Бізнес і Економіка

Що являє собою платіжну вимогу?

Що являє собою платіжну вимогу?

У сучасних умовах значна частина всіх платежів здійснюється в безготівковій формі, а готівковий обіг поступово скорочується, в тому числі і під впливом з боку держави. Для того щоб не виникло проблем з безготівковим грошовим обігом, необхідно знати, як заповнити платіжне доручення або інші види розрахункових документів.


Різні розрахункові документи складаються переважно на паперових носіях, однак використання електронних систем з електронно-цифровими підписами набирає обертів.


Найпоширенішою формою розрахункових документів є платіжне доручення, що являє собою вимогу до обслуговуючого банку перерахувати деяку суму грошей з рахунку платника отримувачу оплати.

Платіжне доручення за домовленістю сторін може бути строковим, достроковим. Термінове платіжне доручення використовується в таких випадках:

  • платіж після відвантаження продукції, тобто за допомогою прямого акцепту;
  • авансовий платіж, тобто платіж до виконання робіт, постачання товарів;
  • часткові платежі у разі здійснення великих угод.

Крім того, платіжне доручення може оплачуватися повністю або по частинах за відсутності необхідних коштів на рахунку. Про це роблять відмітку на платіжному документі.

У свою чергу платіжна вимога є ніби дзеркальним відображенням доручення. Це вимога постачальника, спрямована до покупця з приводу оплати товарів і послуг. Платник зобов 'язаний принести в банк протягом трьох діб акцепт на оплату. Визначивши можливість внесення оплати за отриманою платіжною вимогою, платник здає цей документ до банку для перерахування на рахунок продавця акцептованої суми. Таким чином, платіжна вимога складається, на відміну від доручення, отримувачем коштів, а не платником, і являє собою вимогу платника до банку провести оплату за розрахунковими та відвантажувальними документами продукції, що постачається.

Розрахунки платіжними вимогами мають таку специфіку: як вже зазначалося, одержувач не пізніше трьох банківських днів зобов 'язаний відреагувати на виставлену вимогу, акцептувавши її або відмовившись. Відмова повинна бути обов 'язково обґрунтованою. Складається платіжна вимога на бланку форми номер 0401061.

Варто також зазначити, що всі банківські документи складаються у трьох примірниках, завіряються підписом уповноважених осіб та печаткою організації.


Всі банківські документи незалежно від їх виду повинні мати обов 'язкові реквізити - такі, як найменування документа, суму, дату, номер, а також дані отримувача і платника грошових коштів та обслуговуючих їх банків. Також вказується вид платежу і черговість.

Для оплати податків і внесків до державного бюджету повинні бути також зазначені КБК, ОКАТО, період, за який здійснюється платіж і його вид.

Крім зазначених розрахункових документів, у практиці використовуються ще й чеки, акредитиви, інкассо.

Незважаючи на те що платіжне доручення і платіжна вимога відносяться до найбільш простих і найменш витратних форм розрахунків, у зазначених способів оплати є свої плюси.

Для акредитива - це впевненість у тому, що всі документи на товар будуть оформлені належним чином і передані у встановлений термін. Інкассо так само гарантує мінімальні ризики, пов 'язані з невиконанням постачальником зобов' язань за контрактом. У будь-якому випадку при неналежному виконанні постачальником зобов 'язань гроші йому не будуть перераховані. Такий варіант вкрай вигідний при роботі з новими партнерами, так як дозволяє мінімізувати ризики.

Мінуси для всіх однотипні: відносна дорожнеча та значні трудовитрати на облік даних розрахунків.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.