Бізнес і Економіка

Розрахунки векселем

Розрахунки векселем

Розрахунки векселем являють собою взаєморозрахунки між постачальниками товарів (послуг) і платниками, особливістю яких є відстрочення платежу. Можливість цієї відстрочки передбачається спеціальним документом - векселем.


Такі розрахунки є однією з форм негрошових розрахунків, які властиві ринковій економіці. Угоди з векселями регулюються особливим вексельним законодавством.


 Довгий час під векселем розуміли виключно боргову розписку. Однак сьогодні даний термін набув нового сенсу. Вексель у сучасному розумінні - це документ, складений строго за формою, встановленою законом, прийнятим у червні 1930 року Женевською конвенцією. За своєю суттю вексель є письмовим борговим зобов 'язанням, що дає векселедателю (його власнику) право на вимогу сплати боржником грошової суми, зазначеної в документі.

 Існують прості векселі і перекладні. Прості являють собою не обумовлені нічим зобов 'язання зі сплати векселедавцем певної суми у строк. Такі векселі не можна передавати третім особам. Якщо вексель переказний, то існує можливість передачі кредитору коштів за допомогою справляння їх зі свого боржника. Для проведення цієї операції потрібна наявність спеціального передавального напису.

 Сьогодні найбільш поширеним засобом платежу є банківський вексель. Розрахунки векселем передбачають участь у всіх операціях з їх застосуванням банківських установ. Іншими словами, векселі повинні бути інкасовані банками, що означає обов 'язкове виконання ними доручень власників векселів.

Передані в банк векселі повинні бути забезпечені передпоручним написом "на інкассо" або "для отримання платежу". Таким чином, інкасуючи вексель, банк приймає відповідальність за пред 'явлення векселя боржнику, а також за отримання належного з нього платежу. Після прийняття векселя на інкасо банк пересилає папери у відділення банку за місцем платежу, одночасно повідомляючи платника про надходження документів повісткою. Після того як банк отримує платіж за векселем, кошти зараховуються на особовий рахунок клієнта з повідомлення останнього про виконання доручення.

 Розрахунки векселем здійснюються виходячи з термінів платежів, які встановлюються індивідуально залежно від типу операції, характеру відносин продавця і покупця тощо. Терміни можуть встановлюватися на певний день (зазначається число), на конкретний період з дня складання документа, на строк "до пред 'явлення" і на певний час (виплата повинна бути проведена не пізніше зазначеної в документі години).

 За банківське посередництво, який той надає, коли здійснюються розрахунки векселем, клієнт сплачує комісійні винагороди (відсоток від суми), а також покриває всі витрати з пересилання документів і супроводу векселів. Однак для клієнта це посередництво вигідно, оскільки дозволяє перекласти на банк відповідальність за дотримання термінів платежів і гарантує швидке і надійне отримання коштів від боржників.


Векселі мають (практично у всіх випадках) реальне забезпечення, тому є не тільки засобом платежу. Вони являють собою цінні папери, які приймаються в заставу.

Векселі за формою стягнення бувають відсотковими (передбачає сплату не тільки боргу, а й відсотків за ним) і дисконтними (дисконт за векселем означає, що в документ закладається різниця між ціною її реалізації та погашення).

Бухоблік векселів ведеться за їх видами, підприємствам-платникам, сумами надходжень, термінами, які передбачають розрахунки векселями. Проводки, що відображають операції з векселями, відрізняються за дебетом і кредитом, залежно від особливостей угод. Наприклад, при придбанні векселя третьої особи робиться проводка Д58.2, К78, при оплаті векселя - Д76, К51 і так далі.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.