Бізнес і Економіка

Що таке гігієнічне навчання? Гігієнічне навчання та виховання населення

Що таке гігієнічне навчання? Гігієнічне навчання та виховання населення

Здоров 'я нації є невід' ємною частиною соціально-демографічного становища держави. Гігієнічне навчання відіграє не останню роль у цьому питанні. Саме від того, наскільки успішно воно побудоване і сформоване, залежить кінцевий результат. Цей процес передбачає собою активні дії, як з боку пропагандистів, так і з боку тих, на кого спрямовані виховні заходи. Система оздоровлення, розроблена державою, носить обов 'язковий і всеосяжний характер. Громадяни країни повинні не просто розуміти всі небезпеки і те, які наслідки вони несуть, а й дотримуватися рекомендацій і правил. Що ж таке гігієнічне навчання і виховання населення?

Сфера впливу гігієнічної освіти

Гігієнічне виховання та навчання є стратегією виховання культури здоров 'я. Воно проводиться для різних груп населення і спрямоване на те, щоб мотивувати людей вести здоровий спосіб життя. Вплив і педагогічні методи здійснюються за допомогою різних джерел. На кожного громадянина намагаються впливати максимально різнобічно. Тобто інформація і пропаганда повинні оточувати його скрізь і доходити будь-якими шляхами. Джерелом впливу є суспільство в цілому. Але на різних етапах життєвого циклу і залежно від ситуацій, що складаються, гігієнічне навчання потрапляє під відповідальність різних соціальних інститутів і профільних установ. Це і сім 'я, і школа, і медичні, і культурні заклади.


Гігієнічна освіта як основний профілактичний захід

Організація гігієнічного навчання є базисним профілактичним заходом. Вона лягає в основу попередження різного роду захворювань. Під цим терміном розуміється сукупність дій, спрямованих на те, щоб зменшити ризики розвитку різного роду порушень. Також одним з напрямків діяльності є гальмування або повна зупинка розвитку хвороб. Освітні та просвітницькі методи мають бути також спрямовані на зниження ймовірності набуття непрацездатного стану. Це ще раз підтверджує, що гігієнічне навчання є запорукою здорової та успішної нації.

Всі заходи освіти і виховання зводяться до того, щоб щось не допустити або попередити. Тобто можна сказати, що це одна з форм профілактики. Профілактика, залежно від ступеня розвитку або прогресу небезпеки, може підрозділюватися на три видові категорії:

  1. Первинні заходи. У цьому випадку потенціал розвитку захворювання низький. Гігієнічне навчання спрямоване на те, щоб ризик не виправдався. У цю категорію можна внести будь-які дії уряду, які будь-яким чином призводять до підвищення відсотка здорових громадян серед усього населення. Вони можуть створювати сприятливі умови як у навколишньому середовищі, так і впливати на саму людину. Тобто до першого типу профілактики відноситься поліпшення екологічного становища, а друге передбачає під собою вакцинацію, регулювання раціону харчування, оптимізацію умов праці (співвідношення робочого часу і відпочинку має бути пропорційним).
  2. Вторинні заходи. Їх дія спрямована на пригнічення існуючих ризиків. У цьому випадку потрібно попереджати не їх виникнення, а загострення і розвиток. Держава намагається не допустити виникнення хвороботворних вогнищ. Тобто потрібно перешкоджати встановленню сприятливих умов для рецидиву. Головним профілактичним способом на цій стадії є вимушена диспансеризація. Вона може бути спрямована як на все населення, так і на окремих осіб, які становлять найбільшу небезпеку або загрозу суспільству.
  3. Третинні заходи. Напрямок їх впливу обумовлений вже розвиненою проблемою. Найчастіше способи на цій стадії носять реабілітаційний характер. Всі профілактичні заходи спрямовані на відновлення та підтримання нормальної життєдіяльності. Ці заходи повинні допомогти людині адаптуватися в суспільстві. Вони хоч і мають одну спільну мету і задумку, але здійснюватися можуть різними методами, які в сукупності охоплять всі сфери життєдіяльності людини. Це медицина, соціум, психологія і професійна діяльність.

