Бізнес і Економіка

Щоб характеристика з місця роботи не була на шкоду

Щоб характеристика з місця роботи не була на шкоду

Характеристика з місця роботи входить до числа офіційних документів, які надаються на вимогу працівника або за зовнішніми запитами. Наприклад, для судових органів, для надання за новим місцем роботи, при вступі до навчального закладу, при здійсненні призову на військову службу, для отримання кредиту, для прийняття рішень державними і муніципальними органами та в інших випадках.


Також характеристику можуть скласти для використання всередині організації, при атестації, для нагородження або просування працівника по службовій драбині.


Якщо характеристика необхідна для надання до суду, у випадках притягнення працівника до кримінальної або адміністративної відповідальності, її написання слід здійснювати з особливою увагою. Судові органи можуть запросити відомості, що характеризують підозрюваного для винесення рішення. Складність в даному випадку полягає в тому, що в подібних запитах відсутні уточнення, які саме дані необхідні. Щоб не завдати шкоди співробітнику, особі, що становить документ, слід порадитися з працівником або його адвокатом.

Зазвичай характеристика з місця роботи виконується безпосереднім начальником - керівником підрозділу. Основна мета даного документа полягає в оцінці ділових якостей, особистості співробітника та його професійної діяльності.

При написанні характеристики чітких вимог не існує. Однак певні правила, яких необхідно дотримуватися, все ж є.

По-перше, документ потрібно оформляти на стандартному аркуші з форматом А4. Текст потрібно викладати від третьої особи в теперішньому або минулому часі. Наприклад, виконує або виконував обов "язки.

На початку вказується назва документа, заголовними літерами друкується слово ХАРАКТЕРИСТИКА, потім необхідно записати посаду, прізвище та ім 'я людини без скорочень.

У першому абзаці характеристика з місця роботи містить анкетні дані співробітника. У наступних описується трудовий шлях. Тут зазвичай обмежуються простою розповіддю про діяльність людини безпосередньо в організації, показуючи її кар 'єрний ріст: в якому році почав працювати, в які періоди займав ту чи іншу посаду. Тут також допускається опис основних етапів діяльності до приходу в організацію.


Характеристика на працівника з місця роботи повинна містити найбільш значні, важливі досягнення співробітника. Наприклад, яким проектом керував, в якій діяльності брав участь.

Потім потрібно вказати відомості, коли проводилося підвищення кваліфікації або отримання додаткової освіти, якщо такі були.

Далі дається оцінка професійним якостям працівника - наявність досвіду в тій чи іншій галузі, знання правових актів і нормативної документації, вміння вести аналітичну роботу і встановлювати контроль, виконувати поставлені завдання в установлений термін і в повному обсязі, здатність брати відповідальність на себе, ефективність прийнятих рішень, поведінку в нестандартних ситуаціях. Тут же можна згадати про сформовані ділові відносини з колегами та інші моменти.

На наступному етапі характеристика з місця роботи повинна містити оцінку особистісних якостей людини, вміння контактувати з оточуючими людьми, колегами, опис психологічних якостей і рівня загальної культури та ерудиції. Також слід зазначити про наявність заохочень або стягнень (іноді про недоліки варто замовчати).

Закінчити складання характеристики слід зазначенням органу, куди вона повинна бути надана.

Документ необхідно підписати у начальника підрозділу, якому безпосередньо підпорядковується характеризований, і у керівника організації. Під підписами вказується дата. Форма характеристики з місця роботи повинна завірятися печаткою.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.