Бізнес і Економіка

Секретар у школі: обов 'язки, посадові інструкції, умови роботи

Секретар у школі: обов 'язки, посадові інструкції, умови роботи

Робота на конкретній посаді передбачає здійснення найнятим співробітником певної діяльності. Обов 'язки секретаря в школі є невід' ємною частиною посадової інструкції для людини, яка займає цю посаду. За допомогою цього документа можна чітко окреслити не тільки коло обов 'язків, а й інші аспекти професійної діяльності.

Загальні положення документа

У цьому розділі документа зазвичай вказується порядок прийому на роботу кандидата на посаду, підпорядкування секретаря при виконанні своїх безпосередніх обов 'язків і вимоги до претендентів.


Для прийому на роботу і подальшого виконання обов 'язків секретаря в школі від кандидата потрібна наявність професійно-технічної освіти. В якості альтернативи здобувач може мати повну середню освіту та пройдені за встановленою програмою професійні підготовчі курси. При цьому вимоги до стажу роботи не пред 'являються.

Прийом на роботу та звільнення з посади проводяться безпосередньо директором освітнього закладу. Підпорядковується співробітник під час виконання посадових обов 'язків секретаря в школі безпосередньо директору.

Чим керується секретар

Ця інформація також прописується в розділі загальних положень посадової інструкції. Вона дозволяє чітко розуміти, які документи служать керівництвом фахівцеві, виконуючому обов 'язки секретаря в школі.

Як базову необхідно використовувати наступну документацію:

 1. Накази, розпорядження, постанови та інші нормативні документи.
 2. Стандарти уніфікованої системи документації організаційно-розпорядчого характеру.
 3. Статут і Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу.
 4. Посадову інструкцію секретаря.
 5. Правила і норми з охорони праці, техніки безпеки, санітарії в рамках виробництва, протипожежного захисту.
 6. Правила пунктуації та орфографії.
 7. Основні правила роботи з оргтехнікою.

Також до уваги потрібно брати ті нормативні та законодавчі акти, які стосуються безпосередніх обов 'язків секретаря директора школи. Це дозволить виконувати свою роботу максимально продуктивно і ефективно.

Коло обов 'язків

Безпосередні обов 'язки секретаря в школі є найбільш важливим розділом посадової інструкції. У ньому визначається, які види діяльності повинна буде виконувати людина на своєму місці протягом робочого дня.


Професійні обов 'язки секретаря навчальної частини в школі такі:

 1. Прийом кореспонденції, що вступає до навчального закладу.
 2. Передача кореспонденції відповідно до розпоряджень директора школи.
 3. Ведення діловодства (в електронній формі теж).
 4. Виконання операцій, що мають відношення до збору та обробки інформації (в тому числі і з використанням комп 'ютерної техніки).
 5. Стеження за своєчасною підготовкою та розглядом документації.
 6. Складання листів, запитів, документів і відповідей за розпорядженням директора навчального закладу.

Секретар перебуває в тісному професійному контакті не тільки з директором, а й з керівниками структурних підрозділів школи, педагогічним складом і заступниками директора. Крім того, виконавець на цій посаді не тільки самостійно виконує всі правила установи, а й стежить за виконанням з боку інших співробітників. Варто зазначити, що обов 'язки секретаря діловодства в школі нічим не відрізняються від кола обов' язків секретаря навчальної частини.

Що повинен знати фахівець

При прийомі на роботу керівництво вимагає від здобувача не тільки наявності певної освіти, а й багажу певних знань. І чим професійніше претендент буде орієнтуватися в тому, що він повинен знати, тим більша ймовірність хорошого працевлаштування.

До списку необхідних знань входять такі:

 1. Законодавчі. Нормативні та правові акти щодо регламентації освітньої діяльності.
 2. Правила ведення ділової документації та листування, основи етики та етикету.
 3. Інструкція з ведення діловодства.
 4. Правила роботи з комп 'ютерною та організаційною технікою, використання переговорних апаратів.
 5. Правила, за якими здійснюється створення, обробка, передача та зберігання документації.
 6. Структура навчального закладу.

З цими знаннями робота секретаря в школі та обов 'язки, передбачені посадою, не викличуть жодних особливих труднощів. А це, в свою чергу, підвищить ймовірність кар 'єрного зростання.

Права секретаря

Крім посадових обов 'язків секретаря навчальної частини в школі, кожна посада передбачає певний спектр прав фахівця. Вони також прописуються в посадовій інструкції.

До переліку основних прав людини, що займає посаду секретаря школи, входить витребування необхідних матеріалів та інформації від співробітників (у разі необхідності і від адміністрації), з 'ясування причин затримки у виконанні переданих доручень, вимога доопрацювання документів, в яких були виявлені порушення. Також секретар має право залучати співробітників школи до виконання переданих адміністрацією розпоряджень, візувати проекти документації, що має відношення до управлінської діяльності закладу, а також вносити пропозиції щодо удосконалення управлінської діяльності та поліпшення процесу роботи з документацією.


Відповідальність на посади

Секретар у школі несе дисциплінарну відповідальність за невідповідне виконання або повне невиконання своїх безпосередніх обов 'язків, правил Внутрішнього розпорядку навчального закладу, невикористання прав, передбачених посадовою інструкцією. Кордони відповідальності визначає чинне трудове законодавство країни.

Матеріальна відповідальність передбачена за нанесення шкоди школі або учасникам процесу освіти в ході професійної діяльності або невиконання безпосередніх обов 'язків секретаря-діловодця в школі, передбачених діючою посадовою інструкцією та локальною документацією, що регламентує роботу фахівця. Порядок відповідальності визначається цивільним і трудовим законодавством, що діє в країні на момент заподіяння шкоди.

Посадові взаємодії та умови роботи

У першу чергу варто зазначити, що секретар школи працює за графіком, який складається на підставі 40-годинного робочого тижня. Однак водночас у посадовій інструкції зазначається, що робочий день не є унормованим. При працевлаштуванні на посаду секретаря навчальної частини варто обов 'язково брати до уваги ці факти.

У процесі здійснення трудової діяльності секретар навчального закладу контактує з педагогічним колективом школи, адміністративним та обслуговуючим персоналом. Взаємодія проводиться для подальшого надання отриманої необхідної інформації на засіданнях ради школи, учнівських та педагогічних зборах. Також до професійних обов 'язків секретаря входить перевірка виконання переданих наказів, доручень і розпоряджень. Йому підлягає також кадрова та фінансово-господарська діяльність, що здійснюється навчальним закладом.

Ув 'язнення

За допомогою посадової інструкції керівництво школи або будь-якого іншого навчального закладу чітко і зрозуміло надає коло основних професійних обов 'язків фахівця, встановлює межі субординації, професійної взаємодії, окреслює межі відповідальності співробітника. При складанні цього документа до уваги беруться законодавчі акти, що регламентують трудову діяльність різних фахівців, кваліфікаційно-інформаційні довідники та інша методична література.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.