Бізнес і Економіка

Тренер-викладач: особливості роботи, посадова інструкція

Тренер-викладач: особливості роботи, посадова інструкція

Посадова інструкція тренера-викладача розроблена на основі Трудового кодексу Російської Федерації. У ній надано основні методичні рекомендації в галузі праці, спорту та фізичної культури.

Основні положення

Головне призначення тренера-викладача - правильно організувати спортивну підготовку. При цьому під спортивною підготовкою мається на увазі особливий тренувальний заздалегідь спланований процес, що обов 'язково включає в себе участь вихованців у всіляких спортивних конкурсах і змаганнях. При цьому всі дії, що проводяться в такій школі, повинні виконуватися відповідно до особливої програми.


Тренер-викладач зобов 'язаний дотримуватися всіх вимог, призначених державними стандартами.

Правильна організація тренувального процесу

Кожне тренування, що проводиться в групі, має бути здійснено з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей всіх вихованців. При цьому тренер-викладач повинен вміти проводити змагання, і сам брати в них активну участь, організовувати тренувальні збори та табори, а також мати досвід у суддівській та інструкторській практиці.

Тренер-викладач спортивної школи зобов 'язаний стежити за здоров' ям своїх вихованців і проходженням ними спеціального медичного контролю.

Посадові обов 'язки: трудові функції

Тренер-викладач здійснює календарно-тематичне планування занять і змагань відповідно до виду та цілей спортивної школи. При цьому він повинен здійснювати постійний медичний контроль за своїми учнями. Дуже важливо знати про протипоказання до занять або до тих чи інших видів вправ.

Тренер-викладач консультує вихованців та їхніх батьків про протікання навчального процесу. За необхідності дає потрібні рекомендації.

Тренер-викладач зі спорту навчає своїх учнів усім основам рухової активності, залежно від спортивної дисципліни. З цією метою робляться різні комплекси спеціальних вправ, що розвивають потрібні спортивні показники. При цьому повинна бути задіяна не тільки практика, а й теоретична підготовка. Постійні розповіді, бесіди та лекції посприяють всебічному розвитку.


Інструкція тренера-викладача повідомляє також, що кожен співробітник спортивної школи зобов 'язаний вміти правильно складати робочий план і дотримуватися його. Також аналізувати результати своєї роботи і відбирати кращих учнів для участі у важливих спортивних змаганнях.

Необхідні знання для роботи з вихованцями

Кожен тренер спортивної школи повинен володіти такими знаннями для роботи зі своїми учнями:

 • загальні правила своєї дисципліни;
 • правила проведення змагань;
 • основні вимоги до спортивного спорядження та екіпірування;
 • визначення обсягів тренувань для певних типів змагальних підготовок;
 • психологічні, фізичні та вікові особливості своїх вихованців;
 • вікову педагогіку та психологію;
 • комплекси вправ, що формують учнів як гармонійно розвинених особистостей.

Потрібні вміння

Робота тренером-викладачем передбачає наявність таких умінь:

 • здатність виявляти цілі та мотиви учнів, які прийшли до спортивної школи, а також на кожному етапі проведення спортивних змагань;
 • вміння стежити за загальною дисципліною;
 • вміння складати навчальний і змагальний план і користуватися ними;
 • зацікавлювати учнів не тільки фізичними вправами, а й розповідями і лекціями про даний вид спорті;
 • кожен тренер-викладач повинен просто і зрозуміло вміти пояснювати суть всіх вправ;
 • вміння використовувати спортивний інвентар і тренажери, якщо в цьому є необхідність;
 • помічати всі несправності наявного обладнання і стежити за безпекою умов, в яких тренуються вихованці;
 • вміння правильно та усвідомлено відбирати спортсменів для проведення змагань;
 • брати участь у суддівському процесі, а також визначати його справедливість;
 • вміння підвищувати мотивацію учнів і розвивати волю до перемоги;
 • вміння дотримуватися правил техніки безпеки, а також просто і дохідливо пояснювати це учням.

Відповідальність від даної посади

Варто враховувати, що діяльність викладача-тренера передбачає деяку відповідальність. Тому дуже важливо звернути увагу на деякі аспекти професії. Викладач спортивної школи завжди несе відповідальність за:

 • здоров 'я і життя всіх, хто займається;
 • порушення всіх видів дисципліни;
 • неправильне виконання державних стандартів з того чи іншого виду спорту;
 • невиконання потрібного обсягу річних робіт: проведення змагань, атестація учнів;
 • неповажне ставлення до прав вихованців;
 • застосування неправильних методів виховання (особливо пов 'язаних з будь-якими видами насильства над особистістю учня);
 • підозра в корупції;
 • збір коштів на потреби спортивної школи без згоди директора та інших керівників;
 • пропаганда будь-яких релігій, насильства, жорстокості та расизму;
 • будь-які інші вчинки, несумісні з законами Російської Федерації.

Кваліфікаційні вимоги

Спеціальна кваліфікація тренерів-викладачів - це одна з основних умов для проведення правильної спортивної та виховної роботи з учнями. Залежно від виду спортивної діяльності та підготовки, тренер повинен мати середню або вищу освіту. Також для вдосконалення цієї діяльності необхідний тренерський досвід не менше трьох років. Якщо викладач не має відповідного досвіду, але має присвоєний розряд від кандидата спорту і вище, в цьому випадку він може вести тренерську діяльність.

