Бізнес і Економіка

Розподільча та фіскальна функція податків

Розподільча та фіскальна функція податків

Функції відображають економічну сутність податків. Це відбувається в результаті того, що система податків у державі, їх сукупна величина, демонструють ступінь реалізації потенціалу цього інструменту розподілу і перерозподілу суспільного багатства.


Залежно від того, які в державі прийняті види податків і зборів, можна вести мову і про ті функції, які вони виконують у суспільстві. Крім того, сама економічна теорія поки не в змозі дати відповідь на питання про функції, що виконуються податками і які вони повинні виконувати в ідеалі, які повинні бути їх види і розміри.


Найбільш усталеною думкою зараз вважається те, що податки найбільш ефективно виконають дві функції, це - фіскальна функція податків і розподільча.

 Перша, фіскальна, функція податків є однією з найголовніших, і не тільки тому, що вона реалізується в переважній кількості держав. Її універсальність полягає і в тому, що вона не опосередкована жодним суспільно-економічним строєм держави та її економічною системою.

За допомогою цієї функції створюються фінансові фонди та резерви будь-якої країни, і саме фіскальна функція податків формує необхідні умови для перерозподілу суспільного багатства між різними соціальними та економічними групами населення, суб 'єктами господарської діяльності, галузями економіки.

 Як відомо, будь-яка зміна кількості податкових надходжень суттєво впливає на економічну діяльність. Причому, тут мається на увазі не тільки зменшення цих надходжень, але і їх збільшення, так як в цьому випадку може посилюватися соціальна напруженість в суспільстві. Отже, вкрай важливим є домогтися такого стану речей, при якому буде забезпечуватися перерозподіл суспільного багатства на принципах економічної доцільності. Виконання цієї умови дозволяє забезпечити поєднання державних і суспільних інтересів на рівні можливої для обох сторін прийнятності. Звідси формується висновок, згідно з яким стає об 'єктивно необхідним, щоб фіскальна функція податків була доповнена регулюючою, або, як її ще називають, розподільчою.  

Природа розподільного механізму була відома ще на етапі первинного накопичення капіталу. Нинішній, сучасний її зміст значною мірою змінився. В даний момент розподільча функція податків виступає як необхідний і ефективний інструмент стимулювання процесу виробництва, його технологічного переозброєння, підтримки оптимальних темпів.

Використання податків як методу формування коштів держави об 'єктивно викликає необхідність зіткнення податкового процесу з його учасниками - підприємствами, компаніями, населенням. У процесі цього зіткнення роль розподільної функції ще більш зростає. Якщо в період накопичення капіталу, податки в основному брали участь у створенні виробництва як такого, то на сучасному етапі, податки все більш проявляють себе як регулюючий інструмент. Дія цього інструменту реалізується через види податків і зборів, встановлення податкових ставок, надання преференцій і пільг, застосування до різних учасників господарських відносин санкцій. Це показує, що податкова політика безпосередньо втручається в процес економічних відносин у суспільстві. До речі, звідси випливає і ще одна функція - контрольна, сутність якої випливає з самої природи такого явища, як податки. Перерозподіл громадського продукту за допомогою податків у цьому випадку невіддільний від стеження за рухом фінансових коштів в економіці.


Зрештою, узагальнюючи всі функції, які виконують податки, слід визнати, що вони покликані забезпечити рівновагу між державними та суспільними інтересами і формувати сприятливі умови для прогресу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.