Бізнес і Економіка

Вдосконалення організації праці на підприємстві

Вдосконалення організації праці на підприємстві

Організація трудової діяльності - це особлива система, яка дозволяє досягти певних результатів при використанні праці персоналу організації. Матеріальне провадження має три складові: предмети праці, знаряддя праці та праця. Для організації процесу провадження потрібна ще одна головна умова: цілеспрямована, організована діяльність людини, яка приводить в дію механізм виробництва. Вдосконалення організації праці - одне з основних завдань, яке ставить перед собою служби управління персоналом.


 Можна виділити такі елементи організації праці: поділ трудової діяльності (розподіл посадових обов 'язків та закріплення працівників на робочих місцях), організація робочого місця відповідно до всіх вимог, що пред' являються, кооперація трудової діяльності(організація взаємних зв 'язків між працівниками), підбір, підготовка співробітників, розробка методів і прийомів трудової діяльності, підвищення кваліфікації співробітників і перепідготовка, забезпечення безпечних умов праці, організація дисципліни, планування і обліку трудової діяльності, забезпечення матеріального стимулювання.


Вдосконалення організації праці ґрунтується на використанні в роботі законів фізіології, економічних законів, психології, юридичних законів, соціології. Якщо до впровадження конкретних методів організації трудового процесу був проведений науковий аналіз, значить, мова йде про наукову організацію праці. Економічне завдання організації трудової діяльності "відповідає" за доцільність використання конкретної техніки, сировини або матеріалів у виробничому процесі. "Психофізіологія" допомагає створити такі умови праці, які були б безпечні для здоров 'я співробітників і забезпечували б їм високий рівень працездатності. Соціальна складова організації трудової діяльності дозволяє підвищити задоволеність людей від трудового процесу разом з підвищенням їх професійного рівня.

 Вдосконалення організації праці - це не просто комплекс заходів, спрямованих на поліпшення форм праці та використання нових методів виробництва. Вдосконалення організації праці - це постійний і безперервний творчий процес, який підлаштовується під постійну зміну технології виробництва і рівня виробничого процесу.

Для вдосконалення організації праці необхідний поділ праці на окремі елементи процесу, які мають певні функції, виділення кваліфікаційних груп працівників, закріплення приватних трудових процесів за окремими секторами або групами людей.

Поглиблення підрозділу праці - ще одна складова організації трудової діяльності, яка полягає в спеціалізації працівників, підрозділів, і, як наслідок, поліпшення продуктивності праці. Потрібно звести до мінімуму всі операції, що уповільнюють виробничий процес. Разом з тим, не можна урізати час на відпочинок і обід і враховувати деякі ефекти, що призводять до зниження ефективності спеціалізації.  

Кооперація трудової діяльності дозволяє об 'єднати кілька виробничих процесів в один. Сучасні форми організації праці засновані на поділі та кооперації, оскільки, завдяки їм, відбувається розподіл персоналу по робочих місцях, забезпечується взаємопов 'язана діяльність працівників підприємства, визначається обсяг робіт і конкретні виконувані функції, взаємозамінність працівників, виявляється схильність працівника до отриманої роботи та багато іншого.

Одне з основних завдань служби управління персоналом - створення сприятливих умов для раціональної організації трудової діяльності, при якій співробітники працюють із задоволенням і зацікавлені у високій ефективності своєї праці і всього виробничого процесу.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.