Атестація тренерів-викладачів - це важлива і потрібна процедура, що проводиться кожні три роки для визначення рівня знань і вмінь співробітників спортивної школи, а також для підвищення його кваліфікації.

Розподіл робочого часу

Даний вид діяльності передбачає скорочений робочий тиждень. Максимальна кількість робочого часу становить тридцять шість годин на тиждень. При цьому навчальний графік складається відповідно до вимог певного навчального закладу самою адміністрацією. Дуже важливо врахувати вікові та психологічні особливості учнів.


Права

Кожен тренер-викладач має право на:

 • надання йому роботи з підписанням трудового договору;
 • отримання робочого місця, що відповідає всім державним і правовим нормам;
 • отримання своєчасної та правильної оплати праці;
 • отримання оплачуваної відпустки, а також лікарняних.

Кожна людина, пов 'язана з тренерсько-викладацькою діяльністю, при влаштуванні на роботу має право отримати повну достовірну інформацію, що стосується умов праці. При цьому можуть бути використані власні тренерські методи навчання учнів. Також дозволено переатестовуватися і отримувати більш високий розряд.

Загальні положення атестації тренерів-викладачів

Загальноросійські спортивні організації рекомендують регулярно проводити переатестацію тренерів-викладачів для присвоєння спеціальної категорії.

Категорія тренера-викладача визначається самою федерацією конкретного виду спорту. При цьому враховуються вимоги міжнародної організації. Дана атестація є добровільною. Основна ж мета державних атестацій полягає у стимулюванні тренерів-викладачів до кращої професійної діяльності. Кожен іспит допомагає працівникам спортивних установ підвищити свій рівень, а також дізнатися про нові сучасні методики і технології, які розробляються в наш час.

При проходженні атестації тренеру-викладачеві може бути присвоєно певний національний рівень: перша, друга або вища категорія, а також категорія "Олимп".


Підготовка до атестації

Категорія тренера-викладача присвоюється при проходженні спеціальної національної атестації, яка проводиться у строки, визначені спортивною федерацією з урахуванням міжнародних вимог.

При цьому кожен іспит на присвоєння певного рівня проводиться один раз на чотири роки. Перед проходженням кожної атестації працівник спортивної організації має подати заяву до спеціальної комісії. Кожна заява подається через роботодавця.

Комісія може відхилити заяву в таких випадках:

 • у документах вказано неправильні відомості;
 • тренер-викладач має санкції за порушення антидопінгових правил;
 • роботодавець може не прийняти заяву за наявності у особи, яка подає, неснятого дисциплінарного висловлювання.

Атестаційна комісія

Для проведення правильної атестації тренерів-викладачів рекомендується створювати спеціальні атестаційні комісії, основною діяльністю яких є засідання. Кожна з них повинна складатися з голови, заступника, секретаря та членів комісії. При цьому голова сам має право визначати порядок проведення атестації.

Комплекс вимог до особистості тренера

Професія тренера-викладача має деякі особистісні вимоги.


Фізичні якості: тренер повинен мати хороше здоров 'я і бути витривалим, а також мати гучний звучний голос.

Нервово-психічні якості: вміння правильно розподіляти свою увагу, зберігаючи при цьому його концентрацію; стійкість до зовнішніх подразників і терплячість; гарне логічне мислення, пам 'ять і уява.

Вольові якості: вміння ставити перед собою мету і домагатися її, терпіння, вміння нести відповідальність, здатність володіти собою в будь-якій ситуації, а також мати талант впливати на інших.

Тренер-викладач високого рівня здатний вигідно відрізнятися своїми спортивними, педагогічними та особистісними якостями, а також бажанням ділитися своїми вміннями і любов 'ю до дітей. У таких людей присутнє постійне прагнення вчитися і самовдосконалюватися.

Один з найважливіших критеріїв викладача - вміння вносити творчість у свою роботу. Це допоможе зацікавити вихованців і урізноманітнити тренувальний процес.


Висновки

Тренер-викладач - це дуже важлива, складна і відповідальна професія. Для того щоб стати успішним і кваліфікованим працівником спортивного закладу, потрібно бути сильною, добре розвиненою особистістю. При цьому у людини, яка обрала дану професію, має бути присутнє бажання постійно вдосконалюватися, а також вчити і любити дітей.

Тренер повинен постійно досягати нових висот не тільки в професійній сфері, але і в духовній, і передавати свої якості вихованцям.

Висококваліфікований тренер-викладач - це не тільки працівник спортивного закладу, а й розумний відповідальний вчитель, наставник, лікар і друг для своїх вихованців. Поєднуючи всі якості викладача і хорошу людину, можна стати справжнім професіоналом своєї справи. Нагородою за це будуть не тільки медалі учнів за спортивні досягнення, а й формування успішних, розумних, здорових і гармонійно розвинених особистостей.

При правильному підході до справи, а також при неймовірному бажанні вчити і вчитися тренер-викладач може досягти небувалих висот у своїй роботі.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.