Бізнес і Економіка

Виробничий капітал: визначення, функції та особливості

Виробничий капітал: визначення, функції та особливості

Що собою являє виробничий капітал? Які функції він виконує? Скільки фаз під час одного обороту він проходить?

Загальна інформація

Спочатку давайте розберемося з термінологією. Виробничий капітал (називається іноді ще промисловим) - це грошова сума, яка була вкладена в процес створення матеріальних цінностей і спрямована на генерування додавальної вартості. Це необхідна умова для ведення підприємницької діяльності.


Оборот виробничого капіталу може бути відображений за допомогою найпростішої формули: Д-Т... П-Д, де Д - гроші, Т - товар, П - виробництво, а

точки позначають, що процес звернення перервано. Описати її можна таким чином: спочатку вносяться гроші. На них закуповується товар. В даному випадку під ним маються на увазі основні і оборотні фонди. З їх допомогою виробляється новий товар, який згодом і реалізується за гроші. Давайте розглянемо більш детально, спираючись на наукову базу.

Фази руху

Умовно можна виділити три робочі моменти:

  1. Фаза звернення. У цьому випадку виробничий капітал спрямовують на купівлю засобів виробництва, якими виступають знаряддя і засоби праці, а також для найму робочої сили.
  2. Фаза виробництва - процес, під час якого засоби виробництва, завдяки застосуванню робочої сили, перетворюються, в кінцевому результаті виходить готовий продукт.
  3. Фаза обігу - процес, під час якого готова продукція реалізується, відбувається процес отримання грошей.

Саме тому виробничий оборотний капітал проходить цикл, починаючи від авансування в грошовій формі і закінчуючи поверненням коштів з отриманим приростом. Якщо говорити про загальну прибутковість підприємства, то вона залежить від швидкості проходження.

Класифікація за участю

Існують різні форми виробничого капіталу. Найчастіше виділяють активну і пасивну. У чому полягає різниця між ними?

  1. Активній формі належить частина виробничого капіталу, що безпосередньо бере участь у процесі створення матеріальних цінностей.
  2. До пасивної форми відносять ту частину виробничого капіталу, що займається обслуговуванням процесу створення матеріальних цінностей.

Всі внесені кошти схильні до матеріального і морального зносу. У першому випадку мається на увазі ситуація, коли придбані засоби виробництва стають непридатними для експлуатації. Під моральним зносом розуміється знецінення капіталу, що можливо за таких умов, як виникнення аналога, який пропонує кращі характеристики або меншу вартість.


І що робити?

Щоб уникнути цих негативних моментів, виробничий капітал амортизують. Так називають процес перенесення частини вартості засобів виробництва на ціну створених товарів. Виділяють такі види амортизації:

  1. Проста передбачає поступове перенесення вартості засобів виробництва на реалізовуваний товар протягом усього терміну роботи.
  2. Прискорена характеризується тим, що більша частина вартості переноситься в перший рік використання обладнання, тоді як інше рівномірно розподіляється за подальшим періодом використання.
  3. Подвоєна передбачає створення амортизаційного фонду, якого вистачить для купівлі двох аналогів.

Виконувані функції

Сучасний світ постійно змінює вимоги і висуває нові. Зараз виробничі функції капіталу є не просто цінністю, а й активами, на які сильно впливає розвиток науки, техніки та людської свідомості. Для кращого розгляду його можна представити як систему, яка володіє складовими. Такими є матеріально-речовий, інтелектуально-інформаційний та людський сектори. Завдання і функції виробничого капіталу як цілісної системи - організувати, управляти і раціонально використовуватися все, що тільки можливо з метою отримання прибутку.

Століттями найбільшу важливість мала матеріально-речова складова. Але в останні десятиліття спостерігаються ситуації, коли ростуть інтелектуально-інформаційний і людський сектори. Адже вони не приходять в непридатність під час використання, можуть оновлюватися, відтворюватися і видозмінюватися.

Інтеграція виробничого капіталу

Сучасна економіка передбачає наявність суспільного поділу праці. В епоху комунікаційних та інформаційних технологій встановлений порядок переживає об 'єктивну трансформацію. Такий стан справ дозволяє прискорити повторення процесів, веде до збільшення нематеріальної складової у вигляді технологій, удосконалює міжгалузеву взаємодію. Концентрація виробництва просто не могла не призвести до поступової інтеграції, адже все взаємопов 'язано.

У разі виникнення протиріч або конфліктів тих, хто виграв, може і не бути. Тому для концентрації технологій, об 'єднання зусиль і отримання кращих результатів сьогодні здійснюють міжгалузеву інтеграцію виробничого капіталу. Чому саме так? Справа в тому, що інтеграція являє собою більш якісний і високий щабель співпраці, коли на межу виводиться взаємопов 'язаність, взаємообумовленість і взаємозалежність. Як результат, формується цілісна структура, у якої є одна система цілей, зв 'язків, функцій та інтересів.

Формування та розділення

Коли і з чого створюється виробничий капітал? Щоб краще розібратися з цими питаннями, розгляньмо кілька прикладів. Припустимо, створюється виробничий кооператив, який виготовлятиме меблі. Що в такому випадку роблять засновники? Правильно, вони домовляються про статутний капітал виробничого кооперативу. Кожен із засновників вносить свою частку. І як результат, формується виробничий капітал. Все при цьому робиться згідно із законодавством. Як там поживає наш виробничий кооператив?

Статутний капітал внесено, але справа не пішла. І як співзасновникам розібратися, де чиє? Найкращий варіант, безумовно, коли люди самі домовляються про поділ. Якщо це не є можливим, тоді звертаються до посередника. Це може бути як спеціалізована правова компанія, так і суд. В останньому випадку, як правило, приймається рішення про поділ власності відповідно до внесених сум грошей. Хоча можуть бути і певні винятки, але вони виникають тільки в рідкісних випадках. Наприклад, коли один з партнерів вирішує провернути темні справи за спиною товариша.


Ув 'язнення

Виробничий капітал - це важлива складова для будь-якого підприємства. Відкрити свою власну справу без нього малоймовірно. І на те є причини. Сьогодні в світі масового виробництва і високих технологій конкурувати з гігантами, яким кілька сотень або десятків років, надзвичайно важко.

Єдиний більш-менш можливий варіант - скласти їм конкуренцію, тобто працювати в напрямку, який не представляє інтересу. А чому так відбувається? Є два варіанти:

  1. Найпоширеніший - невисокі обсяги реалізації, складність або неможливість автоматизації виробничих процесів. Як приклади можна навести невеликі магазинчики біля будинку, чоботні майстерні, картини вуличних художників.
  2. Немає розуміння перспективності напрямку. У людини виникає ідея, і вона її реалізує. Якщо він відкриє і захопить новий ринок, то в інших компаній просто може не виникнути бажання скласти йому конкуренцію. Але навіть якщо вони будуть знати про ідею, зовсім не факт, що захочуть нею скористатися. Адже капіталісту цікавий прибуток тут і зараз.

Ось і все, що потрібно знати про виробничий капітал. Його власники розлучаються зі своїми коштами тільки для того, щоб заробити ще більше. І це не дивно, адже гроші повинні приносити прибуток, інакше це будуть не інвестиції, а збереження або просте поїдання наявних запасів.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.