Бізнес і Економіка

Цілі та завдання аудиту підприємств підвищеного екологічного ризику

Цілі та завдання аудиту підприємств підвищеного екологічного ризику

Сучасна мультигалузева економіка характеризується значною кількістю підприємств, які ведуть свою господарську діяльність в умовах створення потенційної небезпеки для навколишнього середовища. В таких умовах особливу роль набуває екоаудит. Екологічне аудіювання розуміється як незалежний моніторинг та розроблення відповідних положень для забезпечення діяльності підприємств підвищеного екологічного ризику.


Екоаудит - це професійна діяльність фахівців або спеціалізованих установ зі здійснення незалежних перевірок суб 'єктів, які ведуть діяльність у сферах підвищеного екологічного ризику, а також надання інших послуг: складання декларацій про стан екосреди та наслідки впливу на неї господарської діяльності, консультування в питаннях екологічного законодавства; навчання та ін.


Актуальні цілі та завдання аудиту в галузі екології зрештою полягають у виробленні третьою стороною професійних рекомендацій та пропозицій екологічно значущої діяльності та приведення її у відповідність до правових актів природоохоронного законодавства. Проведене кваліфікованими групами фахівців дослідження, в строго встановлені терміни, поряд з розвитком систем екологічного менеджменту, може істотно вплинути на екологічну ситуацію в країні, і в першу чергу, на підприємствах, виробничих комплексах підвищеної екологічної небезпеки.

Враховуючи це, цілі та завдання аудиторської діяльності у сфері екології не повинні концентруватися тільки на дослідженні екологічної звітності підприємства, а й включати вивчення його діяльності у всіх аспектах:

 • чітку розробку та встановлення природоохоронних цілей і завдань;
 • розробку екологічної програми та політики підприємства;
 • моніторинг, мінімізацію можливої шкоди навколишньому середовищу у вигляді викидів і скидів різного роду забруднюючих речовин;
 • раціональне використання ресурсів, сировинних матеріалів та їх компонентів, включаючи небезпечні реагенти, насамперед;
 • роботу із забезпечення безпеки персоналу, в тому числі оцінку ризику виникнення та попередження аварій;
 • взаємодія з інститутами екологічного контролю, в тому числі - недержавними, для громадського моніторингу ліцензування природокористування, страхування та сертифікації;
 • екологічне інформування, просвітництво та навчання персоналу;
 • зниження небезпек виникнення ризиків, а також розробка ефективних і справедливих заходів санкціонування порушень екологічних норм.

Ключова роль, яка обумовлює сутність, цілі та завдання аудиту в галузі природокористування, належить моніторингу. Його основні завдання полягають у наступному:

 • спостереження за станом господарською діяльністю підприємства, що становить потенційну небезпеку для природного середовища;
 • оцінка та прогноз потенційних ризиків, що виникають внаслідок цієї господарської діяльності;
 • розробка оперативних заходів щодо запобігання порушення екологічного законодавства.

Сформована на сьогоднішній день система екомоніторингу, цілі і завдання аудиту в цій області, ще мають ряд проблем. До числа найважливіших слід віднести, насамперед, нерозвиненість моніторингу основних джерел шкідливих впливів на середовище. Наприклад, екологічні паспорти підприємств містять інформацію про не більш ніж 15-20% реально існуючих джерелах таких ризиків.

Реалізація екологічних цілей і програм, екологічна безпека та ефективність прийнятих рішень безпосередньо залежать від взаємозв 'язку різних видів екодіяльності. Наприклад, за відсутності (недостатності) моніторингу впливу на середовище стає формальним і неефективним державний (громадський) екологічний контроль, що має негативний вплив як на розробку та обґрунтування рішень, так і на їх прийняття та реалізацію. Відсутність або неефективність виробничого контролю, в свою чергу, робить неефективним моніторинг джерел ризиків.

Відсутність загальної процедури оцінки впливу на середовище, включаючи державну і громадську екологічну експертизу, веде до прийняття неефективних, ізольованих від інших пріоритетних екологічних проблем рішень як в межах конкретних виробництв, так і території країни в цілому. Саме тому цілі і завдання аудиту повинні носити цілісний і універсальний характер, що забезпечує ефективне дослідження стану справ у різних галузях господарсько-виробничої діяльності.


Крім того, для перетворення всієї нашої економіки в екологічно безпечну систему насамперед потрібно провести інвентаризацію екологічного стану кожного підприємства. А міжнародний досвід переконливо показує і доводить, що, не маючи періодичного екологічного огляду (оцінки) підприємства, вжиття ефективних заходів у сфері природокористування практично неможливо.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.