Бізнес і Економіка

Що таке осудний дохід?

Що таке осудний дохід?

 Оподаткування у вигляді ЄНВС є особливим режимом обкладення для деяких видів діяльності. Формування цих податків, їх розрахунок і порядок сплати регулюються Податковим кодексом (голова 26.3).


 Податок на такий дохід є місцевим. Базою для його обчислення є величина осудного доходу.


Розрахувати поставлений дохід можна як твір отримуваної базової прибутковості за будь-яким видом діяльності за певний період (податковий період) та встановленої величини показника виду діяльності.

Слід пам 'ятати, що базова прибутковість може зменшуватися або, відповідно, збільшуватися за певними коефіцієнтами К1 і К2.

 Щоб дізнатися величину, яку склав осудний дохід, розрахунок можна зробити самостійно за формулою: Податкова База = Базова Прибутковість К1 К2 (сума ФП1,2,3). К1 - коефіцієнт-дефлятор, 2 - коефіцієнт корекції, ФП1,2, 3 - фізичні показники в кожному місяці кварталу.

Під базовою прибутковістю потрібно розуміти умовний дохід за місяць, який встановлюється для кожного певного виду діяльності. Такий дохід дорівнює одиниці основного фізичного показника даного виду діяльності. Фізичний показник відповідає виду діяльності підприємців. Подивитися величини всіх показників можна в НК (п.3ст.346,29).

Базову прибутковість коригують (підвищують або знижують) з урахуванням коефіцієнтів К1 і 2.

Коефіцієнт К1 - дефлятор, що встановлюється на певний календарний рік. Він показує зміни цін на товари за попередній період. Коефіцієнт К2 коригує базову прибутковість з урахуванням особливостей ведення конкретної господарської діяльності.


Податкова декларація, наприклад, за 1 квартал, повинна бути здана в інспекцію до 20 квітня, а сам податок сплачено - до 25 квітня включно. Аналогічно визначаються терміни для інших кварталів.

  Декларація включає титульну сторінку і 3 розділи. Підприємці зобов 'язані заповнювати всі названі частини декларації. На титульному аркуші необхідно заповнити комірку "Податковий період", вписавши в неї номер звітного кварталу.

   У 1розділі "Сума ЄНВС" підприємець ставить свій підпис (підпис бухгалтера тут не потрібен). У цьому розділі заповнюються графи "Код за ОКАТО", а також "Код класифікації (бюджетної)", "Сума ЕНВС". Потрібно знати, що в платіжному документі слід вказувати ЄНИВС і КБК.

ОКАТО означає код території, на якій ведеться госпдіяльність підприємця (він визначається за Класифікатором). Сума ЄНВС береться з декларації (рядок 040, розділ 3.1).

 Частину розділу 2 "Розрахунок ЄНВС" потрібно заповнити в декількох примірниках, якщо ведеться кілька видів підприємництва. У рядку 010 пишеться код діяльності. Рядки 050-070 заповнює бухгалтер із зазначенням фізичних показників за всі місяці. Рядки номер 080, 090 - для проставлення коефіцієнтів К1,2. Рядки 110-130 - для внесення сум осудного доходу за місяцями.

 У 3 розділі "Розрахунок суми ЄНВС" зазначається сума ЄНВС до сплати за період. У рядку 010 відображається сума податку.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.