Бізнес і Економіка

Технічний аналіз ринку цінних паперів: деякі методики вимірювань

Технічний аналіз ринку цінних паперів: деякі методики вимірювань

Така процедура, як технічний аналіз ринку цінних паперів, в найпростішому розумінні, являє собою дослідження стану і тенденцій динаміки фондового ринку. Теоретичною та методологічною основою цього вивчення є визнання принципу дії зовнішніх обурень ринку. Згідно з цим принципом, в результаті таких обурень, змінюються показники обсягів торгівлі і, відповідно, показники цінових рівнів. Саме тому технічний аналіз ринку цінних паперів передбачає можливість ігнорування при дослідженні факторів зовнішнього характеру, і приділення найбільшої уваги динаміці показників самого ринку. При цьому щоб уникнути громіздких процедур дослідження, слід чітко розмежувати ті джерела, які використовує стратегічний аналіз ринку, і які доцільно використовувати при аналізі технічному. Стратегічний, в якості таких передбачає використовувати річні звіти, внутрішню пресу компанії, публікації ЗМІ, інтерв 'ю експерта, виставки, бенчмаркінгові інтерв' ю, різноманітні бази даних з незалежних джерел, аналіз торгової політики та інші.


Ще одна особливість, яку передбачає технічний аналіз ринку цінних паперів, полягає в тому, що попередні параметри стану ринку час від часу можуть повторюватися, а це дає можливість на основі зіставлення динаміки цих станів виявити деякі тенденції його розвитку, що дуже важливо для економічного прогнозування його стану в майбутніх періодах.


Кон 'юнктура ринку завжди визначається характером взаємодії двох найважливіших показників його стану - попиту і пропозиції. Саме тому технічний аналіз призначається для того, щоб точно визначити параметри їх нерівноважного стану: за часом, величиною, повторюваністю, глибиною ризиків тощо. Як правило, на відміну від стратегічного аналізу, технічний повинен дати відповіді на питання про короткострокові тенденції ринкової динаміки.

Основним методом технічного аналізу є складання та зіставлення графіків цінових трендів. На них відображаються показники часу і ціни. Сам дослідник визначає величину прийнятної зміни (кроку динаміки), яке слід брати до уваги і потім коригувати діяльність компанії або підприємства, або ті, значеннями яких можна знехтувати.

Зазвичай, на таких графіках відображаються граничні допустимі значення.

Лінія опору, значення, при якому ціна активів не повинна зрости. У теханалізі прийнято вважати, що якщо ціна активу виходить за межі значення лінії опору, то це є знаком для її купівлі.

Лінія підтримки являє собою показник, який вказує, що ціна активу не повинна більш знижуватися. У цьому випадку, технічний аналіз ринку цінних паперів "подає сигнал" про необхідність продажу акцій.

Також поширеною методологією, яку широко використовують, коли проводять теханаліз, є методика вимірювання цінового тренда, що отримала найменування "голова і плечі". Така назва виникла від вигляду діаграми під час показу значень. У ній присутні три пікові показники: один високий (більший за значенням) і два (обабіч від високого) менших за значеннями - голова і плечі. За нижніми значеннями піків "плечей" і проводиться сигнальна лінія опору, яка говорить про необхідність зміни тренда або про його збереження. Такий метод дуже поширений і ефективний, наприклад, при необхідності провести аналіз ринку товарів, тому що дає швидке і досить точне уявлення про поведінку споживчого ринку.


Крім дослідження графіків і діаграм, що відображають поведінку ринку, методологія його вивчення передбачає аналіз і таких показників, як зростання торгівлі, визначення кількості угод з активами.

Існує також і концепція протилежної думки, яка передбачає, що інвестор повинен діяти всупереч даним теханалізу, тобто робити кроки, протилежні загальному поточному стану ринку і навіть його тенденціям.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.