Бізнес і Економіка

Що входить до бухгалтерського балансу підприємства

Що входить до бухгалтерського балансу підприємства

Під хитромудрим терміном "бухгалтерський баланс підприємства" ховається форма під номером 1, або всього-на-всього один зі звітів про фінансовий стан цього самого підприємства. Іншими словами, бух баланс містить в собі майно організації та її джерела надходження коштів, виражені в грошовому еквіваленті. Ще ці дві складові називаються активами і пасивами. При грамотному веденні фінансових справ сумарно вони повинні бути рівні.


Для чого складається бухгалтерський баланс підприємства? Щоб кожен користувач отримав своєчасну, повну і об 'єктивну інформацію, дійсну на даний час.


Поговоримо про активи і пасиви. Вони в свою чергу теж діляться, кожен на кілька підрозділів. Активи складаються з основних і оборотних фондів (або необоротних і оборотних активів). Відмінність між ними така: перші беруть участь у виробництві протягом одного року і більше, тобто досить тривалий проміжок часу. А вартість їх, у міру зносу, впливає на собівартість готової продукції. До речі, такий процес називається амортизацією. Оборотними ж фондами вважаються ті кошти праці, які повністю витрачаються протягом одного виробничого циклу, і амортизація відбувається відразу ж.

Бухгалтерський баланс підприємства відносить до необоротних активів свій основний капітал, нерухомість, а також вкладення з довгостроковою перспективою. До оборотних - недовготермінові інвестиції, фінансові запаси і ПДВ на придбані цінності.

Тепер розглянемо класифікацію пасивів. Вони складаються з капіталу підприємства, його резервів, а також заборгованостей - як коротко-, так і довгострокових. На кожному з цих пунктів зупинимося окремо.

З власним капіталом нічого складного. Це грошові кошти, вкладені власниками і отримані ними ж у вигляді прибутку. Бухгалтерський баланс підприємства ТОВ включає у власний капітал як статутні та додані фінанси, так і резервні. Ще однією статтею балансу є нерозподілений прибуток.

Короткостроковою заборгованістю вважаються ті зобов 'язання, які підприємство зобов' язане погасити в порівняно короткі терміни - не більше року. Даний розділ балансу включає кредити, позики, обов 'язки перед постачальниками. У свою чергу довгострокова заборгованість більш лояльна - термін погашення зобов 'язань набагато довше. Крім кредитів і позик до неї входять також відкладені зобов 'язання перед податківцями.

Аналізувати бухгалтерський баланс підприємства можна кількома шляхами - горизонтальним, вертикальним і змішаним.


Горизонтальний аналіз: основною одиницею є конкретний проміжок часу. Відносно нього розраховуються відносні та абсолютні величини зміни розділів балансу.

Вертикальний аналіз: структура балансових статей аналізується, з урахуванням певної дати. В його результаті можна звести кілька розділів до підсумку або прорахувати коефіцієнт фінансової стабільності підприємства.

Бухгалтерський баланс підприємства - невід 'ємний і ефективний елемент діяльності будь-якої компанії.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.