Бізнес і Економіка

Впровадження УПП на підприємстві: етапи, результати. Помилки під час запровадження 1С: УПП

Впровадження УПП на підприємстві: етапи, результати. Помилки під час запровадження 1С: УПП

1С: УПП виступає як комплексне прикладне рішення, яким охоплюються основні напрями обліку та адміністрування. Програмний продукт дозволяє сформувати систему, яка відповідає корпоративним, вітчизняним і міжнародним стандартам, забезпечує ефективну господарсько-фінансову роботу компанії.

Переваги

Програмний продукт формує єдину інформаційну базу для відображення господарських і фінансових операцій на підприємстві. Разом з цим здійснюється чітке розмежування доступу до зберіганих даних, можливостей дій відповідно до статусу працівників. У компаніях, що мають холдингову структуру, інформаційний простір може охоплювати всі вхідні в неї структури. Це дозволяє суттєво знизити трудомісткість облікової роботи за рахунок повторного використання загальних баз інформації різними підрозділами. За всіма структурами компанії ведеться наскрізний бухгалтерський, управлінський і податковий облік. Однак регламентована звітність складається окремо для кожного підрозділу.


Особливості системи

Відомості, які вводяться користувачами, піддаються оперативному контролю. Зокрема, в процесі реєстрації виплат готівки система перевіряє доступність коштів відповідно до заявок на їх витрачання. При обліку відвантаження продукції програмний продукт аналізує стан взаємозаліків з одержувачами. Прикладне рішення поставляється в комплекті з інтерфейсами. Це дозволяє кожному користувачеві отримати першочерговий доступ до даних, потрібних саме йому.

Ведення обліку

Бухгалтерська та податкова (регламентована) звітність заповнюються в рублях. Для управлінського обліку може вибиратися будь-яка валюта. У різних структурах, що входять в єдину базу, можуть застосовуватися різні системи оподаткування. Так, в одних підрозділах можливий загальний, в інших - спрощений спеціальний режим. Крім цього, можуть застосовуватися різні принципи політики бухгалтерського та податкового обліку. До деяких видів діяльності підприємства може застосовуватися система ЄНВС. Додатково до регламентованого та управлінського обліків допускається ведення звітності за міжнародними стандартами (МФСО). Для зниження трудомісткості ця робота проводиться неоперативно, за допомогою застосування трансляції (перерахунку) відомостей інших моделей обліку.

Отже, прийнято рішення здійснити впровадження УПП. З чого почати роботу? Автоматизація вважається досить ємним процесом. Вона включає в себе безліч операцій. У зв 'язку з цим необхідно з усією ретельністю підійти до розробки методології, продумати доцільність автоматизації в кожному конкретному випадку. Слід також проаналізувати її вплив на роботу і підсумок діяльності фірми. Саме з цього починається план впровадження УПП. На підготовчій стадії слід оцінити:

  1. Збільшення навантаження на співробітників.
  2. Витрати на купівлю та впровадження УПП у виробничу експлуатацію. Слід врахувати, що віддача від продукту з 'явиться тільки через певний період.
  3. Тимчасова відсутність цілісності в картині діяльності компанії в новій базі до завершення автоматизації системи управління.
  4. Ймовірні додаткові витрати на модернізацію (наприклад, на купівлю нових комп 'ютерів) тощо.

Впровадження УПП

Етапи автоматизації вимагають особливої концентрації від усіх учасників процесу. Незважаючи на запуск нової інформаційної системи, облікові принципи в компанії залишаються колишніми. Впровадження УПП на підприємстві, зрозуміло, не позбавляє бухгалтерію від якоїсь частини роботи. Цей відділ також веде основну документацію. Однак нова система дозволяє уникнути безлічі проблем. Досягається це досить простим методом. Кожен працівник вводить ті дані, за які особисто відповідає. Не багато співробітників відразу починають все робити правильно. У зв 'язку з цим доводиться витрачати час на їх навчання. Для бухгалтерії перехід на такий варіант внесення даних дуже важливий. Співробітникам відділу необхідно зрозуміти принципи, за якими формується собівартість в інформаційній системі. Крім цього, бухгалтерам необхідно навчитися виявляти і виправляти помилки, допущені іншими співробітниками. В цілому, ця стадія займає близько трьох місяців.

Переваги переходу

Незважаючи на те що працівникам доводиться звикати до нововведень, переваги системи незаперечні. Зокрема, впровадження УПП дозволяє:

  • Розробити звіти, що надають відомості про вироблення співробітників.
  • Використовувати нові інструменти при звірці первинної документації з інформацією, що потрапила в базу 1С: 8 УПП.

Впровадження програмного продукту також забезпечує можливість порівняння нормативних і реальних виробничих витрат.


