Бізнес і Економіка

Відповідальний за електрогосподарство. Посадова інструкція, обов 'язки

Відповідальний за електрогосподарство. Посадова інструкція, обов 'язки

Велика частина сучасних підприємств і організацій для повноцінного функціонування потребують електроенергії та електричних приладів і пристосувань. А як відомо, будь-яке обладнання потребує обслуговування та контролю, тому на кожному підприємстві відповідно до п.1.2.1 ПТЕЕП має бути організована та закріплена відповідна служба, так звана енергослужба, укомплектована кваліфікованим персоналом.


Допускається також факт заміщення енергослужби, організованої за місцем розташування підприємства, обслуговуючим персоналом спеціалізованої організації, з якою укладається договір на обслуговування електричного обладнання та установок.


Відповідальний за електрогосподарство - хто це?

Особа, відповідальна за експлуатацію, обслуговування, ремонт, налагодження та інші дії, що здійснюються з електрообладнанням, установками і мережами на підприємствах, є однією з найважливіших ланок організації стабільної роботи виробничого процесу.

Від того, наскільки професіональний і кваліфікований працівник, який відповідає за безперебійну роботу електричних установок, безпосередньо залежить стабільність всього виробничого процесу.

Порядок призначення відповідального за електрогосподарство

На будь-якому сучасному підприємстві, незалежно від форми власності та кількості працівників, призначення відповідального за електрогосподарство відбувається шляхом видання розпорядження (наказу), завізованого керівником організації (генеральним директором).

У наказі віддається розпорядження про введення в дію енергослужби як такої і призначається безпосередньо відповідальний за електрогосподарство.

Детальніше про документацію, що супроводжує оформлення на підприємстві відповідального за енергобезпеку

Наказ "Відповідальний за електрогосподарство" (зразок)

Наказ № ___


від ___.___.2014 року

Про призначення відповідального за електрогосподарство

На підставі п. п. _ _ і п. п. _ _ "Правил технічної експлуатації електроустановок

НАКАЗУЮ:

 1. __.2014 роки ввести в дію посаду відповідального за електрогосподарство.
 2. Призначити головного електрика Іванова Івана Івановича, який __.___.2014 року шляхом складання іспиту "Норми і Правила роботи електроустановок" успішно пройшов атестацію на відповідність посаді та отримав IV групу з електробезпеки у поводженні з установками вище 1000 В, відповідальним за електрогосподарство. Атестація проводилася комісією, призначеною _____________. Протокол атестаційного процесу № _ _ _ від ___.___.2014 року додається.
 3. Затвердити "Посадову інструкцію відповідального за електрогосподарство".
 4. Зобов 'язати Іванова Івана Івановича при виконанні посадових обов' язків діяти виключно відповідно до доданої "Посадової інструкції відповідального за електрогосподарство".

ПІДСТАВА:

 1. ПТЕЕП "Правила технічної експлуатації електроустановок".
 2. Протокол атестаційного процесу № ___ від __.__.2014 року.
 3. Протокол екзаменаційного процесу № ___ від __.__.2014 року.
 4. Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство.

Генеральний директор: ____________/С.І.Чижиков/

Про випадки відсутності на підприємстві людини, відповідальної за електрогосподарство

На підставі пункту 1.2.4 ПТЕП на підприємстві може не призначатися відповідальна за електрогосподарство особа, якщо:


 • організація не займається виробничою діяльністю;
 • електрогосподарство організації складається тільки з ввідного (ввідно-розподільного) пристрою, освітлювальних установок, переносного електричного обладнання з напругою не вище 380 В.

У даному випадку відповідальність за електрогосподарство організації покладається на керівника підприємства. Організація вищеназваного процесу є результатом узгодження з Держенергонаглядом. З метою досягнення результату керівник організації повинен написати відповідну заяву-зобов 'язання, що не потребує підтвердження повноважень і кваліфікації.

