Бізнес і Економіка

"Робоча сила" - що означає цей термін?

"Робоча сила" - що означає цей термін?

Класичне визначення поняття "робоча сила" зводиться до сукупності здібностей людини до праці (розумових і фізичних). У статистиці під робочою силою мається на увазі кількість людей, що працюють за наймом або готових до такої роботи. У різних країнах даний показник розраховується трохи по-різному, зазвичай береться кількість працюючих і офіційно зареєстрованих безробітних.


Мовою літератури і публіцистики робоча сила - це працівники фізичної праці, зайняті на низькокваліфікованих роботах, тобто робочий клас. Сюди ставляться і добровільно працюють за наймом, і залучені примусово (наприклад, раби або полонені).


В умовах капіталістичного суспільного ладу робоча сила - товар (з усіма властивими йому ознаками), але при цьому товар специфічний. Відмінність його від інших товарів полягає в наступному:

1. Він створює вартість, більшу, ніж коштує сам (точніше, ніж його оцінюють). Додатково створена вартість називається додавальною і є основою прибутку.

2. Цього виду товару потребує абсолютно будь-яке виробництво, без нього воно неможливе.

3. Від грамотного використання даного товару (робочої сили) залежить рівень ефективності використання засобів виробництва і вся економічна структура в цілому.

Вартість робочої сили складається з таких факторів, як співвідношення кількості зайнятих і безробітних, галузевої сфери підприємства, ступеня економічного розвитку регіону тощо. Носії робочої сили - її власники, юридично вони можуть вільно нею розпоряджатися. Але, не маючи засобів виробництва, власники робочої сили продають її як товар. У цьому випадку вартість її визначається сумою витрат на підтримання необхідного рівня життя і працездатності працівника, а також на його навчання і відтворення.

Дані витрати значно розрізняються в країнах з різними економічними і природно-кліматичними умовами, залежать від складності та інтенсивності праці і безлічі інших факторів. Ціна робочої сили служить кількісним відображенням її вартості і виражається в заробітній платі.


У сукупності робоча сила будь-якого підприємства (тобто списковий склад його працівників) включає фактично працюючих, а також відсутніх з різних причин (хвороба, службове відрядження, чергова або навчальна відпустка тощо), але які перебувають у трудових відносинах з підприємством.

Списковий склад може включати персонал непромислових підрозділів і виробничий персонал (зайнятий безпосередньо виробничою діяльністю та обслуговуванням потреб виробництва). Останній, у свою чергу, складається з робітників (зайнятих власне виробництвом продукції, ремонтом обладнання, вантажно-розвантажувальними роботами), фахівців (зайнятих урахуванням і контролем продукції, оформленням документів тощо) та керівників різного рівня (директор, керуючий, начальник цеху, менеджер).

Чисельність працівників будь-якого підприємства постійно змінюється, тобто відбувається рух робочої сили та її перерозподіл між підприємствами, а також галузями і цілими регіонами. Аналіз руху робочої сили проводиться за абсолютними і відносними показниками її обороту.

Абсолютні показники - обороти з прийому та вибуття, що дорівнюють відповідно загальній кількості прийнятих та звільнених за певний період. Відносними показниками є коефіцієнти обертів з прийому та вибуття. Також враховується ступінь плинності робочої сили (внаслідок звільнень за власним бажанням або з інших причин), що вимірюється за допомогою коефіцієнта плинності.

Використовується, крім того, коефіцієнт заміщення. При його значенні більше одиниці не тільки заповнюються втрачені при звільненні кадри, але і створюються нові робочі місця. При значенні даного коефіцієнта менше одиниці скорочуються робочі місця, що свідчить про зростання безробіття.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.