Суть процесу санітарно-гігієнічного навчання

Санітарно-гігієнічне навчання базується на нормативах, які обґрунтовані з позиції науки і медицини. Воно являє собою комплекс заходів, які в кінцевому підсумку повинні сформувати правильну поведінку людини щодо її здоров 'я і способу життя.

Завдяки впроваджуваним заходам працездатність населення повинна як мінімум залишатися на одному стабільному рівні, а в перспективі мати позитивну динаміку. Одним із завдань такого виховання є збільшення середньої тривалості життя. Такі показники наочно демонструють загальну ситуацію в країні і ступінь розвиненості держави. Всі світові держави обов 'язково піклуються про здоров' я своїх громадян.

Для того щоб гігієнічне навчання населення було максимально ефективним, необхідно забезпечити виконання деяких принципів. По-перше, потрібно забезпечити оповіщення населення, яке має полягати в тому, щоб кожен знав про те, які фактори мають негативний вплив на здоров 'я і пригнічують життєдіяльність. Знання допоможуть кожному в разі виникнення небезпеки застосувати дієві методи щодо усунення ризиків.

Також державні установи та організації зобов 'язані створювати сприятливі умови, щоб популяризувати серед жителів країни здоровий спосіб життя і спонукати їх дотримуватися правил гігієни. Але для того щоб залучити, людей необхідно сформувати відповідну атмосферу, яка сприяла б цьому процесу.


Санітарно-гігієнічне навчання - це не тільки турбота медиків. Повноцінно здорова людина повинна піклуватися не тільки про свою фізіологію. Важливим є і моральна, а також суспільна складова. З цієї причини в процесі виховання зобов 'язані брати участь також працівники таких сфер, як психологія, освіта та соціальний захист.

Принципи роботи

Вимоги до гігієнічного навчання мають обґрунтованість, завдяки якій комплекс застосованих заходів може бути максимально вдалим і дієвим. Головним принципом, на якому будується таке виховання, є підтвердження науковими фактами. Не можна стверджувати напевно про користь або шкоду чогось, якщо це не доведено. Саме впевненість на сто відсотків у своїх діях дає державі гарантії на позитивний результат.

Також потрібно розуміти, що оцінювати ситуацію потрібно тверезо і з об 'єктивної точки зору. Використання правдивих відомостей, їх аналіз і переробка дозволяють зробити певні висновки. Всі заходи повинні носити цілеспрямований характер. Тобто, лише поставивши конкретне завдання, можна його досягти. Це повинні бути точні цифри або показники, а не розпливчасті думки.

Щоб говорити про здоров 'я нації, важливо знати, що всі дії повинні мати масовий характер. Всі люди живуть у суспільстві і, контактуючи з іншими особами, піддаються впливу ззовні. Введення будь-яких заходів має торкнутися кожного нужденного.

Гігієнічні вимоги до умов навчання неодмінно характеризуються послідовним порядком виконання кроків. Вони повинні бути розташовані в логічній послідовності. Заходи не можуть бути одноразовими, оскільки досягти результату не вийде. Систематичність - це ще одна запорука успішного проведення освітніх заходів.

І заключним принципом є різнобічний вплив і участь різних фахівців. Лише комплексний вплив може дати повноцінний успіх. Залучення в гігієнічну освіту фахівців з різних галузей допомагають кожному члену суспільства відчувати себе цілком здоровим.

Напрямки, засоби та методи гігієнічного навчання

Гігієнічне навчання дітей і дорослих будується на двох основних напрямках. Перше відповідає за популяризацію корисних для здоров 'я звичок і таких факторів, які його забезпечують. Другий напрямок, на противагу першому, має закріпити у свідомості людей інформацію про те, яким чином можна порушити нормальну життєдіяльність.


