Бізнес і Економіка

Стадії інвестиційного проекту від ідеї до реалізації

Стадії інвестиційного проекту від ідеї до реалізації

Під інвестиційним проектом розуміється програма заходів, які пов 'язані зі здійсненням вкладень капіталу, а також його подальшим відшкодуванням та обов' язковим отриманням прибутку. Під час планування неодмінно прописують стадії інвестиційного проекту, грамотне опрацювання яких і визначає його успіх.

Інвестиційний проект і його основні стадії

Перед вкладенням грошей інвестор повинен уважно вивчити план розвитку обраного проекту. Саме тому його творці уважно підходять до розробки кожного етапу його розвитку. На сьогоднішній день можна виділити такі 4 стадії життєвого циклу інвестиційного проекту:


 • передінвестиційна;
 • інвестиційна;
 • експлуатація новостворених об 'єктів;
 • ліквідаційно-аналітична (характерна не для всіх проектів).

У міжнародній практиці зазвичай виділяють тільки перші три етапи. Кожна із зазначених фаз потребує обов 'язкового регулювання та контролю.

Планування проекту

Перед розробкою інвестиційного проекту поставлено багато завдань, але одна глобальна полягає в тому, щоб підготувати інформацію, якої буде достатньо для прийняття обґрунтованого рішення щодо інвестування.

З метою моделювання обраний інвестиційний проект розглядається в часовій розгортці, в якій горизонт дослідження (обраний період, який аналізується) повинен бути розбитий на рівні проміжки. Їх прийнято називати інтервалами планування.

Для будь-якої інвестиційної діяльності вводиться адміністрування, яке включає таких 4 стадії:

 1. Дослідження ринку.
 2. Планування роботи, а також розробка проекту.
 3. Здійснення проекту.
 4. Оцінка та аналіз результатів, які були досягнуті після завершення проекту.

Які роботи проводяться під час планування?

На зазначеному етапі в обов 'язковому порядку проводяться такі процедури:

 • формуються цілі, а також підцілі інвестиційної діяльності;
 • проводиться дослідження ринку;
 • ідентифікуються можливі проекти;
 • проводиться економічна оцінка;
 • перебираються різноманітні варіанти при моделюванні різних обмежень (наприклад, ресурсів або часу, при цьому обмеження можуть мати як соціальну, так і економічну природу);
 • формується повноцінний інвестиційний портфель.

Етапи реалізації

Стадії реалізації проекту неодмінно включають в себе інвестування, безпосереднє виконання проекту, а також ліквідацію будь-яких його наслідків. Кожен з перерахованих етапів передбачає вирішення певних завдань. Так, наприклад, під час виконання проводиться виробництво і збут, а також розраховуються витрати і передбачається необхідне поточне фінансування. У міру просування по стадіях і етапах інвестиційного проекту відбувається поступове уточнення уявлення про роботу, а також додається нова інформація. Завдяки цьому можна говорити про своєрідний проміжний фініш на кожному із зазначених етапів. Отримані результати інвестори можуть використовувати для подальшого планування доцільності вкладення грошей. Від успішного завершення кожного етапу залежить старт наступного.


Передінвестиційний етап

Від якісного здійснення першої стадії залежить здійснення проекту, адже тут відбувається оцінка можливості його реалізації. У розрахунок беруться юридичні, виробничі та маркетингові аспекти. Як вихідну інформацію використовуються відомості про макроекономічне оточення проекту. Неодмінно враховуються існуючі податкові умови, наявні в розпорядженні технології, а також передбачувані ринки збуту готового товару або послуги. Таких моментів може бути маса, вони залежать від типу обраного бізнесу.

Результатом роботи на першому етапі має стати готовий структурований опис обраної ідеї проекту, а також точний часовий графік, в який він буде здійснений.

Передінвестиційна стадія інвестиційного проекту включає в себе кілька етапів. Першим з них є пошук концепцій для можливих інвестицій.

