Бізнес і Економіка

Страхова виплата - це... Розмір страхових виплат

Страхова виплата - це... Розмір страхових виплат

Договори страхування не матимуть жодного значення, якщо компанія не виконує своїх обов 'язків і не платить при настанні страхового випадку. Страхова виплата - це один з головних орієнтирів при виборі страховика, і її розмір і швидкість перерахування мають першорядне значення для постраждалих осіб.

Розглянемо, чим є страхова виплата, як вона забезпечується, і як за цим показником можна судити про роботу страхової компанії.


Поняття страхової виплати

У підручниках зі страхування страхова виплата визначається як матеріальні або фінансові кошти, спрямовані на компенсацію шкоди, заподіяної здоров 'ю або майну потерпілого. Перелік факторів, завдяки яким можлива виплата коштів, називається страховим випадком. Види страхових випадків докладно описані в договорі, який укладається між страховиком і застрахованою особою.

Страховий договір може передбачати і повне, і часткове покриття завданих збитків. У підсумку страхова виплата може являти собою еквівалент захисту, представлений у грошовій формі.

Варто звернути увагу, що різні види страхування передбачають і різні види виплат, до того ж далеко не завжди застрахована особа має право на пряму компенсацію.

Обов 'язки страховика

У більшості випадків страхова виплата - це сума, обумовлена між страховиком і утримувачем поліса. Це правило відоме як принцип обмеженості постачальника. Максимальний розмір страхової виплати позначено в полісі або встановлено законом. Більше означеної суми страховик має право не виплачувати. Обмеження максимальної виплати знайшло своє підтвердження і в Цивільному Кодексі РФ, зокрема, про це йдеться в ст. 929, 942,934,947.

Розгляд питання нарахування суми страхової виплати проводиться на підставі страхового акта або аварійного сертифіката. Цей документ становить представник страхової компанії на підставі проведеної експертизи, що підтверджує настання нещасного випадку. Якщо буде необхідно, страховик має право запитувати інформацію про страховий випадок у різних державних і комерційних підприємств, правоохоронних органів, банків, медичних установ.

Організації та підприємства будь-якої форми власності зобов 'язані надати страховику необхідні дані, в тому числі і ті, що являють собою комерційну таємницю. Страховик зобов 'язаний дотримуватися конфіденційності при отриманні відомостей, інакше він може бути притягнутий до суду за розголошення приватної комерційної інформації.


Що потрібно зробити, щоб отримати виплату?

Насамперед потерпілий повинен написати заяву про страхову виплату і до нього додати документи, що підтверджують настання страхового випадку. Тягнути з подачею документів не слід - потерпілому дається для цього лише місяць. Пакет паперів різний для різних видів страхування. Серед інших необхідних документів можуть вимагати:

  • акт, що засвідчує ДТП - при компенсації по ОСАЦВ, каско;
  • документ, що підтверджує звернення до правоохоронних органів - при крадіжках, псуванні майна;
  • медичну довідку, виписку з медкарти, завірену канцелярією лікувального закладу, висновок про присвоєння інвалідної групи - якщо йдеться про страхування здоров 'я;
  • оригінал поліса, витяг з медичного висновку та довідку з РАЦСу про настання смерті - якщо йдеться про страховий випадок зі смертельними наслідками.

Перелік документів, які обов 'язково слід надати при настанні описаних у полісі обставин, є на сайті кожної страхової компанії. Нелішне буде уточнити цей список при купівлі поліса у страхового агента.

Як довго розглядаються документи

На підставі поданих постраждалим документів страхова компанія приймає рішення про виплату. На це страховику відводиться законом від п 'яти до п' ятнадцяти днів. На підставі відповідних документів страховик приймає рішення про виплату або відмову від грошової компенсації. Останнє рішення обов 'язково має бути підтверджене об' єктивними причинами (нещасний випадок, що не потрапляє під пункти страхового договору, та інше).

Іноді цей період може затягнутися через необхідність більш ретельної перевірки обставин, що спровокували настання страхового випадку. Але обов 'язково про це слід повідомити зацікавлених осіб. У деяких випадках заява про виплату не може бути розглянута через обставини - поточного кримінального або цивільного процесу. Тоді страховик має повне право призупинити виплату аж до винесення судового вердикту.

Виплата і відмова у виплаті

Якщо страхова приймає позитивне рішення, чекайте зарахування грошей на свій розрахунковий рахунок протягом десяти-п 'ятнадцяти банківських днів. Виплата може бути одноразовою або складатися з декількох частин. Якщо ж ви отримали відмову, таке рішення страховик зобов 'язаний обґрунтувати. Завжди є можливість оскаржити відмову в судовому порядку.

Як оцінити надійність страховика за розміром виплат

Всі страхові компанії зобов 'язані наприкінці року публічно надавати результати своєї комерційної діяльності. Такі фінансові звіти повинні бути у вільному доступі на сайтах усіх страховиків. У них є показники збору страхових внесків, зазначено кількість прийнятих і розглянутих заяв, а також відсоток компенсаційних страхових виплат. Це значення суттєво важливе для потенційного власника поліса.

На думку різних експертів, найбільш прийнятний показник виплат становить близько 30-50% всіх зібраних коштів. Якщо показник менший - існує велика ймовірність того, що законне страхове відшкодування доведеться вибивати в суді.


Не дуже хороший для власника страховки і зворотний варіант - якщо задовольняються більше половини поданих заяв про страхову виплату. Це, швидше за все, вказує на нераціональне використання страхових резервів. Будь-яка страхова компанія повинна утримувати себе, і її джерелом доходу є саме внески пересічних страхувальників. Якщо виплати за вимогами будуть надмірно великі, цілком можливо, що страховик незабаром оголосить про своє банкрутство і не зможе гарантувати страхову виплату.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.