Гігієнічне навчання та атестація проводиться щодо різних груп населення. Всі вони відрізняються кількісно. Це необхідно для того, щоб впроваджені заходи були доцільними, обґрунтованими та ефективними. За цією класифікаційною ознакою розрізняють такі форми виховання:

  • індивідуальний порядок, коли вплив спрямований персонально на одну особу;
  • групове виховання (люди в групу підбираються згідно з певним переліком; це, як правило, особи одного віку, статі та соціального статусу);
  • масове, що охоплює широкі верстви населення.

Гігієнічне навчання та атестація можу бути виражені різними формами. Це робиться через те, що сприйняття інформації у кожного різне, і освітній процес має бути результативним. Тому подаються дані у вигляді усного мовлення, письмовому вигляді або ілюстраціях.

Для втілення цих форм застосовуються різні засоби. Тобто для людей, які сприймають інформацію на слух, більш дієвими будуть лекції, бесіди, дискусії, вікторини або інструктажі. Люди, які сприймають світ органами зору, краще піддаються впливу друкованих видань і зображень. Це книги, продукти публіцистики, гасла.

Найбільш цікавим способом навчання є наочні приклади. Вони найчастіше краще запам 'ятовуються людям. Їх реалізація може бути обумовлена будь-якими технічними засобами, натуральними об 'єктами, геометричними формами.

Основні цільові аудиторії, на які спрямовано гігієнічне навчання

Щоб провести пряме або дистанційне гігієнічне навчання, потрібно сформувати певну групу людей, на яку буде спрямований потік інформації. Залежно від цільової аудиторії вибираються способи і методи виховання.


Цільові групи бувають двох типів залежно від напрямку роботи. У першу входять суб 'єкти, на яких спрямовані освітні заходи. Це люди різних вікових категорій і соціального становища. Це діти, дорослі, люди похилого віку. Сюди ставляться як піддана всіляким ризикам молодь, так і обмежені в своїх діях інваліди.

Вторинна цільова група - це ті особи, які викладають і пропагують даний вид освіти. Вони повинні, перш ніж навчати інших, самі пройти гігієнічне навчання. У цю категорію можна віднести медиків, психологів, соціальних працівників, вчителів, вихователів та інших осіб. Останнім часом до цього списку додалися працівники засобів масової інформації. Оскільки саме ЗМІ мають найбільший вплив на сучасну людину, то люди, які працюють у цій сфері, здатні маніпулювати іншими і вселяти необхідну інформацію.

Формування цільових груп має відбуватися відповідно до світогляду народу в поточний момент. Для цього необхідно враховувати не тільки ситуацію в державі, а й національні традиції, релігійні відмінності або професійні особливості. Таким чином, програма оздоровлення населення повинна хоч і носити масовий характер, але мати в той же час індивідуальну спрямованість.

Навчання певних категорій

Гігієнічне навчання працівників має проводитися на кожному підприємстві та установі. Але особливої уваги та контролю піддаються категорії трудящих у таких сферах:

  1. Харчова промисловість. Це люди, які яким-небудь чином контактують з їжею і продуктами. Неважливо, на якому етапі товародвижения знаходиться продукція, будь то виробництво, зберігання, транспортування або реалізація. Ті працівники, які пов 'язані з кондитерськими товарами, дитячим харчуванням або товарами тваринного походження, проходять ретельний контроль. Це пов 'язано з тим, що саме вони можуть бути найбільш ймовірним джерелом виникнення ризиків для здоров' я.
  2. Працівники комунальних служб. Це відноситься переважно до тих людей, які займаються збором побутових відходів та вуличного сміття.
  3. Підприємства, пов 'язані з питною водою. Оскільки ця речовина життєво необхідна, то будь-який контакт з нею може призвести до незворотних наслідків. У цьому випадку, так само як і з харчовою промисловістю, контролю піддаються працівники, пов 'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням і реалізації питної води.

Гігієнічне навчання працівників інших сфер проводиться при прийомі на роботу, а потім з періодичністю один раз на два роки.


