Бізнес і Економіка

Види прибутку підприємства та напрямки її збільшення

Види прибутку підприємства та напрямки її збільшення

Прибуток - це підсумок діяльності підприємства або банку, що обчислюється як математичний залишок між виручкою та їх витратами. Отримання прибутку - основна мета створення, як банків, так і комерційних підприємств.


Існують наступні види прибутку підприємства, функціонально взаємопов 'язані між собою: чистий, валовий, від продажів, прибуток "до оподаткування", від проведення банківських операцій, прибуток від звичайної діяльності.


Основними факторами, що впливають на збільшення прибутку підприємства, є безліч факторів, а розподіл і розрахунок прибутку підприємства або представляється найбільш складною процедурою процесу управління нею. Проблема грамотного розподілу прибутку найбільш гостро стоїть перед багатьма підприємствами в сучасних ринкових умовах.

Види прибутку підприємства, розглядаються в якості важливого показника всієї його діяльності, і не тільки в разі обчислення її абсолютної величини, але і з урахуванням тих шляхів, за допомогою яких прибуток був отриманий.

Всі види прибутку підприємства - це джерела розвитку будь-якого банку або підприємства, джерела підвищення добробуту всіх його учасників, як засновників, так і найманих працівників, основа їх ресурсної бази. Наприклад, в якості джерел банківських ресурсів розглядаються види прибутку, підприємства, у сфері пасивних операцій. Всі ці операції досить різноманітні, а тому при їх здійсненні утворюються і різноманітні види ресурсів: власні та залучені.

Беручи до уваги постійне зростання потреб у ресурсах для виконання, як державних програм, так і для задоволення потреб клієнтів у ресурсах збільшення обсягу ресурсної бази підприємства або банку слід проводити за рахунок:

- активної роботи зі збереження створеної споживчої та клієнтської бази;

- формування позитивного іміджу надійного банку або компанії, що мають солідних засновників;


- залучення до співпраці нових юридичних осіб;

- виявлення виробничих і комерційних зв 'язків (потоків коштів);

- накопичення інформації про ресурсомісткі підприємства-конкурентів;

- залучення в депозити на тривалі терміни коштів (як рублевих, так і валютних) як великих клієнтів, так і неклієнтів банку;

- більш активного залучення коштів підприємств і банків, шляхом продажу цінних паперів (векселі, депозитні сертифікати);

- постійно активізованої роботи з вкладами приватних осіб;

- виходу на нові ринки для пошуку стратегічних інвесторів.


Дуже важливим показником, що впливає на прибуток, виступає рівень ефективності управління грошовими потоками банку або підприємства. Його рівень забезпечує ступінь самозростання прибутку і капіталу суб 'єкта господарювання.

Дуже важливо при русі грошових потоків враховувати фактори часу і ризику. Тут знаходять своє вираження фундаментальні властивості грошей і ймовірність втрати частини дійсних або запланованих грошових коштів, пов 'язана з величиною позитивної різниці межу грошовими потоками.

У зв 'язку з поняттям часу, ризику, і прибутковості, при розгляді параметрів грошового потоку, слід виділити фактор ліквідності. Саме ліквідність покликана шляхом організації відповідної структури потоків у часі обмежити відповідні ризики і тим самим дозволити підприємству отримати більш високий рівень доходу.

Грошовий потік здатний генерувати економічний ефект, тому дуже важливо при русі грошових потоків враховувати фактори часу і ризику. Тут знаходять своє вираження фундаментальні властивості грошей і ймовірність втрати частини дійсних або запланованих коштів, пов 'язані з величиною позитивної різниці межу грошовими потоками.

У зв 'язку з поняттям часу, ризику, і прибутковості, при розгляді властивостей грошового потоку, слід виділити фактор ліквідності. Саме ліквідність покликана шляхом організації відповідної структури грошових потоків у часі обмежити відповідні ризики і тим самим сприяти збільшенню прибутку.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.