Бізнес і Економіка

Рентабельність продукції, продажів, активів і власного капіталу як найважливіші показники ефективності.

Рентабельність продукції, продажів, активів і власного капіталу як найважливіші показники ефективності.

Оцінити ефективність діяльності будь-якої комерційної фірми можна шляхом розрахунку показників рентабельності. Це досить велика група коефіцієнтів, які характеризують відношення отриманого прибутку до понесених витрат, виручки або якихось ресурсів. Не має великого сенсу розглядати тут всі можливі варіанти розрахунку, тому зупинимося на найбільш важливих.


Рентабельність продукції відображає те, скільки прибутку принесе кожна одиниця, вкладена в собівартість товару, продукту або послуги. Вже з визначення стає зрозуміло, як визначити рентабельність продукції. Для цього необхідно розділити прибуток на собівартість. Використання в розрахунках різного прибутку дозволить отримати різні показники, але найчастіше рентабельність визначається за чистим прибутком.


Очевидно, що не можна зробити правильні висновки, розрахувавши тільки рентабельність продукції. Визначається також рентабельність активів, продажів і власного капіталу.

Показник рентабельності активів визначається шляхом ставлення прибутку до величини сукупних активів підприємства. Сенс цього показника гранично ясний: він показує те, скільки одиниць прибутку фірмі приносить кожна одиниця, що вкладається у формування активів.

Більш ємним є коефіцієнт рентабельності продажів. Його можна розрахувати з використанням в числителі або прибутку від продажів, або чистого прибутку, а в знаменнику в будь-якому випадку буде виручка. У першому варіанті показник дозволяє судити про цінову політику підприємства, а також про ефективність управління витратами. Другий варіант крім цього враховує ще вплив податкового чинника. У загальному випадку розглянутий коефіцієнт характеризує частку у виручці прибутку.

Якщо розрахувати співвідношення між отриманим чистим прибутком і величиною власного капіталу організації, то ми отримаємо значення коефіцієнта рентабельності, очевидно, власного капіталу. Сенс даного показника досить важливий, так як визначення ефективності використання капіталу власників дозволяє судити про здатність організації генерувати дохід, а також дає можливість порівнювати з альтернативними варіантами вкладення грошових коштів.

Простого розрахунку показників рентабельності, швидше за все, виявиться недостатньо для формулювання висновків. Необхідно оцінити зміну цих показників за кілька років, щоб судити про позитивну або негативну динаміку. Крім того, варто порівняти різні показники рентабельності між собою.

Важливіше визначення динаміки показників може бути лише виявлення причин тих чи інших змін. Судити про те, що саме і якою мірою вплинуло на коефіцієнти рентабельності можна шляхом застосування факторного аналізу. Найчастіше факторний аналіз проводиться відносно рентабельності власного капіталу і активів з використанням методики фірми DuPont.


Шляхом нескладних перетворень можна отримати, що на рентабельність активів впливають їх оборотність і рентабельність продажів, а в разі власного капіталу до цих факторів додається ще й коефіцієнт фінансової залежності. З використанням методу абсолютних різниць відбувається визначення впливу окремо кожного з цих факторів, а також вплив їх у сукупності.

Як ви можете бачити, при всій своїй простоті такі показники, як рентабельність продукції та інші коефіцієнти рентабельності відіграють надзвичайно важливу роль в описі фінансового стану фірми. Кожен з них пов 'язаний з найважливішим показником ефективності - прибутком, отже, їх розрахунку слід приділяти особливу увагу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.