Бізнес і Економіка

Страхування цивільної відповідальності

Страхування цивільної відповідальності

Страхування цивільної відповідальності - це самостійна сфера страхової діяльності. При такому виді страхування об 'єктом виступає відповідальність застрахованої особи (страхувальника) за законом, а також в силу зобов' язань за договором за заподіяння шкоди іншим особам (під шкодою розуміється шкода, завдана конкретній особистості, а також майну сторонніх осіб). На підставі виникаючих страхових відносин страховиком приймають на себе ризики, прописані в договорі страхування, пов 'язані з відповідальністю за зобов' язаннями, які виникають в результаті заподіяння страхувальником шкоди майну, здоров 'ю або життю третіх осіб. Як страхувальника можуть виступати як фізичні особи, так і юридичні. 


   Громадянська відповідальність перед сторонніми особами носить майновий характер, оскільки особа, яка заподіяла шкоду третій особі, зобов 'язана в повному обсязі відшкодувати його збитки. Використовуючи страхування цивільної відповідальності, обов 'язок щодо відшкодування завданих збитків страхувальник перекладається на страховика. Заподіяння шкоди іншим особам з боку страхувальника може спричинити адміністративну або кримінальну відповідальність, проте майнова шкода, завдана третій особі та її відшкодування перекладається на страховика.


страхування цивільної відповідальності може виступати як у двох формах:

             - Добровільне страхування, наприклад, страхування цивільної відповідальності власників квартир;

             - Обов 'язкового страхування, наприклад, страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСАЦВ).

Страхування цивільної відповідальності (ГО) власників квартир належить до добровільних видів страхування, але при цьому це цілком актуальна і затребувана послуга страхових компаній, що перекладає на їхні плечі вашу відповідальність перед сусідами за ненавмисно завдані збитки, що сталися в разі користування квартирою. Можливі ризики прописуються в договорі, а страхувальник має право самостійно визначитися з максимальною страховою сумою, в рамках якої на страховика покладається обов 'язок відшкодувати збитки, завдані третім особам з боку страхувальника, наприклад при пожежі або затопленні. Страховий ризик являє собою передбачувану подію, при настанні якої відповідно до договору страхування, виникає обов 'язок відшкодування страховиком завданих збитків, тобто страховик проводить виплату третім особам, які постраждали в слідстві дії або бездіяльності страхувальника.                                                                       

Договір страхування ГО укладається на випадок нанесення шкоди майну, заподіяння шкоди здоров 'ю, життю сторонніх осіб в результаті подій, які відбулися за конкретною адресою, визначеною наявним договором страхування - це територія страхування.

Страхування цивільної відповідальності СРО (саморегулівних організацій) стало необхідним через те, що будівельна галузь перейшла на саморегулювання. Мінрегіоном розроблено конкретні рекомендації щодо страхування МВ СРО та її членів з метою забезпечення реальної безпеки будівельної організації та її членів та спрямовані на зміцнення їх фінансової стійкості, оскільки відшкодування заподіяної шкоди відшкодовується страховою сумою за договором страхування та дозволяє не витрачати Компенсаційний фонд СРО. 


Страхування цивільної відповідальності СРО укладається у вигляді договору щодо таких ризиків відповідальності застрахованої особи (або страхувальника) за заподіяння шкоди:

  • здоров 'ю або життю сторонніх осіб внаслідок недоліків у застрахованих роботах;
  • майну сторонніх осіб внаслідок недоліків у застрахованих роботах;
  • довкіллю внаслідок недоліків у застрахованих роботах;

Страхування - це гарант вашої безпеки і фінансової стабільності.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.