Бізнес і Економіка

Сучасні основи теорії управління підприємством

Сучасні основи теорії управління підприємством

Системний підхід у науці організації управління розглядає теорію управління як явище багатопланове, яке пов 'язує в єдине ціле процеси, ресурси і завдання, що відбуваються всередині і поза організацією. У такому ракурсі основи теорії управління передбачають багатовимірність організації і необхідність врахування впливу і взаємодії багатьох факторів, що надають, прямо або побічно, вплив на процес її функціонування.


Основи теорії управління в інноваційному менеджменті являють собою систему, яку можна розділити на дві підсистеми: матеріальну та нематеріальну. Перша висвітлює виробничо-технічний процес, друга створює базову, що визначає основу для розвитку інноваційних процесів. Нововведення в організацію управління здійснюються за допомогою особливих методів (діагностики та інтенсифікації), які проводяться з використанням аналізу документів, опитування, спостереження та інноваційного експерименту.


Основи теорії управління якістю продукції передбачають управління ринковою результативністю роботи підприємства, конкурентоспроможністю і результатами кожного співробітника. У визначенні Міжнародної організації зі стандартизації якість означає сукупність характеристик і властивостей продукту або послуги, що додають їм здатність задоволення потреб покупців. Управління якістю ґрунтується на таких факторах, як: а) якість персоналу (тобто результативність праці керівників та виконавців, а також їх особистісні якості, що допомагають у виготовленні та експлуатації продукції); б) якість матеріалів, засобів праці, обладнання та приміщення; в) якість організації процесу роботи.

Основи теорії управління людськими ресурсами висвітлюють засоби управління якісними та кількісними показниками складу персоналу, які забезпечують функціонування та досягнення цілей підприємства. Кадрові технології являють собою сукупність дій, операцій і прийомів, які допомагають отримати відомості про здібності, знання, вміння і можливості претендента на певну посаду. Від цього безпосередньо залежить ефективність роботи підприємства.

Існує безліч теорій, що висвітлюють основи управління. Один з найзнаменитіших теоретиків минулого століття, Дракер, висунув ідею про те, що починатися управління має з постановки цілей, і тільки потім переходити до формування систем взаємодії і функцій. Дракер називав головним завданням менеджменту процес підвищення продуктивності праці працівників. За теорією вченого, кожен менеджер повинен спрямовувати свої зусилля на досягнення економічних цілей підприємства і на задоволення його клієнтів. Саме їм була висунута ідея самоврядного колективу, суть якої полягає у створенні демократичного органу з працівників, які зобов 'язані вирішувати соціальні питання підприємства. Крім цих, Дракер ще є автором багатьох інших ідей в області управління.

Класифікація систем управління відображає управлінські моделі, що розробляються і реалізуються на практиці різними вченими і фахівцями. Сучасні діячі розглядають управління одночасно як точну, так і гуманітарну науку, яка являє собою суму результатів (їх завжди можна перевірити і підтвердити), а також систему переконань і досвіду.

Таким чином, історія становлення теорії управління відображає історії людей, які планують, організовують, підбирають персонал, а також керують і контролюють свою економічну і соціальну розвиненість. Тенденція розвитку теорії управління безпосередньо впливає як на формування системи управління підприємства в цілому, так і на управління персоналом.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.