Бізнес і Економіка

Товарообіг: це що таке?

Товарообіг: це що таке?

Товарообіг - це один з основних і найважливіших показників в економіці торговельної діяльності. Як трактується дане поняття? Прийнято вважати, що товарообіг - це дія, в основу якої покладено обмін конкретного товару на валюту. Таким чином, відбувається безперервний процес руху товарів і послуг, здійснюваний за допомогою складання угод або угод купівлі-продажу.


Дане поняття можна розглядати з двох точок зору. З одного боку, товарообіг - це рух, в якому акцент робиться на товар як на безпосередній об 'єкт торговельної діяльності. А з іншого - вся увага прикута до операції купівлі-продажу, оскільки вона є інструментом просування товару спочатку на ринок, а потім безпосередньо до споживача.


В даний час існують окремі організації, що спеціалізуються на веденні торговельної діяльності. Вони реалізують товар виробника і отримують свій відсоток від угоди. Продукція приходить від виробника на умовах консигнації. Таким чином, компанія володіє лише правом реалізації конкретного товару. Для самого господарюючого суб 'єкта товарообіг - це спосіб досягнення економічного ефекту, тобто отримання максимального прибутку. А на рівні ринку цей показник відображає ступінь оснащеності населення необхідними товарами, а значить, і якимось чином характеризує рівень життя громадян.

Товарообіг можна умовно розділити на дві основні групи: оптовий і роздрібний. Перший розкриває процес руху товару до місця, на якому відбувається безпосередня його передача. Можна сказати, що роздрібний товарообіг - це заключний етап руху продукції. Якщо розглядати дане поняття в якості економічного показника, то можна представити його у вигляді грошового вираження обсягу товарів, випущених на ринок. З одного боку, товарообіг у роздрібній торгівлі відображено в сумі доходу від реалізації, а з іншого боку - він характеризує рівень витрат населення на придбання продукції.

Згідно з чинним законодавством, цей показник включає не тільки обсяг виручки від реалізації асортименту населенню, а й обсяг продажів іншим контрагентам, які купують товар з метою обслуговування громадян. Показник роздрібного товарообороту здатний повною мірою відобразити ступінь розвитку підприємства, добробут цільової аудиторії і навіть загальний стан національної економіки.

Оптовий товарообіг являє собою рух продукції до інших торговельних організацій з метою подальшого перепродажу або до інших підприємств для використання в їх виробничій діяльності в якості сировини і матеріалів. На відміну від роздрібної, при оптовій торгівлі продукція залишається у сфері обігу.

Можна класифікувати оптовий товарообіг за призначенням: внутрішньосистемний і для реалізації. Перша категорія притаманна масштабним комерційним компаніям, оскільки відображає рух товару від торгового підприємства до іншого оптового продавця. А відповідно до критерію реалізації підприємство поставляє готову продукцію компаніям, що займаються роздрібною торгівлею, в мережі громадського харчування, з метою клірингового обміну, а також для вивезення на експорт. При підсумовуванні результатів показників цих двох категорій можна отримати валовий або сукупний оптовий товарообіг.

Проводиться чітке розмежування понять "" склад "" і "" величина "" товарообігу. Ні в комі випадку не можна ототожнювати їх. Склад показника розкриває різноманітні види реалізації, а величина його являє собою суму виручки від продажів, готівки в касі та коштів на рахунках у банку. Даний поділ пов 'язаний з тим, що товарообіг може розглядатися як якісний і як кількісний показник.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.