Бізнес і Економіка

Тарифна сітка - що це таке і для чого вона потрібна?

Тарифна сітка - що це таке і для чого вона потрібна?

В основі концепції оплати праці лежить тарифна сітка. Тарифна система необхідна для формування розмірів зарплати і використовується для розподілу робіт за складністю, а працівників - згідно їх кваліфікації. Вона складається з тарифних сіток, ставок, кваліфікаційних характеристик і схем окладів згідно з посадами.

Тарифна ставка працівника, який має перший розряд, має бути вищою за величину мінімальної зарплати, встановленої законодавством. Тарифна сітка - це система, що дозволяє диференціювати оплату праці залежно від того, наскільки складні виконуються роботи, і яка кваліфікація у працівників.


Роботодавець спільно з контролюючим органом або представником профспілкової організації присвоює працівникам певні розряди на підставі тарифно-кваліфікаційного довідника. Також вони визначають, до якого тарифного розряду належить конкретний тип робіт. Тарифна сітка оплати праці включає в себе кваліфікаційні розряди і відповідні їм тарифні коефіцієнти, які визначають величину ставок.

Алгоритм присвоєння нового розряду

Працівник має право претендувати на підвищення кваліфікаційного розряду в тому випадку, якщо рівень його знань відповідає заявленим вимогам, а обов 'язки він виконує сумлінно і відповідально. Підвищити розряд можуть і ті працівники, які протягом трьох місяців успішно виконували роботи більш високого розряду і склали іспит. За порушення обов 'язків, які спричинили збій у виробництві або наявність шлюбу, кваліфікаційний розряд може бути знижений. Відновити його працівник зможе в загальновстановленому порядку не раніше, ніж через три місяці.

Підвищення розряду має загальний порядок на всіх підприємствах:

 • Працівник з дозволу безпосереднього керівника повинен написати заяву і обґрунтувати свою думку. Рада виробничої бригади ставить на ньому візу.
 • Наступний крок - збір комісії. До неї входять представники адміністрації фірми та профспілкової організації, фахівці, майстри та робітники з вищою категорією.
 • Перевірка знань працівника, який претендує на підвищення, здійснюється на підставі тарифно-кваліфікаційного довідника.
 • Після іспиту присвоюється розряд, що підтверджується протоколом комісії та наказом по підприємству. В обов 'язковому порядку робиться запис до трудової книжки.

Тарифно-кваліфікований довідник має по кожній професії три групи:

 • "Характеристика роботи". Тут вказується складність робіт, умови виробництва, технологічний рівень і необхідний ступінь самостійності при виконанні трудових обов 'язків.
 • "Повинен знати". У цьому розділі присутній перелік необхідних знань, умінь і навичок.
 • "Приклади робіт". Як наочний посібник можуть бути вказані типові завдання і роботи для конкретного розряду.

Призначення тарифної сітки

Тарифна система - це норми, які забезпечують диференційовану оплату праці. Норми та вимоги можуть бути встановлені як централізовано, так і в локальному порядку.

Тарифна сітка характеризується наступними показниками:


 • Співвідношенням тарифних коефіцієнтів, які присвоєні крайнім розрядам.
 • Кількістю розрядів.
 • Характером збільшення коефіцієнтів.

Тарифний коефіцієнт є показником відносного рівня оплати. Його величина може змінюватися від розряду до розряду.

Види тарифних сіток

Тарифні сітки розрізняються залежно від характеру зростання коефіцієнтів:

 • Рівномірні.
 • Регресивні.
 • Прогресивні.
 • Комбіновані.

Єдині тарифні сітки

Найчастіше на підприємствах застосовується сітка з шести розрядів. Найпростіші вимоги та обов 'язки відповідають першому розряду і нижчій заробітній платі. Шостий розряд вимагає високої кваліфікації та компетентності працівника.

Тарифні сітки використовуються не тільки для встановлення зарплати для робочих спеціальностей, а й для інших сфер, наприклад, бюджетної. Єдина тарифна сітка включає в себе 18 рангів. Коефіцієнт першого рангу становить 4,5.

В одній організації може діяти кілька тарифних сіток: для нормальних робочих умов і важких. Сітка визначає ті правила, за якими здійснюється оплата праці в межах конкретної кваліфікаційної групи.

Значення тарифної сітки

Тарифна сітка, значення якої складно переоцінити як у соціальній, так і в економічній сфері, широко застосуються на багатьох підприємствах. Вона дозволяє дотримати єдність міри праці та оплати, реалізувати принцип диференційованої заробітної плати і дозволити платити людям оплату залежно від якості праці.

Тарифна сітка відіграє мотиваційну роль для працівників: чим вища кваліфікація, тим більший розмір зарплати.


Типи тарифних ставок

Тарифна ставка розрізняється за типами:

 • Місячні.
 • Денні.
 • Годинникові.

Вони лежать в основі визначення розміру зарплати праці для працівників-почасовиків або здільників. Він встановлюється з урахуванням мінімальної оплати на підприємстві, кваліфікації та різних розривів в оплаті. Тарифна ставка дозволяє здійснити міжгалузеве і внутрішньогалузеве диференціювання заробітної плати. Працівники галузі, які обслуговують сучасне та високопродуктивне обладнання, мають підвищену заробітну плату. Міжгалузеве регулювання відбувається наступним чином: у більш затребуваних і провідних сферах встановлюється висока тарифна ставка.

Щоб встановити тарифні ставки на підприємстві, необхідно оцінити складність праці, умови роботи, значущість діяльності та необхідну кваліфікацію працівників.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.