Бізнес і Економіка

Що таке маржинальний дохід підприємства

Що таке маржинальний дохід підприємства

Маржинальний дохід - це різниця між виручкою господарюючого суб 'єкта, яку він отримує від реалізовуваної ним продукції (послуг, робіт), і загальною сумою його змінних витрат.


Даний показник є кількісним, вимірюється в грошових одиницях. Величина показника відображає внесок підприємства, який воно може зробити в покриття постійних витрат для того, щоб отримати прибуток (тобто такий дохід безпосередньо впливає на величину реально одержуваного прибутку).


Маржинальний дохід можна визначити двома способами. Перший: з виручки за реалізовану продукцію віднімаються всі прямі витрати і супутні їм накладні (або змінні) витрати. Другий: постійні витрати підсумовуються з прибутком підприємства.

Існує поняття середньої величини маржинальних витрат. Під нею розуміють різницю між середніми змінними витратами і ціною самої продукції. Цей показник відображає внесок кожної одиниці продукції в покриття витрат підприємства та отримання прибутку.

Суть маржинального доходу, в цілому, зводиться до того, що сума перевищення змінних витрат доходами показує, наскільки компанія здатна покривати свої постійні витрати і отримувати прибуток.

Питома частка маржинального доходу у виручці визначається за допомогою попереднього розрахунку коефіцієнта маржинального доходу. Цей коефіцієнт дорівнює відношенню маржинального доходу до виручки фірми.

Якщо показник дорівнює нулю, значить, виручка від реалізації може покрити тільки змінні витрати, тобто підприємство несе збитки, рівні величині постійних витрат.

Якщо показник вище нуля, але не перевищує постійних витрат, то можна говорити про те, що виручкою від реалізації можна покрити всі змінні і частину постійних витрат. Збиток при цьому буде менше постійних витрат.


У ситуації, коли маржинальний дохід дорівнює постійним витратам, виручка від реалізації здатна покрити і змінні, і постійні витрати. При такому становищі підприємство збитку не несе.

При перевищенні постійних витрат маржинальним доходом, підприємство може не тільки покривати свої витрати, а й отримувати прибуток.

Маржа виручки, таким чином, поряд з показником доходу, є найважливішим джерелом даних для розрахунку порогових показників, які використовуються при проведенні операційного аналізу діяльності підприємства та визначенні фінансових результатів його діяльності.

Визначення фінрезультату діяльності дає можливість визначити величину прибутку, яка характеризує підсумок реалізації продукції. Ці дані дозволяють приймати рішення щодо постачання, подальших обсягів виробництва і збуту продукції, що випускається.

 Метод розрахунку фінансового результату за допомогою показника маржинального доходу називають інструментом перспективного аналізу. При цьому величина виручки від реалізації зіставляється тільки зі змінними витратами за певним видом продукції. Розраховуються показники по кожному виду продукції, що випускається. Різність даних показників виражає частку одного виду продукції в покритті витрат. Від суми всіх часток покриття витрат віднімають величину всіх постійних витрат. У підсумку стає відомий ступінь участі кожного продукту у відшкодуванні даних витрат (тобто в досягненні прибутку).

 Маржинальний дохід впливає на прийняття низки стратегічних рішень щодо ведення виробничої політики. До таких рішень належать такі: доцільність подальшого просування певного товару на ринки збуту, необхідність прийняття додаткових замовлень на виробництво, перспективність співпраці з кожною групою клієнтів. За великим рахунком, маржинальний дохід визначає, в цілому, результативність і ефективність роботи підприємства.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.