Бізнес і Економіка

Відчуження Майна

Відчуження Майна

Відчуження майна передбачає передачу речей у власність інших осіб, а також право власності на нього, включаючи права, виражені в цінних паперах. Не є відчуженням відмова від права на майно, передача речей у користування, надання тимчасового права на користування майном, інтелектуальною власністю, а також надання прав на відчуження в майбутньому.


           Відчуженню підлягають лише речі, грошові кошти, права. Не можна відчужувати послуги та об 'єкти інтелектуальної власності.


          Підставами виникнення права власності можуть виступати: виготовлення речі для себе; придбання речі на основі договорів дарування, міни, купівлі-продажу, а також інших угод; спадкування; привласнення знайденого майна. Право власності може переходити як на рухоме, так і нерухоме майно. Перелік нерухомого майна, а також рухомого, на яке може закріплюватися право власності, який закріплений у законодавчих актах, не є вичерпним.

          При відмові або втраті права власності на річ, її знищенні, а також відчуженні власником речі іншим особам, інших випадках право власності припиняється.

За законом відчуження нерухомого майна можливе у зв 'язку з вилученням відповідної ділянки, на якій воно перебуває у разі неналежного використання землі або необхідністю її використання для державних потреб.

Відчуження майна проводиться на підставі договорів: дарування, купівлі-продажу, міни та інших. При укладенні договору купівлі-продажу, сторона, що продає, передає річ у власність покупця, а той у свою чергу приймає товар і оплачує його вартість. Це ж правило відноситься і до продажу майнових прав.

При відчуженні за договором міни одна особа передає у власність іншій свій товар в обмін. При цьому кожна зі сторін фактично є продавцем і покупцем і зобов 'язується передати свій товар і прийняти товар іншої особи.

При договорі дарування дарувальник на безоплатній основі передає обдаровуваному майно або право на майно у власність або звільняє від майнових обов 'язків перед собою або має відношення до операції третьою особою.


Відчуження майна може виражатися у формі пожертви, під яким розуміють його дарування в суспільно корисних цілях. Так, пожертви передають у різні установи соціального захисту, виховні установи, лікарні та інші лікувальні організації, благодійні та релігійні організації, громадянам, підприємствам.

При внесенні передбаченої договором ціни викупу за договором оренди, а також після закінчення терміну оренди, орендоване майно стає власністю орендаря.

     Відчуження майна за договором ренти передбачає передачу отримувачем ренти майна у власність особі, яка виплачує ренту, а той своєю чергою за це періодично виплачує певну грошову суму на його утримання. За договором рента може бути постійною, тобто безстроковою, або довічною. Договір ренти повинен бути нотаріально посвідчений, а в разі, якщо майно є нерухомим, то договір підлягає держреєстрації. Відчужуване майно під виплату ренти може передаватися у власність платника ренти платно або безкоштовно. При платній передачі застосовують правила купівлі-продажу, а при безкоштовній - правила договору дарування.

          Майно може бути відчужене і шляхом звернення стягнення на нього за наявними зобов 'язаннями. В основному це відбувається за рішенням суду. При цьому право власності припиняється з моменту передачі його іншій особі, у якої в свою чергу виникає право власності на цю річ.

Відчуження земельних ділянок не може проводитися без вагомих підстав. Його власник не пізніше ніж за рік повинен бути письмово попереджений про відчуження для державних потреб за допомогою викупу.

          Коли вилучення ділянки з метою державних потреб без припинення права власності неможливе, майно можуть вилучити за допомогою викупу або реалізації з публічних торгів.

            Однак у разі, якщо на суді державний орган не зможе довести, що відчуження ділянки не можна провести, не припиняючи права власності на неї, то вилучення неможливе.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.