Бізнес і Економіка

Розрахунок амортизації

Розрахунок амортизації

 Кожна юридична або фізична особа в процесі діяльності зустрічається з таким поняттям як амортизація (часткове перенесення на вироблені товари вартості основних фондів).

Розрахунок амортизації може здійснюватися кількома методами. При цьому розміри амортизаційних відрахувань мають велике значення: з одного боку, їх включають до витрат підприємства в якості елемента витрат, що в свою чергу впливає на фінансовий результат, з іншого боку, вони вважаються одними з головних джерел фінансових засобів для відтворення основних фондів. Як наслідок, обрана система амортизаційних відрахувань позначається на величині податків та формуванні власних фінансових ресурсів на підприємстві.  


Методи розрахунку амортизації регламентуються ПБУ. Згідно з цим положенням амортизація в бухобліку може проводитися одним найбільш вигідним для підприємства методом з чотирьох запропонованих у положенні.

Лінійний метод

Суть методу полягає в тому, щоб визначити для кожного об 'єкта основного фонду термін його корисного використання, і частковому перенесенні його амортизаційної вартості на цей термін. Тобто для отримання річної суми амортизації вартість об 'єкта основного фонду ділимо на строк його використання. Здійснюючи розрахунок амортизації за цим методом, термін використання об 'єкта підприємство визначає самостійно, крім випадків, де цей термін зазначено в технічній документації.

Метод зменшення вартості

 Розрахунок амортизації проводиться виходячи з тієї вартості об 'єкта, що залишилася на початок року, і заздалегідь обчисленої з терміну використання конкретного об' єкта норми амортизації, а також встановленого на підприємстві коефіцієнта, що не повинен бути більше 3. Отже, найбільші суми будуть нараховані на початку використання амортизованого основного засобу. Це актуально для швидко застаріваючих фондів.

Метод списання вартості об "єкта основного фонду за сумою чисел років строку його корисного використання

  При розрахунку амортизації цим методом річна сума обчислюється з балансової вартості належного амортизації основного засобу та співвідношення років, що залишаються до кінця корисної експлуатації об 'єкта до загальної суми чисел років використання об' єкта, що амортизується.

Виробничий метод

  Цей метод має безпосередню прив 'язку до обсягу виробленої основним засобом продукції. Так, річну суму амортизації можна розрахувати виробленням фактичного обсягу продукції за рік і виробничою ставкою амортизації. Обчислити виробничу ставку амортизації можна діленням балансової вартості такого, що підлягає амортизації основного засобу на загальний очікуваний обсяг продукції, вироблений цим засобом. Застосовується виробничий метод для тієї групи активів, у якій визначальним фактором зносу можна назвати періодичність їх використання.

 Незалежно від обраного методу, розрахунок амортизації основних засобів слід проводити з першого дня місяця після місяця введення в експлуатацію об 'єкта. Після вибування об 'єкта зі списку амортизованих або повного списання балансової вартості об' єкта розрахунок, починаючи з першого дня місяця, що слідує за місяцем виконання однієї з двох умов, припиняється.


Амортизаційні відрахування протягом звітного року слід нараховувати щомісяця у сумі, що дорівнюватиме 1/12 загальній нарахованій за весь рік. Відображати нараховані суми в бухобліку слід у тому періоді, до якого їх відносять, за дебетом рахунків, що відповідають за облік витрат виробництва (20, 23, 25-26, 29, 44, 91, 97) за кредитом рахунків, що відповідають за облік амортизації (02). 

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.