Бізнес і Економіка

Що входить до посадових обов 'язків економіста?

Що входить до посадових обов 'язків економіста?

У наші дні професія економіста є не тільки найпопулярнішою, а й однією з найбільш затребуваних. Особливо її люблять молоді люди, які, згідно зі статистикою, вибирають для отримання освіти факультети даного напрямку частіше інших. Але чи всі абітурієнти розуміють, що означає працювати в цій сфері і що входить в обов 'язки економіста? Які основні функції такого співробітника? Спробуємо відповісти на ці запитання.


Якщо бути коротким, економіст - фахівець з економічної діяльності. Його посадові обов 'язки та робота в цілому перегукуються з діяльністю фінансиста, бухгалтера, менеджера та інших подібних спеціальностей. Такі співробітники потрібні там, де потрібно працювати з фінансами, чітко планувати і розраховувати їх. Вони здійснюють контроль над витратою коштів, аналізують діяльність підприємства в цілому і визначають його рентабельність.


Посадові обов 'язки економіста - це в першу чергу розробка і координація виконання завдань, які ґрунтуються на складанні статистичних звітів і документації.

В основі діяльності такого фахівця лежить посадова інструкція, яка складається при прийомі на роботу, та розпорядження керівника компанії. Розглянемо більш детально функціональні обов 'язки економіста.

Основне завдання - здійснення економічної діяльності, яка спрямована на вдосконалення підприємства, підвищення якості продукції, оптимальне використання ресурсів. Крім того, цей фахівець розраховує матеріальні, фінансові та трудові витрати, які необхідні для виробництва товару та його реалізації, освоєння нових технологій. Посадові обов 'язки економіста також включають в себе:

  • визначення ефективності організації виробництва і праці;
  • впровадження нововведень, нової техніки для вдосконалення роботи компанії;
  • розробку виробничо-господарських планів;
  • оформлення матеріалів для складання договорів та контроль над виконанням зобов 'язань за ними;
  • проведення різних маркетингових досліджень і прогнозування розвитку виробництва;
  • роботу з розрахунками, перевірку правильності розрахункових операцій;
  • ведення періодичної звітності.

Крім виконання основних перерахованих вище обов 'язків, економіст повинен постійно вивчати спеціальну літературу, яка має відношення до його роботи.

Що повинен знати претендент на посаду, щоб успішно виконувати посадові обов 'язки економіста? В основі діяльності такого фахівця лежить низка законодавчих актів, наказів, документів, постанов і розпоряджень, які регулюють його роботу. Щоб стати економістом, потрібно відмінно орієнтуватися в планово-обліковій документації, бізнес-планах, нормативних матеріалах, методах економічного аналізу та статистичного обліку різних показників.

Крім того, що співробітник зобов 'язаний виконувати посадові обов' язки економіста, він повинен володіти такими якостями, як уміння старанно і багато працювати, принциповість, чіткість, мужність, зосередженість, акуратність. Він повинен мати добре розвинене конструктивне і логічне мислення і бути емоційно стійким.


Отже, економіст, посадові обов 'язки якого будуть відрізнятися залежно від конкретного місця роботи, - професія дуже складна. Професіоналом у цій сфері діяльності може стати тільки цілеспрямована і компетентна людина, яка готова важко працювати і постійно самовдосконалюватися.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.