Коло обов 'язків відповідального за електричну безпеку на виробництві

В обов 'язки відповідального за електрогосподарство входить:

 • розроблення та ведення документації, пов 'язаної з питаннями обслуговування та експлуатації електрообладнання та електроустановок, підставою для якої є "" Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство "";
 • організація навчання, інструктування, перевірки знань і допуску до самостійного функціонування персоналу, що обслуговує електротехнічне обладнання;
 • організація безпечного проведення будь-якого роду робіт електроустановок або пов 'язаних з електроустановками, у тому числі персоналу, відрядженого з інших організацій;
 • забезпечення своєчасного та якісного виконання ТО, планових робіт та профілактичних випробувань щодо попередження ремонту;
 • організація проведення розрахунків потреб в електроенергії та здійснення контролю за її витрачанням;
 • участь у впровадженні та розробленні заходів з раціоналізації та економії споживання електроенергії;
 • контроль наявності та своєчасності випробувань і перевірок засобів пожежогасіння, спеціалізованого інструменту та СЗ в електричних установках;
 • забезпечення порядку допуску до підключення та експлуатації реконструйованих і нових електричних установок;
 • організація оперативного обслуговування електричних установок та ліквідація будь-якого роду аварійних випадків і ситуацій;
 • забезпечення перевірки відповідності схем електричного постачання підприємства експлуатаційним фактичним параметрам, відмітка про проведену на даний предмет перевірку (мінімум - раз на 2 роки);
 • організація та перегляд схем та інструкцій електропостачання (мінімум - раз на три роки);
 • здійснення замірів електроенергії, моніторинг її якості та стабільності;
 • контроль за підвищенням кваліфікації персоналу, що відповідає за обслуговування електричних установок;
 • контролювання правильності допуску працівників будівельно-монтажних та інших взаємодіючих з електричними установками спеціальностей.

Про контроль за діяльністю відповідального за електробезпеку

Контроль за тим, наскільки якісно виконує відповідальний за електрогосподарство свої обов 'язки, проводиться керівництвом підприємства в особі генерального директора, його заступника чи інших призначених шляхом створення наказу керівником осіб.

Про права особи, відповідальної за електрогосподарство

Крім перерахованих вище обов 'язків, відповідальний за електрогосподарство також володіє низкою прав. Інструкція відповідального за електрогосподарство говорить, що він має право:

 • з дозволу керівника відключення і виведення з експлуатації електрообладнання та мереж, якщо вони не відповідають ТЕ, ОТ і ПБ;
 • на підставі затвердженого керівництвом графіка припиняти роботу електричного обладнання з метою огляду, перевірки або здійснення ремонтних робіт;
 • недопуску до роботи з електричним обладнанням та установками персоналу, що не пройшов перевірку знань;
 • відсторонення від виробничого процесу працівників, які порушують правила ОТ;
 • подання заяв про нарікання по роботі персоналу з електричними установками та обладнанням з подальшим притягненням їх до відповідальності;
 • роздавати вказівки решті персоналу з питань налагодження, монтажу, ремонту, обслуговування електричного обладнання;
 • представляти некомерційні інтереси своєї організації у співпраці з іншими підприємствами;
 • здійснювати запит відомостей та звітів від кінцевих споживачів будь-якого рівня з питань використання електричної енергії, здійснення ремонту та налагодження електричних установок та обладнання.

За умови, що відповідальна особа за електрогосподарство неякісно, несвоєчасно або некваліфіковано виконує обов 'язки, покладені на неї наказом керівника, її дії можуть спричинити покарання, яке буде виражено в певних накладених керівництвом санкціях.


Про аварійні ситуації на виробництві та їх причини

Перелік дій, вчинених або не вчинених особою, яка відповідає за електричну безпеку, ведуть до порушення стабільності та безпеки виробничого процесу:

 • порушення, допущені при експлуатації електроустановок та електрообладнання;
 • неякісна, несвоєчасна підготовка звітної документації, що регламентує виконання покладених керівництвом функцій;
 • недостовірна інформація про чинну на підприємстві ситуацію (стосовно спеціалізації відповідального);
 • неякісне, несвоєчасне проведення ТО електромережі та електроустановок, що діють на підприємстві;
 • недотримання ПБ при експлуатації електричного обладнання та установок;
 • недотримання приписів і вимог Держенергонагляду та вищих осіб і організацій.

Про види та заходи покарань, що застосовуються за вчинені на виробництві в сегменті електричної безпеки правопорушення

Перелік видів можливих, що застосовуються у випадках, коли обов 'язки відповідального за електрогосподарство виконуються неякісно, санкцій:

 • дисциплінарна;
 • адміністративна;
 • матеріальна;
 • цивільно-правова;
 • кримінальна.
Image

Publish modules to the "offcanvas" position.