначити, що процедура лістингу і присвоєння певним цінним паперам конкретних котирувань важлива не тільки для гравців вторинного ринку. Практично завжди високі котирування означають для компанії-емітента і значне зростання ділової репутації, що, в свою чергу, в якійсь мірі гарантує і поступове зростання цін на будь-якого роду цінний папери.

Їх всього вищесказаного випливає, що лістинг - це процедура, необхідна абсолютно для всіх учасників фондового ринку. Інвесторам вона дає можливість адекватно оцінити вигідність вкладення в наявні у вільному обігу папери, брокерам дозволяє краще орієнтуватися в необхідності своєчасного придбання або ж скидання акцій, а емітентам допомагає набрати вагу в ділових колах.

 Вторинний ринок цінних паперів дозволяє інвесторам, що грають не ньому, значно збільшити власний прибуток за рахунок послідовного проведення низки угод з акціями або облігаціями, а для емітентів він відкриває можливості отримання додаткових грошових вливань у бізнес з одночасним зростанням ділової репутації. При цьому обсяги даного ринку значно вищі, ніж первинного, що відкриває брокерам широкі можливості для спекуляцій.

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна дати більш докладне визначення вторинному ринку. Отже, вторинний фондовий ринок - це нескінченна кількість угод з переходу або відчуження прав володіння акціями, що укладаються між інвестиційними фондами, брокерами та іншими гравцями фондового ринку.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.