Вихідні посилки для створення концепції інвестування

Пошук інвестиційних концепцій організаціями самого різного профілю може проводиться на підставі такої класифікації вихідних посилок (вони стандартні для міжнародної практики):

 1. Наявність природних ресурсів (наприклад, корисних копалин), які придатні для переробки та подальшого використання у виробництві. Можливе дуже широке коло таких ресурсів, починаючи з рослин, які придатні для фармацевтичних цілей, і закінчуючи нафтою, газом.
 2. Існуюче сільськогосподарське виробництво з аналізом його можливостей і традицій. Завдяки цьому можна визначити потенціал розвитку даної сфери, а також коло проектів, реалізація яких можлива.
 3. Проводиться оцінка ймовірних зрушень, які можуть відбутися в майбутньому під впливом соціально-економічних або демографічних факторів. Також така оцінка проводиться з урахуванням появи на ринку нових товарів.
 4. Імпорт (особливо його структура і обсяги), завдяки чому можна припускати про можливі поштовхи для розробки проектів, які можуть бути спрямовані на виведення на ринок вітчизняних товарів, що замінюють імпортні. До слова, їх створення може підтримуватися урядом.
 5. Аналіз досвіду, а також існуючих тенденцій розвитку, характерних для інших галузей. Особливо в розрахунок приймаються галузі з використанням аналогічних ресурсів і схожого рівня соціально-економічного розвитку.
 6. Облік потреб, які вже існують або ймовірно можуть виникнути. У розрахунок береться як світова, так і вітчизняна економіка.
 7. Аналіз інформації про плановане збільшення виробництва для галузей, які є споживачами. А також облік зростаючого попиту на товар або послугу, які вже виробляються.
 8. Потенціал для диверсифікації виробництва з урахуванням єдиної бази сировини.
 9. Різноманітні загальноекономічні умови, серед яких може бути створення державою сприятливого інвестиційного клімату.

Що включає в себе попередня підготовка проекту?

Перед цією стадією інвестиційного проекту в якості завдання ставиться розробка бізнес-плану. У даному документі обов 'язково повинні бути прописані всі аспекти створюваної комерційної організації з аналізом можливих проблем, які можуть виникнути в майбутньому, і визначенням шляхів їх вирішення.

Структура такого проекту повинна бути чітко визначеною. До нього можуть бути включені такі розділи (в них аналізуються можливі рішення проблем у зазначених сферах):

 • Проводиться ретельне вивчення існуючого потенціалу ринку і потужностей виробництва, які необхідні для того, щоб забезпечити запланований обсяг випуску товарів.
 • Аналіз структури, а також розміру наявних або можливих накладних витрат.
 • Беруться до уваги технічні основи виробничої організації.
 • Можливість розміщення нових об 'єктів виробництва.
 • Обсяги ресурсів, які використовуються для виробництва.
 • Правильна організація робочого процесу, а також оплата праці робітників.
 • Фінансове забезпечення проекту. В даному випадку беруться до уваги потрібні для інвестицій суми, а також ймовірні витрати на виробництво. Також у такому розділі прописуються способи отримання інвестиційних ресурсів, а також можливий досяжний прибуток від таких вкладень.
 • Юридичні форми існування створеного об 'єкта. Це відноситься до організаційно-правової частини.

Як проводиться остаточна підготовка інвестиційного проекту?

На даному етапі проводиться дуже точна підготовка документів для фінансового та техніко-економічного обґрунтування проекту, завдяки яким забезпечується альтернативний розгляд можливих проблем, які пов 'язані з багатьма аспектами інвестицій:


 • комерційними;
 • технічними;
 • фінансовими.

На цій стадії інвестиційного проекту вкрай важливим є визначення масштабів проекту (це може бути кількість продукції, яка планується до випуску, або показники у сфері послуг). Дуже важлива на цій стадії робіт постановка завдання. Всі види робіт плануються дуже точно. Більше того, вказуються всі роботи, без яких реалізація проекту буде неможлива.

Саме тут оцінюється ефективність інвестицій, а також визначається можлива вартість капіталу, який може бути залучений. Як вихідну інформацію використовуються:

 • виробничі витрати, які є в даний час;
 • графік вкладень капіталу;

Логічним апогеєм даної стадії реалізації інвестиційного проекту є те, що інвестор досяг запрограмованих цілей.

Ліквідаційний етап

Різні причини можуть стати причиною початку ліквідаційної стадії. Серед них можуть бути такі:

 1. Коли можливості для подальшого розвитку вичерпані.
 2. Надійшла власнику активу вигідна комерційна пропозиція.
 3. Згортання інвестицій може бути обумовлено тим, що проект не виправдав очікувань.

Ще на стадії розробки інвестиційних проектів передбачається наявність такої стадії. Вона завжди пов 'язана з аналізом інформації, яка була отримана при реалізації проекту. Як результат можуть бути отримані конкретні висновки про неточності і помилки, через які не було отримано максимальний прибуток.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.