Бізнес і Економіка

Цілі маркетингу: що в основі

Цілі маркетингу: що в основі

Маркетинг - це впорядкована система планування обсягу продукції, що випускається, визначення цін, а також асортименту продукції та її розподіл на ринку, головною метою якого є задоволення потреб. Саме задоволення людських потреб є основою маркетингу.


Цілі маркетингу можна розділити на основні та додаткові. До основних в першу чергу відноситься аналітична. Адже перш ніж виробляти товар, необхідно вивчити ринок, його структуру, споживання даного товару.


Виробничі цілі маркетингу передбачають організацію матеріального і технічного постачання, управління конкурентоспроможністю продукції, її якістю. Виділяється також збутова мета маркетингу, суть якої полягає в організації системи руху товарів, формуванні попиту, системи продажів, а також стимулюванні збуту продукції. Сюди ж належать товарна і цінова політика та організація сервісу.

Також важливу роль відіграє управлінська складова (мета), яка полягає в правильній організації системи комунікацій, впровадженні ефективних принципів управління і контролю, а також в управлінні ризиками. Управлінські цілі маркетингу, насамперед, покликані вдосконалити внутрішню інфраструктуру підприємства і передбачають, зокрема, підвищення кваліфікації співробітників, впровадження нових технологій і правильну побудову системи управління.

Аналізуючи основні цілі маркетингу, можна також виділити ще кілька з них. Зокрема, це ринкова мета, суть якої в безперервному пошуку нових перспективних ринків збуту, а також завоювання домінуючого положення на вже існуючому ринку.

Що стосується правильного формування цінової політики, стимулювання зростання продажів шляхом проведення грамотних рекламних компаній, удосконалення якості товару, а також вивчення потреб населення, то все це є складовою забезпечує цілі маркетингу.

Але все ж на першому місці серед цілей варто виділити успішну реалізацію товарів і послуг. Адже головне завдання - стимулювати збут, зацікавити покупця в придбанні того чи іншого продукту з метою отримання більшого прибутку.

Також необхідно максимізувати вибір споживачів, що полягає у створенні широкого асортименту товарів, який може задовольнити будь-які потреби. Також необхідно максимізувати ступінь задоволення споживачів. Це означає не просте збільшення продажів, а зростання задоволеності споживачів. 


 У зв 'язку з розвитком всесвітньої павутини все більше значення набуває інтернет-маркетинг. Суть його - у здійсненні основних заходів і стратегій через інтернет. Цілі інтернет-маркетингу багато в чому нагадують цілі звичайного маркетингу, але з урахуванням інтернет-складової. Зокрема, це створення грамотного проекту, просування товарів за допомогою мережі, а також залучення і, що важливо, утримання клієнтів за допомогою оперативного інформування про продукти. За допомогою Інтернату можна активно підтримувати імідж компанії, а також проводити необхідні опитування.

 Щоб цілі маркетингу успішно були досягнуті, а їх виконання стало реальним, вони повинні в доступній формі доноситися до кожного співробітника компанії. Головне завдання - це вираження цілей у кількісному вигляді, для того щоб співробітники чітко розуміли, що саме вони отримають натомість при досягненні поставленого завдання.

Маркетингові цілі досягаються за допомогою створення позитивного іміджу компанії, значного зростання прибутку і обсягів продажів, а також переважання в конкурентній боротьбі.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.