Бізнес і Економіка

Світова валютна система і її значення в сучасному світі

Світова валютна система і її значення в сучасному світі

 Під валютною системою в сучасному світі розуміється грошовий обіг як всередині розвинених країн, так і грошові відносини з іншими державами. Світова валютна система далеко не відразу прийняла той вид, в якому ми звикли її бачити.

Спочатку дана система розвивалася стихійно, ніхто не робив спроб її регулювання. У той час вона ґрунтувалася на золотому стандарті, але поступово вона почала регулюватися. У підсумку вона прийшла до того, що в її основі лежать паперово-кредитні гроші.


Сучасна світова валютна система пройшла довгий шлях розвитку, який багато в чому повторював ті етапи, через які довелося пройти і національним грошовим системам окремих держав. Наприклад, початкова будь-яка національна грошова система ґрунтувалася на золотомонетному стандарті, золото було запорукою стабільності і виступало як спосіб оплати. Пізніше від використання золотих монет відмовилися, використовуючи лише злитки як заставу. На останньому етапі ці системи прийшли використанню паперово-кредитних грошей, тут вже головна роль дістається кредитним коштам.

Валютна система на міжнародній арені

 Приблизно такий же шлях виконала і світова валютна система. Хоча на світовій арені діють дещо інші закони ситуація розвитку системи мала схожі тенденції. Головною відмінністю є те, що в міжнародних відносинах ніколи не було золотомонетного періоду, а використання злитків зберігалося протягом декількох століть.

Однак у цей же час відбувався розвиток різних допоміжних кредитних грошей. Спочатку ними стали спеціальні векселі або чеки. Все це висловлювало боргові зобов 'язання тієї чи іншої країни перед іншою державою або міжнародним співтовариством.

Світова валютна система в ХХ столітті

 До початку двадцятого століття ситуація в світі стала змінюватися, насамперед це виражалося в економічних і торговельних відносинах держав. У цій ситуації світова валютна система перестала задовольняти всім вимогам подібних відносин. Потрібні були реформи, які змогли б вивести цю системи на новий рівень.

Національна і світова валютна система повинна була стати менш стихійною, так був потрібен надійний контроль. У зв 'язку з цим до 30-х років держави перейшли від використання золотослиткового стандарту до паперово-кредитних відносин. Така система давала кілька додаткових можливостей для економічного регулювання.

Сильно вплинула на цю ситуацію Друга світова війна, яка значно змінила баланс сил у світі. Зокрема, великі запаси золота зосередилися в США, тому поширився вплив долара.


У 1944 році вперше було прийнято рішення офіційно закріпити принципи світової валютної системи. На конференції ООН золото визнали основою системи, а долар і фунт стерлінгів назвали основними валютами світу. Тоді ж був заснований міжнародний валютний фонд. Все це допомагало зробити світові валюти більш конвертованими, а також це допомогло врегулювати багато відносин і позбутися хаосу, який панував тоді в міжнародній економіці.

Проте пізніше ситуація стала змінюватися, Європа і Японія змогли обійти США за запасами золота, тому похитнулася економічна основа, покладена в основу міжнародної валютної системи. Курс долара став падати, а багато країн відмовилися від підтримки курсу своїх національних валют у рівності з доларом. США провели девальвацію долара, а в багатьох державах перейшли на плаваючі курси.

З 1973 року ціна на золото почала визначатися на міжнародних ринках, а світова валютна система позбулася впливу золота. Такі відносини зберігаються досі, хоча періодично вносяться зміни, які відповідали б міжнародним вимогам.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.