Бізнес і Економіка

Відділ праці та заробітної плати: функції та завдання

Відділ праці та заробітної плати: функції та завдання

Необхідність створення відділу праці та заробітної плати (ОТіЗ) виникає не на кожному підприємстві і не відразу. Як визначити ступінь потреби у створенні нової структури, які завдання мають бути вирішені в процесі побудови та роботи даного відділу?

Можна замінити?

Часто функціонал ОТіЗ розподіляється між відділом кадрів і бухгалтерією. Багато підприємців-початківців не бачать користі в створенні додаткової структури. Пояснюють це низькою чисельністю персоналу і невеликими масштабами підприємства. Але завдання, що вирішуються силами даного відділу, досить специфічні. Необхідність у подібних фахівцях рано чи пізно з 'явиться. Тому дуже важливо організувати роботу грамотно з самого початку.


Для чого створювати відділ

Визначимося із завданнями створюваного відділу. Як у будь-якій управлінській структурі, вони повинні вирішувати 4 завдання менеджменту і формулюватися, виходячи з них.

Аналіз:

 • визначення напряму для вдосконалення систем і форм преміювання та оплати праці;
 • удосконалення систем нормування через аналіз існуючих на підприємстві.

Планування:

 • планування всіх складових процесу праці та заробітної плати;
 • визначення рентабельності використання трудових ресурсів.

Організація:

 • організаційні заходи щодо побудови процесів праці та систематизування заробітної плати;
 • створення та впровадження систем і форм стимулювання та мотивації;
 • управління витратами на персонал.

Контроль:

 • витрачання бюджету;
 • над дотриманням законодавчих норм.

Приклади взято з Положень про організацію ОТіЗ різних підприємств, у них зібрані основні моменти, що заслуговують на увагу. Всі ці завдання відділу праці та заробітної плати можна розподілити за трьома напрямками:


 1. Нормування праці.
 2. Робота з бюджетом на всіх етапах.
 3. Законодавча складова.

Конкретний перелік і формулювання підбирається для кожного підприємства, з урахуванням специфіки.

У чому полягає робота відділу

Ефективне вирішення завдань неможливе без ретельно прописаного функціоналу. Він визначається, спираючись на особливості структури, виробничого та адміністративного процесів у вашій компанії.

За основу можна взяти приблизний функціонал ОТіЗ.

Нормування праці:

 • розроблення та впровадження в практику норм витрат праці на всіх ділянках виробництва та підприємства в цілому, а також структурування їх на рівні всіх підрозділів, відділів;
 • аналіз якості та ефективності впроваджених норм і регламентів;
 • контроль за виконанням норм і нормативів.

Організація праці:

 • розробка раціональних форм оплати праці та режимів роботи;
 • розробка системи з підвищення результативності використання робочого часу;
 • контроль над виконанням штатної дисципліни.

Організація заробітної плати:

 • вдосконалення прийнятих на підприємстві норм і систем оплати праці (ВТО);
 • створення положень про стимулювання та преміювання;
 • контроль над відповідним застосуванням тарифних ставок, надбавок, коефіцієнтів, доплат;
 • розробка системи грейдування.

Режим та умови роботи і відпочинку:


 • розробка і планування виробничого календаря;
 • впровадження оптимальних сучасних режимів праці та відпочинку;
 • впровадження системи раціональної, з сучасної точки зору, організації праці.

З цього прикладу можна вибрати найбільш відповідні, або на його основі створити свій перелік і визначити, які функції відділ праці та заробітної плати буде виконувати.

