Бізнес і Економіка

Сучасні принципи управлінського обліку

Сучасні принципи управлінського обліку

У сучасній економіці бухгалтерський облік є не тільки інструментом обробки фінансово-економічної інформації, але і виступає в якості активного суб 'єкта здійснення стратегії розвитку підприємства або компанії. Саме тому його сучасні завдання і принципи найрішучішим чином відрізняються від тих, що мали місце, наприклад, 20 років тому. Сучасний бухоблік виконує набагато більшу кількість і набагато більш істотні за змістом функції, які перетворюють його в безпосередній фактор економічного благополуччя підприємства.


  Управлінський облік - це цілісна система, що включає завдання і принципи управлінського обліку, інформаційно-обчислювальні дії, процедури і ресурси, за допомогою яких здійснюється виконання класичних функцій управління фінансами: розрахунок, узагальнення, облік, аналіз, контроль, прогнозування та інші.


Провідна мета такої системи - постійне управління балансом підприємства, його грошовими потоками, ресурсами, активами та іншими об 'єктами, що складають капітал підприємства. Найважливішим показником ефективності діючої моделі є її завдання, які розглядаються як кінцевий результат обліково-аналітичних дій, і принципи управлінського обліку.

Завданнями, які вирішує управлінський бухоблік, є:

- дослідження та визначення джерел ризиків у роботі підприємства або установи;

- розроблення, здійснення та управління ціновою політикою підприємства;

- спільна (з маркетинговою та іншими службами) участь у розробці асортиментної політики;

- професійна та достовірна оцінка ефективності витрат, інвестицій, позик.


Другою фундаментальною підставою є принципи бухгалтерського управлінського обліку, що представляють собою найбільш істотні загальні положення та вимоги до даного виду діяльності.

Розглянемо деякі принципи управлінського обліку, що визначають сьогодні економічну ефективність підприємств і компаній.

Принцип достовірності виходить із твердження про неприпустимість надання та оперування недостовірними і неперевіреними даними та відомостями про бізнес-діяльність підприємства.

Принцип істотності передбачає таке ставлення до всіх відомостей, з якими проводяться аналітичні операції, при якому всі вони розглядаються як об 'єктивно важливі і визначальні характер прийнятих управлінських дій і якість роботи всього підприємства.

Такі принципи управлінського обліку, як обачність, передбачають необхідність дотримання деякої обережності в аналітичній роботі з даними та інформацією і, особливо, при побудові прогнозів економічного розвитку.

Принцип домінування сутності над формою передбачає відображення в обліку всіх явищ і подій бізнес-діяльності як відповідно до їх юридичної значущості, так і виходячи з їх економічної сутності.

Принцип безперервності передбачає таке ведення обліку, що факт розвитку підприємства або компанії в майбутньому приймається апріорі.


Принцип єдності одиниць вимірювання і процедур вимірювання вимагає використання уніфікованих методик і процедур оцінки положення підприємства. Такий підхід забезпечує порівнянність результатів і можливість організації безперервного моніторингу за нею.

Принцип оперативності передбачає необхідність проведення поточної оцінки результатів кожної ділянки роботи та підрозділу підприємства з метою своєчасного визначення тенденцій її розвитку та вжиття невідкладних заходів реагування на ці тенденції.

Такі принципи управлінського обліку, як спадкоємність і періодичність, висувають вимогу створення такої системи (моделі) обліку, яка б дозволяла його багаторазово повторити в різних видах економічної діяльності та забезпечити превентивність при підготовці до наступних за часом етапів обліку.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.