Складності

Проблеми можуть виникнути при передачі сировини і продукції при перезмінці. Щоразу при цьому необхідно підписувати звіт. У будь-який час може бути проведена перевірка. У разі виявлення недостачі відшкодування збитків буде повністю на плечах працівника або працівників, які перебували на зміні в цей час. Крім цього, щомісяця проводиться інвентаризація.

Витрата сировини

Впровадження УПП дозволяє відстежувати продуктивність по кожній конкретній зміні. Завдяки цьому можна розраховувати показники сировини для продукції і безпосередньо виробництва. Іншими словами, знаючи витрату матеріалів і обсяг випуску, можна визначити середню вагу готового виробу. Якщо нормативний показник буде менше розрахункового, а контроль якості не зафіксує помітних відхилень, очевидним стає факт злодійства. Відповідно до середньої місячної ваги продукції, розраховується коефіцієнт, що став вихідною точкою для оцінки роботи співробітників виробництва. Таким чином, при дотриманні цього показника працівник отримує підвищену премію, при відхиленні - знижену. Через час на виробництві можна домогтися істотного скорочення витрати сировини. При цьому велика частина змін буде укладатися в межі розрахованої норми.

"" Завдання на виробництво ""

На виробництві може виникнути ситуація, коли не буде виходити виконати всі замовлення в строк, що надходять. При цьому кожен відповідальний співробітник перекладатиме провину на іншого. Для приведення ситуації в норму, начальнику цеху слід заповнити "" Завдання на виробництво "". На цей документ працівники посилаються у своїх звітах. Це, в свою чергу, стає ще однією мотивацією для співробітників. Впровадження УПП 8.2 дозволяє для кожної машини, задіяної у виробничому процесі, в технічних операціях вказувати причину простою, у разі якщо він стався. Ці обставини були об 'єктивними, не залежали від працівників, начальник виробництва може зменшити обсяг завдання на зміну.

Узагальнення даних

Впровадження УПП дозволяє начальникам змін і ділянок знайомитися з показниками безпосередньо в одній базі даних. Для співробітників вигоди також очевидні. Більш прозорим стає розрахунок зарплати, оскільки працівники вносять відомості до виробничих звітів щодо зміни по кожному підлеглому. Крім цього, відповідальні особи вказують коефіцієнт участі співробітників у процесі випуску продукції відповідно до їх спеціалізації, реальним внеском у виготовлення виробів. Наприкінці місяця кожен працівник отримує додатковий звіт щодо змін і заробітку. Після ознайомлення документ повертається до бухгалтерії.

Схема продажів, закупівель, виробничих процесів

При використанні програмного продукту необхідно проводити ретельне планування. Воно передбачає складання орієнтовної схеми продажів. Відповідно до неї формується план виробництва і закупівель. До цього моменту система повинна враховувати замовлення клієнтів у розрізі відвантаження продукції. Впровадження УПП дозволяє здійснювати звірку нормативів з фактичними результатами.

Звіт про бюджет, збитки і прибутки

Форма даного документа дещо нестандартна. Горизонтальна частина сформована з колонок виробничого і реалізаційного планів, а також фактичного обсягу продажів. Для кожної з них вказувалася сума, кількість і ціна окремо. Вертикальна вісь складалася з трьох масивних блоків:

  1. Вироблення продукції.
  2. Виробничої собівартості.
  3. Маржинального прибутку.

У виробничій собівартості разом із самою продукцією зазначаються матеріали, які виступали як сировина для її виготовлення. Розробка цього блоку може викликати деякі труднощі. У даному звіті має відображатися співвідношення між потенційним і фактичним обсягом доходу за проданий товар. У разі появи помітної різниці між нормативними та фактичними витратами матеріалів у процесі виробництва, причиною може виступати збільшення ціни або більша витрата сировини.


При поєднанні розробленого звіту за всіма витратами в таблиці Exel можна докладно визначити збитки або прибуток. Цей документ формується автоматично щомісяця. За допомогою цього звіту керівник робить висновки про засоби, які доступні для тих чи інших потреб.

Витрати на ремонт

Впровадження УПП дозволяє фіксувати ці витрати за допомогою виробничого звіту за зміну. У цьому випадку інженерам-ремонтникам також доведеться пройти навчання. В результаті вони зможуть самостійно складати звіти про виконану роботу. Крім цього, в систему додаються регістри даних, за допомогою яких проводиться більш точний аналіз функціонування робочих центрів. Це, в свою чергу, дозволяє довести, що в якості причини невиконання замовлень часто виступає не зменшення вироблення, а безпосередньо затримки з боку цих ділянок.

Ув 'язнення

В результаті введення УПП у виробництво, компанія виходить на якісно новий рівень управління процесами. Для керівників компаній переваги використання продукту також очевидні. У першу чергу збільшується прозорість бізнес-процесів, підвищується ефективність роботи співробітників. Автоматизація також дозволяє істотно знизити витрати підприємства.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.