Бізнес і Економіка

Відсоткова ставка: особливості та види відсоткових ставок

Відсоткова ставка: особливості та види відсоткових ставок

Мабуть, жоден інший індикатор економіки не грає такої значної ролі для оцінки динаміки валютних ринків, як процентна ставка. Різність процентних ставок по валютах, тобто процентний диференціал, є головним фактором, що визначає відносну привабливість двох валют і, відповідно, можливий попит на кожну валюту. На грошовому ринку діє кілька видів процентних ставок, які пов 'язані між собою.

Поняття відсоткової ставки

Почати слід з визначення поняття "відсоток". Відсоток являє собою частку прибутку, яку отримує кредитор від позичальника за грошовий капітал, взятий у позику. Джерело відсотка - надбавкова вартість, яка створюється в результаті використання позичкового капіталу.


Процентна ставка визначається згідно з конкретними умовами використання позичкових капіталів, а також є об 'єктом кредитного та грошового регулювання з боку Центробанку. При цьому розмір процентної ставки сприяє або відтоку, або припливу грошових капіталів на внутрішній ринок. Мобільність грошових капіталів досить висока, а їх рух між національними грошовими ринками відображають процентні ставки. Процентний арбітраж є технічним засобом, що дозволяє вирівнювати різні національні процентні ставки. На подібний рух грошових коштів впливає не тільки процентний арбітраж, а й коливання валютних курсів.

Згідно з класичними поданнями процентна ставка змінюється внаслідок впливу норми прибутку. Реально рівень процентних ставок встановлюється стихійно і визначається попитом і пропозицією. У свою чергу, пропозиція і попит визначаються великим числом факторів, у тому числі ступенем впливу держави на економіку, фазою розвитку економіки, зовнішніми факторами, політикою Центробанку і так далі.

Існують й інші фактори, що впливають на величину процентних ставок:

  • податки;
  • кредитні ризики;
  • очікуваний рівень інфляції;
  • рух валютних курсів і так далі.

Процентні ставки, що встановлюються Центробанком, є важливим інструментом, за допомогою якого здійснюється зовнішня і внутрішня політика. Основою ставок на грошовому ринку є облікова ставка або поточні процентні ставки за операціями Центробанку. Комерційні банки, встановлюючи процентні ставки, орієнтуються на ставки Центробанку своєї країни.

Види ставок відсотка

У банківському секторі використовується безліч різних видів ставок відсотка. По-перше, безпосередньо регульовані процентні ставки. По-друге, ринкові ставки відсотка, що підрозділюються на банківські та аукціонні.

Процентні ставки за кредитами і депозитами підрозділюються на ставки відсотка за кредитами фізосіб і юридичних осіб, неінсайдерів та інсайдерів.


В умовах інфляції з 'являються серйозні відмінності між такими поняттями, як реальна і номінальна процентна ставка. Під номінальною ставкою відсотка розуміють таку, при розрахунку якої не враховувалася інфляція. При прийнятті рішення про використання кредитних коштів саме реальна процентна ставка відіграє важливу роль.

Також процентні ставки диференціюються за структурою і роллю на базові і другорядні, за термінами угоди - на довгострокові і короткострокові. Відсоткова ставка може бути плаваючою і фіксованою, тобто незмінною. Плаваючі ставки відсотка встановлюють як за депозитними, так і за кредитними операціями. Вони необхідні для компенсації втрат вкладника і банку. Їх використання дозволяє вкладнику гарантувати збільшення доходів згідно ситуації на ринку, а банку дозволяє захистити себе від зростання ставок відсотка за кредитами в майбутньому.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.