Відділ всередині підприємства

Завдання і функціонал визначені. Але для їх виконання не зайвим буде чітко продумати процеси взаємодії відділу праці та заробітної плати на підприємстві з іншими підрозділами. Вирішити, що кому і хто повинен, краще "" на березі "" - це допоможе уникнути конфліктів, перетину функціоналу і зіткнення інтересів

Бухгалтерія

 

Надає

Отримує


дані про фактично нараховану заробітну плату

план використання ФМП

дані про витрачання бюджету фонду матеріального заохочення (ФМП)

положення про преміювання з ФОТ і ФМП

дані про виплати понад ФОТ


 

Функціональні відділи

 

Надають

Отримують

обґрунтовані норми витрат часу

консультації з трудових питань


проект ШР

положення про преміювання

план заходів щодо раціоналізації праці

затверджене ШР

Планово-економічний відділ

 

Надає

Отримує

планові показники, встановлені на підприємстві на рік, квартал з розбивкою по місяцях

затверджене ШР

всі налаштування та зміни плану

розрахунок норм витрат праці

Побудова відділу

Починати роботу треба з головного, визначити - хто буде вирішувати поставлені завдання і виконувати необхідний функціонал. Як вже зазначалося раніше, їх можна розподілити між існуючими підрозділами і фахівцями - відділом кадрів і бухгалтерією. У цьому випадку посадові інструкції будуть розширені на додатковий функціонал, а суміщення посад оформляється належним чином.

Другий варіант - залучення спеціалізованої компанії на умовах аутсорсингу.

Якщо масштаби підприємства значні, і є великі виробничі підрозділи, то найкращий спосіб вирішення проблеми - створення власного відділу. Оформляється це окремим документом - Положенням про відділ праці та заробітної плати.

У цьому випадку необхідно визначитися з числом співробітників і структурою. Ґрунтуючись на чисельності персоналу і специфіці компанії, розрахувати штат необхідних для відділу праці та заробітної плати співробітників. Керівник відділу призначається наказом і перебуває в підпорядкуванні в одного з управлінців вищої ланки компанії.

Відділ праці та заробітної плати може мати у складі структурні підрозділи, якщо їх необхідність диктується обсягом передбачуваних робіт. Наприклад:

 • група організації праці;
 • група нормування;
 • група планування;
 • група управління проектами.

Розподіл функціоналу між підрозділами здійснюється керівником відділу.

Яких підібрати співробітників

Вимоги до кандидатів на посади ОТіЗ обумовлені функціоналом.

На позиції керівника перевага надається профільній професійній освіті - економічній. Обов 'язково повна вища освіта (магістр, спеціаліст), проходження програм підвищення кваліфікації та додаткової професійної перепідготовки в напрямку нормування та оплати праці. Досвід роботи на великому підприємстві (від 200 осіб, як правило) також обов 'язковий.

Необхідні знання та досвід практичного застосування в наступних галузях: законодавчі, правові та нормативні акти; трудове законодавство РФ; економіка праці; кваліфікаційні характеристики професій; методики з організації праці; порядок розробки планів із заробітної плати та праці; системи тарифікації; передовий досвід організації, мотивації та управління персоналом.

Інші співробітники відділу підбираються за таким же принципом.

Показники ефективності відділу

Щоб створена структура не стала марною баластом, просто додатковою ланкою в ланцюжку документообігу в компанії, треба визначити критерії результативності роботи відділу організації праці та заробітної плати. Розробляти і затверджувати такі критерії потрібно, виходячи зі стратегічних планів підприємства. Один з варіантів показників ефективності (оцифрувати потрібно з урахуванням своїх планів):

 1. Збільшення частки кваліфікованої праці за рахунок оптимізації загальної чисельності штату.
 2. Конкурентоспроможний рівень заробітної плати (оцінюється через показники плинності кадрів).
 3. Відхилення середньооблікової чисельності співробітників від планової.
 4. Відхилення ФОТ від бюджету.
 5. Відхилення ФМП від бюджету.
 6. Продуктивність праці.

Постскриптум

На сьогоднішній день в законодавстві Російської Федерації немає нормативних документів з чітким визначенням, яким повинен бути відділ праці та заробітної плати. Значить, є можливість створити структуру, максимально відповідну специфіці вашого підприємства.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.