Бізнес і Економіка

Стратегія розвитку підприємства - основоположна концепція для успішного розвитку та функціонування в умовах ринку

Стратегія розвитку підприємства - основоположна концепція для успішного розвитку та функціонування в умовах ринку

Стратегія розвитку підприємства передбачає формування основоположних цілей і завдань на довгостроковій основі, а також чітке визначення курсу дій і грамотний розподіл ресурсів, які будуть необхідні для досягнення поставленої мети. У підсумку стратегія розвитку підприємства покликана відповісти на ряд питань: в яких напрямках господарської діяльності вигідніше розвиватися? які кошти будуть необхідні? Який прибуток буде отримано при розвитку даних напрямів? Стратегія розвитку підприємства несе на собі ряд відмінних характеристик:


    1. В ході вироблення стратегії, не робляться жодні конкретні кроки. Як правило, фінальним етапом процесу, є встановлення напрямків, просуваючись по яких, підприємство забезпечить собі стабільне зростання, і посилення своїх позицій.


     2. Залежно від того який вид стратегії розробляється, будь то фінансова стратегія підприємства, або інший її розділ, стратегія використовується, для створення проектів і методик пошуку. Під час пошуку, значення стратегії, в зосередженні уваги на конкретних ділянках або перспективах, а також у відкиданні невимовних можливостей, які не сумісні з обраною стратегією.

    3. Потреба в обраній стратегії зникає, в момент розвитку подій, в не бажаному для організації напрямку.

    4. У процесі формулювання стратегій неможливо передбачити весь спектр можливостей, які можуть відкритися в ході розробки плану заходів. У зв 'язку з цим, інформація яку доводиться використовувати, неповна і неточна.

    5. Якщо вдається отримати повний обсяг інформації, цілком можлива постановка під сумнів доцільності початкової стратегії. Це обумовлює потребу у зворотному зв 'язку, яка дозволить вчасно переглянути плани і внести важливі коригування.Стратегія розвитку підприємства, реалізується в два етапи:

    1. стратегічне планування - включає вироблення набору стратегій (як то, фінансова стратегія підприємства, або маркетингова стратегія підприємства).


    2. Хід стратегічного управління - включає реалізацію обраного плану в часі, переробка стратегії залежно від нових обставин. Планування стратегії, являє собою, логічну систему, яка заснована на раціональному мисленні. Але одночасно з цим, планування, це мистецтво прогнозу, грамотних досліджень, розрахунків, віддання переваги кращій з альтернатив. Стратегія розвитку підприємства повинна бути вибудувана за принципом ієрархії. Але на рівень стратегії, комплексність, ступінь інтеграції впливає тип і розмір підприємства. Наприклад, у маленької організації, всього одна стратегія, а велике підприємство, володіє розробленою стратегією для кожного рівня дій. Концептуальна модель планування дає можливість визначити ряд етапів складання стратегії підприємства:

1. Проведення аналізу навколишнього середовища, сюди входить: зовнішнє середовище в комплексі з власними можливостями.

2 Формування політики. Формулювання обраної стратегії та розгляд альтернатив, до цієї області належать такі підрозділи: стратегія маркетингу; фінансове планування; стратегія наукових розробок; стратегія виробництва; соціальний розвиток; організаційні зміни; екологічна стратегія.

    Підсумком дії за запропонованою схемою, є складання "" Стратегічного плану підприємства "". На основі розробленого плану підприємство буде здійснювати свою комерційну діяльність, розвивати пріоритетні напрямки, визначати і освоювати ринки збуту в тому числі комерційними вкладеннями в рекламні компанії, а також характер продукції, що випускається.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.