Первинна підготовка

Гігієнічне навчання працівників освіти, втім, як і трудящих в інших сферах, є обов 'язковим до виконання при прийомі на роботу. Воно проводиться і для тих осіб, які не склали підсумковий іспит. Освітній процес може проводитися у вигляді денної форми навчання. Якщо він здійснюється подібним чином, то спеціалізовані програми складаються на строк від дев 'яти до чотирнадцяти годин.

Другий вид є дистанційним. З ним все гранично ясно, так як відповідальність за поглинений матеріал бере на себе сам трудящий. Але за підсумком він все одно повинен складати вихідний іспит.

Змішана форма навчання, або очно-заочна, відбувається завдяки спільним зусиллям самих працівників, а також фахівців та інструкторів. Консультації повинні при цьому займати не менше чотирьох годин від програми.

Освітній процес можуть здійснювати різні заклади. Він може бути організований і при самих виробництвах, і в спеціалізованих закладах. У першому випадку мають бути створені всі необхідні умови для того щоб навчання проходило нормально. Люди, підібрані в групи, повинні мати ідентичний рід діяльності. Цільова аудиторія - це близько десяти осіб. Якщо підготовка з гігієнічного виховання проводиться в профільних установах, то у них має бути відповідний дозвіл на здійснення подібного роду діяльності.

Основними питаннями, що розглядаються на курсах, є раціоналізація праці, профілактика вживання алкоголю, сигарет, наркотичних і психотропних речовин. Людей вчать пом 'якшувати негативні психологічні та соціальні фактори, а також стежити за особистою гігієною.


Проходження атестації

Атестація є найважливішим моментом у процесі навчання, оскільки вона наочно демонструє отримані результати. Перевірку знань у цій сфері проводять тільки певні фахівці. Це лікарі валеологи та епідеміологи. Складання іспиту здійснюється лише в закладах санітарного нагляду. Він може здійснюватися в письмовому та усному вигляді. У першому випадку - це відкриті питання або тестування, а в другому - співбесіда.

Для працівників особливих сфер, таких як харчова промисловість, комунальне господарство, сфера освіти, обов 'язково є кроки, що передують атестації. Крім самого освітнього процесу, люди, зайняті в подібних секторах, повинні пройти медичний огляд їх нормального стану здоров 'я. Результати такого контролю фіксуються в санітарній картці. У цьому ж документі закріплюються позитивні результати перевірки знань. У тих установах і на підприємствах, де оформлення санітарної картки не є обов 'язковим, результати складання іспиту також фіксуються за допомогою видачі довідки про проходження підготовки та задовільної оцінки складання атестації. Цей папір затверджується печаткою служби державного санітарного нагляду.

Якщо результат складання атестації незадовільний, то такий працівник спрямовується на повторний курс навчання. Погана оцінка ніде не фіксується, але при повторному провалі про результати повідомляються вищестоящому керівництву.

За те, щоб кожен співробітник пройшов таку підготовку, відповідає керівництво установи або підприємства. Воно також проводить фінансування курсів, оскільки в її інтересах знаходитися знання співробітників.

Школа пацієнтів

Суттю таких шкіл є налагодження контакту і взаєморозуміння пацієнтів і лікарів. Це допомагає поліпшити ефективність лікування і попереджає виникнення захворювань. Людина за рахунок своїх знань, інформованості та ерудованості може значно поліпшити якість свого життя. Люди краще орієнтуються в призначеннях лікаря, розуміють більш точно, як слід реалізовувати рекомендації. Мета шкіл - це встановлення партнерських відносин між медичними закладами та народом. У людей з 'являється почуття відповідальності за своє здоров' я. Вони стають мотивованими, проявляють увагу до свого стану і організму. Люди старанно дотримуються режиму лікування, оскільки вони зацікавлені в результатах. Завдяки навчанню, яке проводиться в такому руслі, підвищується ефективність медичної допомоги, що надається.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.