Бізнес і Економіка

Що таке тарифний розряд, тарифний коефіцієнт?

Що таке тарифний розряд, тарифний коефіцієнт?

Заробітна плата - це одна з найбільш спірних категорій виплат працівникам підприємства. На практиці застосовується кілька основних способів нарахування виплат з оплати праці. Найпопулярнішими є такі:

  • здільна;
  • почасова;
  • комбінований тип.

Якщо говорити про бюджетні організації, то тут повсюдно застосовна ставка, яка також доповнюється заохочувальними виплатами і преміями. Для того щоб зрозуміти, як нараховується зарплата бюджетникам, необхідно визначити, що таке тарифна сітка і тарифний розряд. Коефіцієнт тарифної ставки за розрядами застосовується не тільки в бюджетних організаціях, багато підприємств мають такі додані тарифні коефіцієнти за розрядами.


Що таке тарифний коефіцієнт і від чого він залежить?

Тарифний коефіцієнт являє собою множник, який застосовується до заробітної плати працівника першого розряду. Це показник, який збільшує заробітну плату працівника з урахуванням таких показників, як тарифний розряд, тарифний коефіцієнт. На підприємствах зазвичай застосовується розрядна тарифна ставка, що складається з шести розрядів. Таким чином, працівник першого розряду має найменший показник заробітної плати, а шостий, відповідно, найвищий. Тарифний коефіцієнт 1 розряду відповідає мінімальній зарплаті, дорівнює 1,0.

Для застосування тарифної системи оплати праці потрібно мати таблицю з тарифними коефіцієнтами. На різних підприємствах вони можуть мати відмінності, визначено тарифний коефіцієнт робочих розрядів у Наказі про облікову політику підприємства. Це якщо говорити про окремо взяте підприємство. У державі розроблена єдина тарифна сітка для робітників бюджетної сфери. Вона має 18 рангів. Якщо говорити про конкретні цифри, то варто зазначити, що порівняно з першим, найнижчим, 18 ранг має тарифний коефіцієнт 4,5.

Призначення тарифної сітки

Всі працівники підприємства не можуть отримувати заробітну плату на одному рівні, оскільки рівень їх кваліфікації відрізняється, трудомісткість виконуваних кожним з них робіт різна. У зв 'язку з цим доцільно застосовувати тарифну сітку. У чому полягає її основне призначення? Основна мета застосування такої системи оплати полягає в тому, щоб розподілити працівників за категоріями залежно від рівня спеціалізації та кваліфікації виконуваних ним робіт.

Кожен працівник повинен отримувати оклад у розмірі, відповідному його кваліфікації. Оплата праці тарифним способом передбачає, що працівник певного розряду повинен виконувати роботу, яка за складністю відповідає саме його розряду. Буває, що працівник нижчого розряду залучається до робіт, які повинен виконувати фахівець більш вищого рівня. У тих ситуаціях, коли він робить це успішно, йому, відповідно, може бути присвоєно більш високий розряд.

Оплата праці тарифним методом є хорошою мотивацією для працівників. Адже чим вищий розряд, тим більший рівень окладу.

Визначення тарифного розряду та його особливості

Що таке тарифний розряд? Тарифний коефіцієнт є складовою частиною розряду за кваліфікаційними характеристиками. Він характеризує рівень складності робіт. Тарифний розряд (тарифний коефіцієнт) є одним з найважливіших складових тарифної сітки. Як він визначається? Його можна подивитися в спеціальному довіднику характеристик робітників за рівнем кваліфікації.


У тарифній сітці відлік завжди починається з працівників першого розряду. Вони, як правило, мають найнижчий оклад і рівень кваліфікації. Зазвичай рівень окладу працівників першого розряду відповідає мінімальному рівню заробітної плати, визначеному на державному рівні.

Типи тарифних сіток

Цікаво, що на одному підприємстві може бути розроблено кілька тарифних сіток, які застосовуються до категорій працівників з різними умовами праці. Наприклад, якщо розглядати машинобудівне підприємство, то тут може іметься звичайна тарифна сітка і "гаряча". Другий тип сітки буде застосовуватися до працівників, які працюють у цехах зі шкідливими умовами роботи.

Умови отримання вищого розряду

Для здобуття вищого рівня кваліфікаційного розряду необхідно володіти знаннями та навичками, необхідними для здійснення роботи вищого рівня кваліфікації. Крім цього, існують ще й інші обов 'язкові до виконання умови, що дозволяють працівнику отримати більш високий кваліфікаційний розряд:

  • виконувати роботи вищого рівня протягом трьох місяців, і робити це успішно, тобто без переробок і порушень;
  • безпосередньо перед отриманням вищого розряду потрібно скласти тест для перевірки рівня кваліфікації.

Хто визначає рівень кваліфікації? У цьому процесі повинен брати участь власник підприємства, а також представник профспілкової організації працівників.

Кому можуть підвищити розряд? Рівень кваліфікаційного розряду може підвищуватися в тих випадках, коли працівник строго і чітко слідує нормам і вимогам, які визначені на підприємстві. Трудова дисципліна робітника повинна бути позитивною.

Якщо він суворо порушує правила поведінки на підприємстві, закон або інші певні норми, то його розряд може також знижуватися. Такі заходи застосовуються як відповідальність за різні порушення.

Значимість тарифної системи

Тарифний розряд, тарифний коефіцієнт і тарифна ставка використовуються при плануванні фонду заробітної плати на підприємстві. Це дозволяє визначити рівень заробітку окремих категорій працівників. Розглянемо ситуації, коли важливо знати рівень тарифної ставки певних категорій робітників:


  • під час планування бюджету основної зарплати працівникам за категоріями;
  • під час розподілу фонду зарплати за категоріями робітників;
  • при плануванні підвищень рівня тарифних ставок.

Приклад тарифної сітки наведено в таблиці.

Показник

Значення

         

Тарифний розряд

1


2

3

4

5

6


тарифний коефіцієнт

1,0

1,2

1,4

1,6


1,8

2,0

Тарифна система оплати праці має переваги і недоліки. Але її використання на даний момент є найоптимальнішим варіантом не тільки в бюджетній сфері.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.