Бізнес і Економіка

Види Аудит

Види Аудит

Види аудиту - це досить розгалужене поняття. За низкою критеріїв види аудиту класифікуються в окремі групи. Поняття і види аудиту бувають різними.


Виходячи з відношення користувача до інформації виділяють такі види аудиту. Зовнішній (перевірки за допомогою запрошеного фахівця), який включає перевірки за бажанням суб 'єкта економіки та перевірки на вимогу законодавства. Запрошений аудитор проводить перевірку на підставі укладеного з клієнтом договору. Особливість перевірок цього виду полягає в тому, що зовнішній аудитор є особою, не зацікавленою в результатах перевірок (не засновник, не акціонер тощо). Мета його роботи - підтвердити достовірність фінансової звітності та встановити стан господарської діяльності об 'єкта, що аудується. 


Внутрішній аудит - це перевірки, які проводять фахівці, що перебувають у підпорядкуванні даного економічного суб 'єкта. Внутрішні перевірки націлені на вирішення проблем функціонального управління, забезпечення ефективності економічного розвитку підприємства та його підпорядкованих структур, а також допомогти співробітникам більш ефективно виконувати свою роботу.

Виходячи з відношення до вимог законодавства виділяють такі види аудиту. При обов 'язковому перевірка проводиться відповідно до вимог і критеріїв, які встановлює закон. Обов 'язкові перевірки проводяться з певною періодичністю і переслідують мету підтвердження законності ведення господарських операцій, їх правильного відображення в обліку. Ініціативний (перевірка проводиться тільки за бажанням суб 'єкта господарювання, його власника або наглядового органу цього господарюючого суб' єкта). Основна мета - виявлення недоліків у веденні обліку, складанні звітності тощо для надання допомоги співробітникам у підготовці до обов 'язкової перевірки.

Залежно від об 'єкта перевірок розрізняють загальний, банківський, аудит страхових органів, аудит біржових фондів та інвестиційних інститутів.

Залежно від часу проведення існують види аудиту первісний, повторюваний (узгоджений) і оперативний. Початковий є дуже трудомістким і складним, оскільки проводиться вперше на певному об 'єкті.

Залежно від характеру перевірок розрізняють системно-орієнтований, підтверджуючий аудит і базується на ризику.

За призначенням аудит буває податковим, аудитом фінансової та бухгалтерської звітності, ціновим, операційно-управлінським, на відповідність вимогам та аудит господарської діяльності. 

Аудит бухзвітності - перевірка звітності для висновку про її відповідність критеріям ведення обліку. На відповідність - перевірка дотримання норм, законів та інструкцій. Він може проводитися щодо персоналу та акціонерів. Операційно-управлінський проводиться для перевірки функціонування підрозділів підприємства з метою виявлення ефективності та надійності з метою управління. Податковий метою перевірки має взаємовідносини організації з податковими органами щодо сплати податків та інших платежів. Спеціальний включає технічний, екологічний та інші види аудиту.

Види аудиту та аудиторських послуг діляться не тільки на основні, а й на супутні. Аудитори мають право надавати супутні послуги. До них належать послуги, сумісні з перевірками: постановку бухобліку, контроль за веденням звітності, контроль за нарахуванням податків, аналіз фінансової діяльності, оцінка інвестиційних проектів, підбір персоналу, проведення різних семінарів, комп 'ютеризація бухобліку, т. д. Аудитори можуть надавати і послуги, не сумісні з проведення у клієнта перевірок: ведення, відновлення бухобліку, складання податкових декларацій, бухгалтерської та фінансової звітності. 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.