Бізнес і Економіка

Розрахунок прибутку

Розрахунок прибутку

Основним завданням, що стоїть перед будь-яким суб 'єктом господарювання, є отримання прибутку. Фінансовий підсумок, розрахований за звітний період за результатами діяльності підприємства, безпосередньо залежить від величини власного капіталу організації. Показник прибутковості суб 'єкта господарювання говорить про ефективність його роботи. Зростання величини доходу сприяє створенню бази для розширення виробництва, матеріального стимулювання співробітників і для самофінансування. У зв 'язку з переходом народного господарства країни на ринкові умови, посилилося значення показника, який відображає величину фінансового результату.


Прибуток являє собою позитивний підсумок діяльності організації. Негативна величина доходу свідчить про отримання збитку. Формула розрахунку прибутку включає в себе різність двох показників - виручки від реалізації товарів (послуг, робіт) і витрат, понесених в ході діяльності організації. Для того щоб підвищити ефективність роботи суб 'єкта господарювання, необхідно визначити резерви, які дозволили б збільшити обсяг продукції, що випускається, та її збуту, знизити собівартість, і в результаті отримати зростання доходу.


Для прийняття правильних управлінських рішень та вироблення стратегії діяльності підприємства проводять плановий розрахунок прибутку. Від вірного визначення даного показника залежатиме успішність роботи суб 'єкта господарювання. Плановий розрахунок прибутку повинен бути обґрунтований з точки зору економічних показників. Це дозволить правильно розподілити інвестиції, визначити зростання власних активів, а також створити ефективні системи організації та стимулювання трудового колективу. Достовірно визначений плановий показник величини фінансового результату має велике значення і для економіки всієї країни.

Плановий розрахунок прибутку може бути проведений за допомогою методу прямого рахунку. Цей спосіб знаходить застосування в тому випадку, якщо асортимент продукції, що випускається, невеликий. Розрахунок прибутку, формула для якого складається з різниці таких величин, як сума виручки, отриманої в результаті реалізації продукції за відповідними цінами, і повної собівартості цих товарів, зробити досить просто. Однак його застосування при великій номенклатурі товарів досить трудомістко і не дозволяє визначити вплив різних факторів на зростання доходу. У зв 'язку з цим, розрахунок прибутку при її плануванні проводиться в основному за допомогою аналітичного методу. Цей спосіб визначення фінансового результату передбачає визначення доходу від випуску кожного виду продукції, що випускається.

Для обчислення показника прибутку за допомогою аналітичного методу визначають базову рентабельність, яка є приватним від поділу доходу за звітний період на суму собівартості за той же час по товарах, які є порівнянними; обчислюють обсяг майбутнього випуску продукції, виходячи з витрат звітного періоду, і виробляють визначення прибутку з урахуванням базової рентабельності; аналізують залежність показника планового прибутку від різних факторів виробничого процесу (собівартості, якості, асортименту тощо).

На практиці знаходить своє застосування і суміщений метод розрахунку прибутку, коли при визначенні планованого показника фінансового результату використовуються компоненти перших двох способів.

Сучасний етап розвитку господарювання потребує достовірного обчислення оптимальної суми доходу підприємства. Для того щоб максимально точно прогнозувати прибуток, необхідно застосовувати різні способи його визначення. Крім зазначених вище, існують також методики фінансового аналізу, які дозволяють проводити стратегічне та оперативне планування.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.