Бізнес і Економіка

Сутність ринку, його функції та види

Сутність ринку, його функції та види

Ринок - це складна система економічних зв 'язків і відносин між суб' єктами, які беруть участь у процесах виробництва, споживання, розподілу або обміну різних товарів і послуг за відповідними ринковими цінами, сформованими виходячи з балансу попиту-пропозиції, з урахуванням конкуренції.

Сутність ринку

На ринку відбувається взаємодія покупців і продавців. Між ними виникають угоди і контракти, за якими здійснюються різні угоди з обумовленими умови взаємодії. Учасниками ринку стають всі господарюючі суб 'єкти - від приватних домашніх господарств до держави. При цьому значна роль у подібній взаємодії відводиться посередникам, які можуть одночасно виступати і в ролі продавців, і в ролі покупців.


Сутність ринку являє собою механізм взаємодії споживачів, які пред 'являють попит на товар, і продавців, які формують пропозицію даного товару. Самі продукти при цьому є об 'єктами ринку. Поняття товару не обмежується тільки матеріальними речами. Це можуть бути послуги, ресурси, валюта, цінні папери, державні пільги тощо.

Щоб вибудувати адекватні взаємозв 'язки, учасники ринку потребують інформації про пропозицію і попит на даний товар. Сутність ринку полягає також у передачі цієї інформації - як правило, у вигляді цін. Кількість товарів і послуг, розмір доходу покупців, зростання їх потреб формують попит і пропозицію, яка забезпечує безперервне функціонування ринку.

В цілому сутність і функції ринку зводяться до наступного:

- Координація потреб покупців і можливостей продавців, яка відбувається за допомогою виявлення співвідношення між попитом і пропозицією в даному сегменті ринку.

- Надання можливості покупцям вибрати потрібні товари і послуги, а продавцям - найпривабливіші ринки збуту. Це стає можливим завдяки вільному пересуванню товарів, робочої сили, капіталів як всередині країни, так і між державами.

- Стимулювання зниження виробничих витрат, щоб продавці могли запропонувати ціну на свої товари в діапазоні між ринковою ціною і собівартістю.


- Оздоровлення стану економіки країни через використання банкрутства і самоліквідації фірм, які пропонують неякісні, занадто дорогі або несучасні товари і послуги.

Таким чином, процеси ціноутворення, посередництва, регуляції, інформативності та санації визначають сутність ринку. Всі ці функції виконуються безпосередніми господарюючими суб 'єктами в ході здійснення операцій купівлі-продажу. За допомогою ринку економічно відокремлені покупці і продавці можуть утворювати необхідні зв 'язки, створюючи тим самим різноманітні ринкові структури.

Існує безліч класифікацій таких структур. У першу чергу ринки можна поділити на два великих сегмента: товари та послуги. Потім вони дробляться на більш дрібні частини. Залежно від галузі виробництва товарів і послуг це можуть бути ринки промислових товарів, продовольчих, ресурсні ринки тощо.

Також існує поділ за видами використовуваних виробничих ресурсів: ринки землі, інформації, капіталу, робочої сили тощо.

Окремі сегменти теж дробляться на більш дрібні структури. Наприклад, у сфері інформації можна виділити окремі ринки науково-технічних розробок, інновацій, технологій. А у фінансовому середовищі існують окремі ринки цінних паперів (фондовий), валют тощо. Всі вони виконують свої завдання і задовольняють вузькі специфічні потреби покупців. Наприклад, сутність валютного ринку полягає в регулювання процесів обміну, купівлі та продажу валют на різних рівнях взаємодії господарюючих суб 'єктів.

За територіальною ознакою ринки можуть бути місцевими, внутрішньорегіональними, національними, міжнародними.

Залежно від наявності конкуренції бувають монопольні, олігопольні або вільно-конкурентні ринки.


Як ми бачимо, існує безліч класифікацій і способів поділу на сегменти. Різноманіття ринків зростає пропорційно зростанню людських потреб і можливостей.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.