Бізнес і Економіка

Страховий ринок

Страховий ринок

Вітчизняний ринок страхування почав активно розвиватися з початком демонополізації економіки. Сьогодні функціонування ринкової економіки безпосередньо залежить від утримання страхового ринку, рівня його динамічності і розвиненості. Значимість впливу системи страхування на економіку викликає потребу в тому, щоб держава регулювала страхову діяльність і контролювала її.

Поняття страхового ринку

Страховий ринок - особливе соціально-економічне середовище, певна сфера фінансових відносин, де страховий захист виступає об 'єктом купівлі-продажу, в той час як на нього формується попит і пропозиція. Його також можна визначити як форму організації грошових відносин з розподілу та формування страхового фонду з метою забезпечення страхового захисту населення, або ж як сукупність страховиків, які беруть участь у наданні низки відповідних послуг.


До підстав ринку страхування належать вільна економіка, наявність конкуренції, вільне ціноутворення, різноманітність форм власності, свобода вибору, поява нових видів страхових послуг та інше. Страховий ринок, разом з тим, не може мати місце, якщо не буде дотримано хоча б одну з таких умов:

- наявність потреби товариства у страхових послугах (попит);

- наявність страховиків, які здатні задовольнити попит (пропозицію).

Зважаючи на наявність цих умов виділяється ринок страхувальника і ринок страховика. Взагалі, страховий ринок - інтегрована система, яка включає в себе різноманітні структурні складові. До головних його суб 'єктів можна віднести страхове товариство (де і здійснюється формування страхового фонду та його використання), перестрахові компанії, об' єднання страховиків, посередники страховика та інше.

Специфічний товар, який пропонується - певна страхова послуга, подана на основі договору або закону.

Структура ринку страхування та його види

Структуру страхового ринку можна охарактеризувати в різних аспектах - територіальному, інституційному та галузевому. Так, за територіальною ознакою структура ринку характеризується місцевим, національним і світовим страховими ринками; по галузевому - особистими, майновими; з інституційного - акціонерними, державними, приватними, корпоративними страховими компаніями.


Зовнішнє оточення і внутрішнє утримання страхового ринку

Ринок страхування є сукупністю страхових організацій, динамічну систему, де окремі її складові частини (учасники страхового ринку) постійно взаємодіють між собою, утворюючи єдиною ціле.

Зовнішнім оточенням ринку можна назвати систему сил, які оточують внутрішню будову ринку і впливають на нього. В умовах такого оточення страховик проводить свою роботу, чинить певний вплив на зовнішнє оточення. Серед основних елементів зовнішнього оточення, на які страховик впливає - ринковий попит, нововведення в страхуванні, інфраструктура страховика, конкуренція.

До внутрішньої системи в свою чергу належать страхові продукти, організація продажів і формування попиту, власна інфраструктура страхової компанії, гнучка система тарифів, фінансові, матеріальні та трудові ресурси страховика.

Таким чином, можна зробити загальний висновок, що страховий ринок - складна система, яка не могла б функціонувати без якогось одного компонента. Учасники страхування, формуючи пропозицію і попит на послуги страхових компаній, підтримують його роботу в умовах ринкової економіки, завдяки чому страхування з кожним роком стає більш затребуваним і необхідним.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.