Бізнес і Економіка

Стратегії банку на сучасному конкурентному ринку

Стратегії банку на сучасному конкурентному ринку

Сучасний надлишково конкурентний фінансовий ринок передбачає адекватні його викликам стратегії банку. Структурно він складається з декількох ринків: розрахунково-касового обслуговування, позичок, валютного та цінних паперів. На них проводиться понад 150 видів різних банківських операцій. У процесі взаємодії комерційного банку з ринком семимильними кроками розвивається його віртуальна складова, що передбачає багатоканальність і віддалене отримання клієнтами послуг. Здійснено революційний "поворот на 180о" - від товароорієнтованих технологій - до клієнтоорієнтованих (CRM).


 Якщо звернутися до "класики", то стратегія банку може ґрунтуватися на одній з двох платформ: американською (ринковою з біржовою структурою, великою кількістю акціонерів та їх ротацією) і європейською (партнерською, протилежною першій).


Розробка стратегії банку починається з сегментування ринку і позиціонування банківських продуктів на нім. Тільки виконавши цю умову, його менеджмент в реальному часі зможе орієнтуватися в тотальному конкурентному середовищі. Тобто діятиме виважено і кмітливо цьому плану, втілюючи його в життя покроково, враховуючи, з одного боку, комерційний інтерес, з іншого - неухильно витримуючи нормативи Центрального банку, з третього - оптимально використовуючи особливості регіональних господарств.

Базовими поняттями - альфою і омегою стратегії банку є його депозитна і кредитна політика, постійна увага до оптимальної структури пасивів і активів, чітке визначення допустимих ризиків при кредитуванні.

Перераховані вище критерії повинні безперервно підтримуватися, оскільки їх чітка ідентифікація прямо впливає на стабільність банку. Останнім часом все більш актуальною для залучення клієнтів стає публічна позиція банку: ділове співробітництво з державними структурами, а також розвиток громадських зв 'язків.

Вітчизняний банківський ринок підпадає під категорію ринкової ситуації - чиста конкуренція, що характеризується безліччю продавців, що пропонують однотипні товари і послуги. Стратегія комерційного банку в цьому середовищі не може здійснюватися без постійного управлінського співміркування стратегічних цілей і наявних ресурсів: відстеження динаміки власного капіталу (враховуючи його структуру), клієнтської бази, якості тарифної та продуктової політики, відповідності структури банку його місії. Місія банку повинна, відображаючи сформульовані менеджментом стратегії банку, чітко окреслювати коло найбільш важливих клієнтів (включаючи перспективних), а також основні напрямки взаємодії з ними, підкріплені плановими показниками.

Необхідно відзначити, що в даний час банківське стратегічне планування переживає концептуальні зміни. Панівна практика календарного (фінансового) року все більше критикується, оскільки регламентує процеси не технологічно, а шаблонно.
Заслуговує уваги позиція банків, які переглянули традиційну прив 'язку до показників минулого року. Ними оскаржується "знеособлений підхід", зациклений на короткострокових результатах без урахування збереження і нарощування персоніфікованої клієнтської бази. Для її нарощування використовуються такі методи:

  • метод заздалегідь відпрацьованого підходу;
  • метод формування запитів і потреб клієнта;
  • метод задоволення запитів і потреб клієнта.

Мотивовано критикуються "традиційні менеджери", які намагаються "рівномірно наростити все" через острах "не вписатися в план".


Розробка стратегії банку багато в чому визначається плануванням, методами управління ризиками та взаємовигідної побудови ділових відносин з клієнтами.

Закінчуючи цей короткий огляд сучасних стратегій комерційних банків, можна зробити висновок про швидку концептуальну заміну усталених, орієнтованих на продукти, стратегій на нові - клієнтоорієнтовані.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.