Бізнес і Економіка

Що таке базова прибутковість і як вона розраховується

Що таке базова прибутковість і як вона розраховується

Такий показник як базова прибутковість використовується при розрахунку єдиного податку на осудний дохід або, простіше, ЄНЗД. Він був введений з метою підтримки діяльності малих підприємців та полегшення нарахування податків. Цей податок звільняє господарюючий суб 'єкт від необхідності обчислення та сплати низки інших. Однак застосовувати спрощену форму можуть тільки організації конкретних видів діяльності.


Базова прибутковість ЄНВС являє собою величину прибутковості за місяць на обрану одиницю фізичного показника. Підприємство зобов 'язане проводити облік фізичних показників самостійно. Ось тут-то фахівці стикаються з проблемою оформлення розрахунків і вибору методів їх здійснення. Справа в тому, що уряд заходів щодо спрощеного оподаткування прийняв, а розробкою конкретних вказівок займатися не стало. Можна довго переглядати і аналізувати Податковий кодекс або законодавчі акти Міністерства Фінансів, але добре розписані рекомендацій так і не знайти.


Саме тому базова прибутковість обчислюється на підставі книг єдиного податку на осудний дохід, який дозволяє також враховувати фізичні показники. Однак у господарюючих суб 'єктів є вибір, адже вони можуть відмовитися від спрощеної системи. Тоді їм доведеться не розраховувати ЄНИВС, а складати повну бухгалтерську звітність, що вимагає додаткових ресурсів. Як відомо, стандартна форма ведення обліку потребує точного відображення будь-якого руху активів підприємства, в той час як спрощена система дозволяє відстежувати лише зміни до статті нематеріальних активів організації та рух її основних засобів.

Із законодавчих актів випливає, що два вищенаведені варіанти здійснення бухгалтерського обліку можуть використовуватися на підприємстві одночасно. У даному випадку фахівець зобов 'язаний вести окрему книгу, що реєструє видаткову і дохідну частину. Крім цього заповнюється книга ЄНВС, яка в обов 'язковому порядку відправляється в податкову службу на перевірку.

Індивідуальні підприємці також сплачують ЄНЗД. Базова прибутковість тоді обчислюється на основі обліку фізичних показників. До того ж вони, як правило, не повинні сплачувати податок на додану вартість. Звичайно, спрощення не стосується ведення касових операцій. Обов 'язкова наявність касової книги, прибутково-видаткових ордерів та іншої стандартної документації.

Отже, розглянемо докладніше процес розрахунку показника базової прибутковості. На підставі книги з ведення ЄНВС необхідно скласти повний список фізичних показників відповідно до конкретного виду діяльності підприємства. До таких можна віднести число співробітників фірми, кількість об 'єктів транспорту, розміри займаного торгового місця і навіть площу приміщення. Потім слід провести порівняльний аналіз, в якому буде враховуватися базова прибутковість і показники фізичні за кожним видом діяльності підприємця. Варто зазначити, що площа залу вказується в метрах квадратних, для вираження їх у числовому значенні необхідно скористатися таблицею, наведеною в книги ЄНВС.

Базова прибутковість використовується в трьох основних методах розрахунку єдиного податку на осудний дохід. Перший метод базується на зборі та обробці статистичної інформації, що відображає результати конкретних видів діяльності, суворо визначених законодавчими актами. Згідно з другим методом враховується величина податкових платежів, фактично переведених організацією на рахунки бюджету та позабюджетних фондів. При третьому способі розглядається базова прибутковість по кожному об 'єкту, рекомендована для зниження або підвищення коефіцієнтів.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.